Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Miestna volebná komisia v Pruskom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Štefan Baláž, 60 r., invalidný dôchodca, Pruské 210, nezávislý kandidát.
Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 51 r., lekár, Pruské 539, nezávislý kandidát.
Ľubica Novosadová, JUDr., 57 r., advokát, Pruské 503, nezávislý kandidát
.

 

Miestna volebná komisia v Pruskom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

Tibor Arendáš, Ing. 52 r., technológ, Pruské 597, SMER – sociálna demokracia
Ondrej Buday, Ing., 38 r., THP, Pruské 39, nezávislý kandidát
František Cíbik, 58 r., SZČO, Pruské 540, nezávislý kandidát
František Černej, 61 r., technik, Pruské 26, SMER – sociálna demokracia
Michaela Florišová, Mgr., 38 r., nákupca, Pruské 317, Kresťanskodemokratické hnutie
Ivan Gregor, 47 r., operátor, Pruské 54, Strana demokratického Slovenska
Ferdinand Machala, 56 r., operátor, Pruské 46, SMER – sociálna demokracia
Mária Mončeková, Ing., 52 r., učiteľka, Pruské 408, SMER – sociálna demokracia
Ľubica Novosadová, JUDr., 57 r., advokát, Pruské 503, nezávislý kandidát
Jozef Prchal, Ing., 35 r., mechanický dizajnér, Savčina 59, Strana demokratického Slovenska
Ján Šatka, Mgr., 41 r., učiteľ, Pruské 64, Kresťanskodemokratické hnutie
Vladimír Trenčan, 39 r., THP, Pruské 596, nezávislý kandidát
Jozef Zlatoš, Ing., 55 r., živnostník, Pruské 253, SMER – sociálna demokracia
Miroslav Žilka, 50 r., brusič, Pruské 91, SMER – sociálna demokracia

 


 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a predpisov určujem pre vykonanie volieb do orgánov samosprávy v roku 2014 v obci Pruské nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti:


Volebný okrsok a volebná miestnosť v objekte:
č. 1 Obecný úrad, 018 52 Pruské 1
č. 2 Budova súp. č. 17 v miestnej časti Podvažie 

č. 3 Budova VÚB súp. č. 1 v miestnej časti Savčina

 

 

V Pruskom, dňa 13.8.2014
 

 

MUDr. Viliam CÍBIK, PhD. - starosta obce

 


 

Určenie volebného obvodu, počtu poslancov a výkon funkcie starostu obce

Výpis z Uznesenia č.5 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pruskom konaného dňa 13.8.2014

 

Uznesenie č. 5-5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom:

A)   Určuje:

1.    v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 na polovičný úväzok;

2.    v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie 2014 - 2018 v počte 9;

3.    v zmysle § 9 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov pre voľby dňa 15.11. 2014 v obci Pruské jeden volebný obvod pre voľby do samosprávy obce  v roku 2014.

 

Uznesenie bolo prijaté 6 hlasmi z celkového počtu 7 prítomných poslancov.

 

V Pruskom, dňa 13. 08. 2014

 

 

                                              MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 

Termín konania volieb

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Viac informácií môžete získať po kliknutí na link http://www.minv.sk/?volby-oso2014  


Taktiež v prílohe si môžete stiahnuť oznam obce o počte obyvateľov a minimálnom počte podpisov voličov pre nezávislého kandidáta a harmonogram organizačno - technického zabezpečenia volieb v obci Pruské.


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka