Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Letná dovolenka na Obecnom úrade a vývoz odpadov

Oznamujeme občanom, že v čase od 24. 07. 2017 do 04. 08. 2017 počas 2 týždňov bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.
V nevyhnutných prípadoch, ako napríklad úmrtie  kontaktujte prednostu OcÚ p. Vladimíra Polešenského na tel. čísle 0905/869 677 alebo emailom na adrese obec.pruske(at)stonline.sk. Obecný úrad bude najbližšie otvorený v pondelok, dňa 07. 08. 2017.

Ďalej oznamujeme, že vývoz komuná ...viac...


 

50. Gavlovičovo Pruské - spomienkové oslavy

Gavlo 2017_Plagat_JPG.jpg

Obec Pruské, Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Rímskokatolíckou cirkvou, farnosťou Pruské si Vás dovoľujú srdečne pozvať na 
50. Gavlovičovo Pruské – spomienkové slávnosti, ktoré sa uskutočnia
v dňoch 28. 07. – 30. 07. 2016 v obci Pruské.


 
Tento projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Trenčianskeho samospr ...viac...


 

Verejná obchodná súťaž - obec Lednica

Obec Lednica vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom 3 ks stánkov (3 objekty, každý o výmere cca 20 m2) počas 17. tradičných lednických dožinkových
slávností. 
Všetky potrebné informácie sú zverejnené v priloženom súbore.
 
viac...


 

Farnosť Pruské pozýva na výstavu

V nedeľu 16. júla 2017 po večernej svätej omši (17.45 hod.) vo františkánskom kostole bude vernisáž – zahájenie výstavy „Videl som všetky kostoly Slovenska“. Autorom výstavy je fotograf Zdenko Dzurjanin, ktorý za osem rokov v 2927 obciach a mestách odfotografoval 4124 kostolov všetkých cirkví na Slovensku. Kurátorom výstavy je Pavol Demeš. Všetci ste srdečne pozvaní!
viac...


 

Platba daní a poplatkov za rok 2017

Obec Pruské ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje všetkým daňovníkom, že od utorka 27. 06. 2017 bude prijímať platby za daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady a daň za psa na rok 2017.
viac...


 

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhodnutí o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu ...viac...


 

Kúpalisko v Nemšovej otvorené

Mestské kúpalisko v Nemšovej oznamuje všetkým návštevníkom, že v prípade priaznivého počasia je otvorené denne v čase od 10:00 hod. do 19:00 hod, cez víkend do 19:30 hod.
Návštevníkom je k dispozícii relaxačno -plavecký bazén, tobogán a detský bazén. V areáli kúpaliska sa nachádza volejbalové ihrisko, detské ihrisko, trampolína a dva bufety.
viac...


 

Materiály k uzávierke za rok 2016

V prílohe si môžete stiahnuť materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2017. Ide o nasledovné dokumenty:
1. Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2016
2. Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce Pruské za rok 2016.
3. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Pruské zostavenej
k 31. 12.2016 
4. Záverečný účet Obce Pruské za rok 2016. ...viac...


 

Informácia o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Vážení občania, v rámci triedeného odpadu v obci Pruské je možnosť odovzdania aj použitých batérií a akumulátorov. 

Tento druh odpadu nepatrí do komunálneho odpadu, pretože je to nebezpečný odpad a je ťažko rozložiteľný. Je preto potrebné použité batérie a akumulátory odložiť do nádob na to určených, tzv. Recykloboxov. Nádoby sú umiestnené v obchodných prevádzkach v obci Pruské (COOP Jednota, potraviny CBA) a na Obecnom úrade, kde je m ...viac...


 

Zošliapavanie odpadu

zosliapavanie_FINAL3.jpg

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme. 

Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nedostaneme.   
To isté sa deje aj v prípade prineseného, d ...viac...


 

Lekárska pohotovosť v NsP Ilava

Po opakovaných rokovaniach predstaviteľov samospráv, Trenčianskeho samosprávneho kraja a lekárov sa podarilo zabezpečiť riadne fungovanie lekárskej pohotovosti v priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Ilave na centrálnom príjme. Režim a čas je rovnaký, ako na detskej pohotovosti v priestoroch Mestskej polikliniky v Dubnici nad Váhom, teda cez pracovné dni v čase od 15:30 hod. do 22:00 hod., v sobotu, nedeľu a cez štátne sviatky v čase od 07:00 do ...viac...


 

Podvodné telefonáty

Upozorňujeme všetkých, že v našom regióne sa vyskytli podvodné telefonáty osamelým a starším občanom s  cieľom vymámiť od nich peniaze pod zámienkou dopravnej nehody príbuzného, doručenia liekov alebo výhry. V prípade prijatia takéhoto podozrivého telefonátu si uvedené informácie overte u príbuzných a kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.
viac...


 

Edukatívne video

 
Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ Vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred rozmýšľali nad tým, ako ho tvoriť čo najmenej. Pomôžte nám šíriť myšlienku zníženia tvorby odpadu a správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Video spracovala spoločnosť ENVI-PAK.
http://www.triedime.sk
viac...


 

Oznam odpady

Zákaz spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov
Upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek tomu k tejto situácii dochádza pravidelne,  pričom sa porušujú viaceré zákony – zákon o odpadoch, Občiansky zákonník  a tiež zákon  ochrane pred požiarmi.
Pri spaľovaní biologických odpadov sa uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid uhoľnat ...viac...


 

Zákaz ukladania odpadu pred bránu zberného dvora

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, že je zakázané UKLADAŤ odpad pred bránu zberného dvora !!!
 
Uložený odpad vytvára bariéru chodcom v pohybe po chodníku. Uloženie odpadu na zbernom dvore si občania môžu dohodnúť počas úradných hodín Obecného úradu, prípadne po telefonickej dohode s prednostom úradu. 
Podľa platných zákonov porušenie tohto zákazu bude považované ako priestupok a vinníkovi môže byť uložená pokuta až do výšky ...viac...


 

Predaj na trhových miestach v obci Pruské

Podľa platnej legislatívnej úpravy fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), ktoré chcú realizovať ambulantný predaj v obci Pruské sú povinné požiadať obec o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej iba „povolenie“).
Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia je predávajúci povinný predložiť fotokópiu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je označená ...viac...


 

Zákaz ukladania biologických odpadov do nádob na komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať biologicky rozložiteľné odpady (lístie, burina, konáre, tráva) do komunálneho odpadu a tiež do nádob na komunálny odpad. V prípade, že zamestnanci obce zistia pri vývoze prítomnosť tohto odpadu v nádobe, táto im nebude vyprázdnená. Takisto sa pri vývozoch komunálneho odpadu nebudú zberať vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom. Tento odpad je nevyhnutné zhodnocovať kompostovaním. Obec ponúka občanom ...viac...


 

Informácie o zákaze zastavenia na námestí

Vzhľadom na časté porušovanie zákazu zastavenia na námestí dávame do pozornosti všetkým vodičom  platné znenie zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. , kde v paragrafe 25 sa píše nasledovné:
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
f) na zastávke vozidla pravidelnej ...viac...


 

Možnosť získania kompostéra od obce

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že počas úradných hodín si môžete na Obecnom úrade prevziať plastové kompostéry, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Environmentálneho fondu. Podmienkou je podpísanie zmluvy a zaplatenie manipulačného poplatku.
Pre každú domácnosť je určený 1 ks komposteru. Pre domácnosti v rodinných domoch väčší s objemom 720 litrov, kde je manipulačný poplatok 7 € a pre domácnosti v bytových domoch je určený menší komp ...viac...


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 25.7.2017

meniny má: Jakub

webygroup
ÚvodÚvodná stránka