Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Pruské

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Začiatok školského roka na ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom oznamuje všetkým žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2014 – 2015 sa uskutoční dňa 02. septembr ...

Zverejnenie počtu obyvateľov

Obec Pruské v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje, že počet obyvateľov obce Pruské bol k 21. augustu 2014 je  2217 ...

Bicyklová púť do Pominovca

Farnosť Bolešov pozýva na bicyklovú púť do Pominovca. Aj z farnosti Pruské pôjde pelotón, na čele ktorého bude vdp. kaplán František Mikuláš. Odchod pelotónu bude o10:00 hod. z námestia, ide sa za ka ...

Karta zliav MAS

Vážení členovia MAS Vršatec, pripravili sme projekt, ktorým chceme preukázať podporu podnikateľom, ktorí majú prevádzku na území MAS Vrsatec. Preto sme vytvorili "kartu zliav" , ktorá bude tlačená v ...

Upozornenie - zaburinenie pozemkov

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch. 
Celé znenie upoz ...

Články o Strednej odbornej škole Pruské

Po kliknutí na nasledovné linky si môžete prečítať najnovšie články o Strednej odbornej škole v Pruskom http://aktualne.atlas.sk/odborna-skola-v-pruskom-sa-zobudza-firmy-budu-pomahat-pri-vzdelavani ...

Výzva MAS na čerpanie finančných prostriedkov - ubytovanie a cestovný ruch

Miestna akčná skupina (MAS) Vršatec vyhlásila výzvu na čerpanie finančných prostriedkov na podporu ubytovania a cestovného ruchu pre fyzické osoby - podnikateľov.
V prílohe tohto oznamu si nájdete p ...

Tlačivá na kanalizačnú prípojku

Vážení občania, v prílohe listu si môžete stiahnuť tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a priniesť na Obecný úrad. Takisto si v prílohe si môžete vo formáte *.pdf stiahnuť j Vyhlášku MŽP a prílohu č.1 ...

Otvorený list starostu obce ohľadne projektu kanalizácie

Otvorený list starostu obce Vážení občania, zdá sa, že dlhodobo plánovaný projekt kanalizácie v obci dostáva reálnu podobu. Je potrebné ešte doriešiť niektoré technické detaily a zároveň preukáza ...

Vyberanie daní a miestnych poplatkov

Obec Pruské ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje všetkým daňovníkom, že od stredy 21. 05. 2014 bude prijímať platby za daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a daň za psa na ro ...
Položky 1-10 z 22

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

Plánujete sa v budúcnosti pripojit na kanalizáciu, ktorá sa má realizovať v obci?
 
 
67

 
 
 
4

 


1645915

Úvodná stránka