Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Podnety od občanov

Podnet od p. J. Trenčana a odpoveď starostu obce

Dobrý podvečer pán starosta, pri overovaní termínu varenia gulášu pre rodinu Trenčanovú z BA som zistil že toto zábavné podujatie koliduje s pobožňosťami pripomenutia morovej rany z r 1831 ktorú pripravuje farnosť. Pokiaľ viem s týmto je spojený aj záväzok pôstov, nekonania zábav atď.
No neviem ako si s týmto usporiadatelia poradia, upozorňujem nato hned ako som túto skutočnosť zistil. Predpokladám že ľudia ktorí podujatie Veľkou varechou pripravovali chodia aj do kostolíka takže vedia aj o tradičnom termíne pripomienky morovej rany. Aby nebola ostuda v rámci celej MAS.

http://www.farapruske.sk/sk/sobota-15-augusta-podakovanie-za-odvratenie-morovej-rany-i195.html

http://www.sk98.sk/news/02/07/15/pozvanka-na-13-rocnik-majstrovstiev-pruskeho-vo-vareni-kotlikove-gulasu

 

S pozdravom J. Trenčan

 

ODPOVEĎ STAROSTU OBCE

 

K mailu pána Trenčana v skratke - Guláš verzus Sľub na cintoríne. 
1. O zmene termínu s presunu z nedele na sobotu som sa dozvedel len nedávno. V pôvodnom farskom letáku bol uvedený štandardný nedeľný dátum. 
2. Hanba v MAS-ke. Neviem, čo povedať. Aj v Tuchyni majú napríklad hasičskú akciu v sobotu 15.08.2015 a ja naviac v sobotu aj ja sobášim na Vršatci, takže nie hanba, ako skôr nedomyslenie dopadov a súvislostí..

 

Podrobnejší dovetok alebo ako to vidím ako občan a starosta obce 

Vážený pán Trenčan, veľmi ,skutočne veľmi som si želal, aby tento problém okolo presunu sľubu z nedele na sobotu akosi okolo nás prebehol a prešumel bez komentára (až na pár poznámok niekde mimo oficiálneho fóra). Bohužiaľ ste položili jasnú a priamu otázku a ja na ňu musím jasne a jednoznačne odpovedať.  A teda poviem ako to vidím ja ako potomok tých, ktorí kedysi sľub skladali. 
V prvom rade si myslím, že treba rešpektovať tradície  a určite by sa nikomu nepáčilo, ak by napríklad Štedrý večer vychádzal na utorok, tak ho presunieme na pondelok, lebo sa to niekomu hodí  (napríklad národnému hospodárstvu a ekonomike), jednoducho je to sviatok, ktorý má svoju tradíciu už spred kresťanských čias a rešpektuje sa. Tradícia bola, že pobožnosť bývala odnepamäti v nedeľu popoludní. Inou už tradíciou je oslava leta v podobe varenia gulášu, aj keď sa jedna o nepomerne mladšiu aktivitu  bez duchovného rozmeru, aký nepochybne sľub má. 
Aby nedošlo ku kolízii týchto aktivít,  ŠK 98 s obcou ich pripravujú vždy na sobotu, nakoľko sľub býval vždy v nedeľu, čo bolo avizované i v žltom farskom letáku ktorý ste i Vy zrejme dostali. A tak i tento rok sa na jar objednali kapely, hostia, v máji sa zadali tlačiť plagáty a zaisťovali sponzori Asi pred 3 - 4 týždňami som dostal SMS pozvánku na sľub od správcu farnosti Mgr. Kňazeho, kde bol dátum 15.08.2015. Priznám sa, že som nevenoval pozornosť dátumu, nakoľko som si fixoval nedeľu z farského letáku. Sám so ocenil, že sa posunul čas z popoludnia na podvečer,  keďže je extrémne teplo a pre zdravie spoluobčanov je to oveľa lepší termín. Nemávam dobrý pocit,  keď vidím množstvo hypetonikov a kardiakov sa pražiť na ostrom popoludňajšom  slnku, zatiaľ čo ja som v tieni pri Dome smútku spolu s ostatnými starostami. O sobotňajšom termíne som bol upozornený spoluobčanmi až pred pár dňami, kedy bol Mgr. Kňaze na dovolenke a termín bol oficiálne vyhlásený. 
O príčinách a dôvodoch, prečo sa posunul termín z nedele na sobotu môžem len špekulovať. Dopočul som sa 2 varianty, jedna z nich je že aj tak v sobotu je cirkevný sviatok a druhá , že údajne občania z Dulova boli žiadať o presun termínu, nakoľko v nedeľu je v Dulove nejaká aktivita.
K samotnej sobote: nechávam veciam voľný priebeh a vôbec do nich vstupovať. Nebudem z viacerých dôvodov, jedným z nich bol  napríklad názor , že som zneužil obnovu sľubu pred niekoľkými rokmi, (ktorú iniciovali s dekanom Pavláskom všetci starostovia aj cestou  požehnania Jeho Eminencie kardinála Korca) na svoje záujmy... A tých dôvodov je viac.
Sám osobne nesúhlasím s presunom na sobotný termín, nakoľko sám poruším sľub, v ktorom sa doslova píše, že ani svadby v tento deň nebudú a ja idem o 16:00 hod. sobášiť na Vršatec. Pripadá mi falošné a farizejské tváriť sa, že to nie je dôležité. Je tu nejaký sľub a nejaká tradícia a zvyk a majú sa dodržiavať. Naviac, už v minulosti sa hýbalo s termínom v rozpore so sľubom, keď bolo týždeň skôr,  ako mal byť. Považujem to za neúctu predkom a neúctu aj voči tým, ktorí si želali obnovu sľubu tak,  ako sa napríklad obnovuje i manželský sľub. Rovnako si neviem predstaviť, ako zaistiť zatvorenie reštaurácii a prevádzok v sobotu, ktorá nie je štátnym sviatkom.  
Bol som skutočne rád, že sa podarilo dohodnúť sa s podnikateľmi na zatvorení prevádzok v nedeľu dopoludnia (čo ocenila zrejme i časť rodín, kedy aspoň raz v lete neprišli na nedeľný obed niektoré hlavy rodín "unavené"). 
Takže ak to mam uzavrieť, nechám veciam voľný priebeh, je škoda že si sa veci úplne zbytočne takto vyvinuli. Nikomu to neprospeje a poškodí to tradíciu ktorá bola naozaj pozitívna. Bohužiaľ to ovplyvniť neviem.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce

 


 

Anonymný podnet

Dňa 16. 07. 2015 v čase 00:13 hod. bol na emailové konto starostu obce Pruské doručený nasledovná anonymná sťažnosť spolu s fotografiami (príloha oznamu). 

Vážený pán starosta, 
podávam anonymnú sťažnosť na nelegálne vypúšťanie odpadových vôd z rodinného domu číslo 147 (Pavol Rajník) do rigola na dažďovú vodu dňa 14.07.2015 v čase okolo 20:00 hod. 
Z rodinného domu, ktorého vlastníkom je pán Rajník bola natiahnutá hasičská hadica priamo do rigola, pričom menovaný vypúšťal odpadovú vodu zo žumpy (keď som zdvihol hadicu, voda bola zakalená) a tiež bolo cítiť fekálny zápach. 
Žiadam o riešenie tohto stavu, pretože sa pravidelne opakuje. 
Už minule som Vám p. starosta zaslal fotku a čakal som na riešenie veci. Stratil som heslo do mailovej stránky, tak som nezistil výsledok. Ako nakoniec dopadol tento podnet? Takisto som poslal fotku, kde p. Rajník vypúšťal fekálie do rigola. 
Fotky sú jasným dôkazom. 
Tiež žiadam, aby tento podnet bol zverejnený na internetovej stránke obce Pruské s riadnym dokumentovaním a vyšetrením. Posielam to aj poslankyni p. Novosadovej, ktorá je predsedníčka komisie pre verejný poriadok, takisto na vedomie na Okresný úrad do Ilavy a tiež na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby sa vo veci konalo!!! 
AJ viacerí prušťania vypúšťajú fekálne vody do potokov, prečo sa nekoná? Čoho alebo koho sa bojíte? Veď starosta môže uložiť pokutu až do 200000 korun, prečo doteraz nikto pokutu nedostal? Veď p. Rajník už v minulosti mal tento problém, keď vypúšťal močovku susedovi na pozemok (policajt Vlado Pagáč). 
Tiež žiadam, aby na internete boli aj mená členov komisie pre verejný poriadok, aby občania vedeli, kto ich zastupuje, okrem poslankyne Novosadovej.  
Asi sa všetci p. Rajníka boja, keďže si nikto s ním nevie rady. Nie som rasista, ale nie je to preto, že je Cigán? Na dom má asi 8 exekúcií, na daniach dlhuje asi 20000 eur, na poistnom 10000 eur a pritom si spokojne podniká spolu so synom, majú v rodine 3 autá. 
Kde je potom spravodlivosť, keď my ostatní musíme platiť dane a odvody, nám exekútor hned berie nehnutelnosti??? 
Prosím, p. starosta, konajte vo veci a dajte to na poriadok! Nech tu nesmradí fekáliami, to nemá ani 28 eur na vývoz fekála??? Žiadam exemplárne potrestanie, veď tento rok to urobil už dvakrát a ja som Vás na to upozornil. 
Aj anonymná sťažnosť musí byť riešená. 

 

s pozdravom 
Bernard Uličný (meno je vymyslené, nechcem s tým pánom mať žiadny konflikt). 


Stanovisko starostu obce:

 

Váš podnet posielam na riešenie komisii pre životné prostredie a komisii pre verejný poriadok. Rovnako budeme jednať aj s Okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Problémom je vymožiteľnosť práva na Slovensku. Sám píšete, ako to vyzerá s exekúciami a poplatkami, ktorý je na Slovensku kardinálny. 
To, že máme viacerých neprispôsobivých občanov, ktorí nerešpektujú platné zákony, nie je nič nové. 
Ale bez žalobcu niet sudcu (a aj ten sudca býva taký, aký býva). 

S pozdravom

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce.

 

 


 
 Foto_1.jpg (235.5 kB) Foto_1.jpg (235.5 kB)

 
 Foto_2.jpg (410.8 kB) Foto_2.jpg (410.8 kB)

 
 Foto_3.jpg (468.9 kB) Foto_3.jpg (468.9 kB)

 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 23.5.2017

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka