Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť dokument: Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania a zlúčení územného a stavebného konania stavebníka Stredoslovenská Energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení spoločnosťou: ELPP, s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „5921 - Pruské - Zaústenie TS nad Štepnicou a NNK rozvod" líniová stavba. 
 


Zverejnené dňa 02. 06. 2017 

 


 

Rozhodnutie Okresného úradu

V prílohe si môžete stiahnuť Rozhodtunie Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky číslo OU-TN-OVBP2-2017/010885-002/Pn zo dňa 08. 05. 2017. 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 26.6.2017

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka