Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Predaj na trhových miestach v obci Pruské

Podľa platnej legislatívnej úpravy fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), ktoré chcú realizovať ambulantný predaj v obci Pruské sú povinné požiadať obec o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej iba „povolenie“).

Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia je predávajúci povinný predložiť fotokópiu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je označená ako „Záznamy Daňového úradu“, kde je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením konkrétnych ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný používať registračnú pokladnicu na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

Povolenie vydáva obce na základe žiadosti predávajúceho. V prípade, že predávajúci nepredloží požadované dokumenty, obec nevyhovie jeho žiadosti a povolenie nevydá.


Potrebné doklady pre PO a FO s oprávnením podnikania
• žiadosť o vydanie povolenia,
• výpis z obchodného (živnostenského registra), osvedčenie o zápise do evidencie SHR
• rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri predaji potravinárskych výrobkov,
• fotokópia strany označenej ako Záznamy Daňového úradu z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa.

Potrebné doklady – FO
•  žiadosť o vydanie povolenia,
•  rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri predaji potravinárskych výrobkov,
• čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

 

Príslušné tlačivá si môžete stiahnuť v prílohe tohto oznamu vo formáte *.rtf. 

Súbor na stiahnutie Ziadost_o_vydanie_povolenia.rtf Ziadost_o_vydanie_povolenia.rtf (64.1 kB)
Súbor na stiahnutie Cestne_vyhlasenie.rtf Cestne_vyhlasenie.rtf (42.7 kB)

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

ÚvodÚvodná stránka