Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Pruské

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Čo patrí a čo nepatrí do plastov

Vážení občania, od spoločnosti, ktorá pre obec zabezpečuje odvoz a zhodnocovanie plastového odpadu sme dostali upozornenie, že vo vreciach s plastovým odpadom sa často nachádza aj iný komunálny a ne ...

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf stiahnuť výsledky voľby prezidenta SR v obci Pruské v oboch kolách prezidentských volieb.  ...

Územný generel Trenčianskeho samosprávneho kraja - zadanie

Z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) nám bol doručený email, v ktorom nás informovali o schválenom projekte: Územný generel TSK. 
Predmetný dokument bude využívaný ako územnoplánovací podklad ...

Pozvánka na valné zhromaždenie Urbár – Spoločenstvo spolumajiteľov lesa a pasienkov p.s. Pruské

Výbor spoločenstva Urbár – Spoločenstvo spolumajiteľov lesa a pasienkov p.s. Pruské oznamuje svojim členom, že dňa 29. 04. 2014 (utorok) o 16.00 hod.  v Kultúrnom dome v Pruskom sa uskutoční Valné ...

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2014

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na ...

Podnet od predsedu TJ Považan - neporiadok v areáli TJ

Na emailovú adresu starostu obce bol doručený podnet od predsedu TJ Považan Ing. Martina Suchánka v nasledovnom znení:   Vážený pán doktor, mám na Vás takú prosbu. Mohli by ste, prosím Vás, kont ...

Predaj na trhových miestach v obci Pruské

Podľa platnej legislatívnej úpravy fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), ktoré chcú realizovať ambulantný predaj v obci Pruské sú povinné požiadať obec o vydanie povolenia na zriadenie trhovéh ...

Darujte 2% z Vašich daní Miestnej akčnej skupine

Občianske združenie MAS Vršatec je úspešne zaregistrované v Zozname prijímateľov 2% (3%) podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2013! Darujte svoje 2% MAS Vršatec, ktorej cieľom ...

Informácie o zákaze zastavenia na námestí

Vzhľadom na časté porušovanie zákazu zastavenia na námestí dávame do pozornosti všetkým vodičom  platné znenie zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. , kde v paragrafe 25 sa píše nasledovné: (1) Vodič nes ...

Stratení a túlaví psi

Vzhľadom na opakujúce sa úteky psov, nahlasovanie strát, ako aj informácie o túlavých psoch v obci, na stránke obce je vytvorená samostatná sekcia, ktorá oboznamuje o stratených a túlavých psoch. 
I ...
Položky 1-10 z 15

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

Ste spokojní s výsledkami prezidentských volieb?


1422232

Úvodná stránka