Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Pruské

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Výborné finančné zdravie obce Pruské

Starosta obce informuje občanov, že nezávislá hodnotiaca inštitút INEKO zverejnil finačné hospodárenie obcí po započítaní roku 2013 (po uzávierkach a auditoch a poskytnutí údajov cez Ministerstvo fi ...

Poďakovanie – čistenie zdravotného strediska po maľovaní

Starosta obce ďakuje dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigády na čistení priestorov zdravotného strediska po maľovaní dňa 11. 10. 2014.
Poďakovanie patrí pani Emílii Machalovej, Veronike Hlaváčo ...

Vyhodnotenie fotografickej súťaže MAS Vršatec

Váž ení občania,   srdečne Vás pozývame na vyhodnotenie 3. ročníka fotografickej súťaže, ktorú organizovala Miestna akčná skupina Vršatec pod názvom "MAS Vršatec v objektíve". Vyhodnotenie súťaž ...

Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Pruskom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre starostu obce zaregistrovala týchto kandid ...

Zverejnenie stanoviska kandidatúry na starostu obce

Vážení spoluobčania,   plním svoj sľub a rozhodnutie zverejniť definitívne stanovisko pre  voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré prebehnú dňa 15.11.2014. V týchto voľbách po zrelej úvahe a  ...

Záverečná hodnotiaca správa starostu obce za rok 2014

Vážení občania, po kliknutí na nasledovný odkaz si môžete vo formáte *.pdf ako prvú v poradí prečítať Záverečnú hodnotiacu správu starostu obce za rok 2014. 
  http://www.obecpruske.sk/hodnotia ...

Oznam o zmene v odhlasovaní v školskej jedálni v ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské

Vážení rodičia, žiadame Vás, aby ste si dôkladne prečítali oznam o odhlasovaní a prihlasovaní dieťaťa zo stravy v školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom. Oz ...

Leták o víruse Ebola

Vážení občania, z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nám bol doručený leták vo formáte *.pdf o víruse Ebola. Môžete si ho prevziať v prílohe.    ...

Karta zliav MAS

Vážení členovia MAS Vršatec, pripravili sme projekt, ktorým chceme preukázať podporu podnikateľom, ktorí majú prevádzku na území MAS Vrsatec. Preto sme vytvorili "kartu zliav" , ktorá bude tlačená v ...

Pozvánka na výstavu v múzeu v Bohuniciach

Múzeum regiónu Bielych Karpát so sídlom v Bohuniciach Vás pozýva na výstavu pod názvom:  Samostatne a pritom spoločne , ktorá bude prebiehať v čase od 09.09.2014 do 31.10.2014. Témou výstavy sú ľudi ...
Položky 1-10 z 25

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ1760293

Úvodná stránka