Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Pozvánka na prerokovanie zaradenie lokality SKUEV0806 Babiná do národného zoznamu území európskeho významu

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej iba "MŽP SR) pozýva na prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0806 Babiná do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s § 27 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Prerokovanie sa uskutoční dňa 28. 04. 2017 (piatok) na Obecnom úrade v Bohuniciach, Bohunice č.103 so začiatkom o 09:30 hod. Program je zverejnený v priloženom súbore. 

V prílohe tohto oznamu je zverejnená pozvánka z MŽP SR, zoznam parciel, mapka a oznámenie z MŽP. 

 

Zverejnené dňa: 12. 04. 2017  


 

Verejná vyhláška

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť dokument: Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania a zlúčeného územného a stavebného konania stavebníka: Jozef Janeček ml., 018 52 Pruské 592 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Garáže a sklad" na pozemku par. č. KNC 526/4 - ost. plochy v k.ú. Pruské.


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 23.5.2017

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka