Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Zamestnanci Obecného úradu Pruské prajú

Nový.jpg
 

Športový klub ŠK 98 Pruské pozýva

stiahnuť.jpg

Športový klub ŠK 98 Pruské Vás pozýva na turistický výstup na Kľak, ktorý sa uskutoční dňa 08.05.2019.
Štart a cieľ: (08.05.2019)
 
Trasa:
Fačkovské sedlo (802 mnm) - Reváňske sedlo - (1184 mnm) - Kľak (1351 mnm) - Reváňske sedlo (1184 mnm) - Fačkovské sedlo (802 mnm)
Čas:
4 hodiny v turistickom tempe
Prevýšenie:
cca 550 m výstup a zostup
Náročnosť:
nenáročná túra
Cena aj s poistením ...viac...


 

Centrum sociálnych služieb Lúč vyhlasuje

Centrum sociálnych služieb Lúč vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta -
vedúci (vedúca) prevádzkového úseku 
 
Podmienky uchádzača a bližšie informácie  o výberovom konaní v priloženom súbore.
viac...


 

Dovolenka na obecnom úrade

Oznamujeme občanom, že od 18.apríla 2019, t.j. od štvrtku do  23. apríla 2019 vrátane bude Obecný úrad v Pruskom zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky . 
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte prednostu OcÚ p. Vladimíra Polešenského na tel.čísle 0905/869 677 alebo emailom na adrese obec.pruske@stonline.sk 
viac...


 

OZNAM

Oznamujeme občanom,
že vývoz komunálneho odpadu v obci Pruské a v častiach Podvažie a Savčina počas veľkonočných sviatkov bude nasledovne:
Pruské, Podvažie a Savčina, vývoz, ktorý býva uskutočnený vo štvrtky bude 17.apríla, t.j. v stredu.
Vývoz v Pruskom, ktorý býva uskutočnený v piatky bude vo štvrtok 18.apríla.
viac...


 

Dane a poplatky 2019

Obec Pruské ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že si na Obecnom úrade môžu  prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatky a zároveň ich aj zaplatiť.

Daňovníkom a poplatníkom, ktorí majú aktivovanú elektornickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS), boli rozhodnutia doručené do tejto schránky. 
viac...


 

Senátorský chodníček 2019

Chodníček 19.jpg
 

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
 
 
v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje,
 
že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod. ...viac...


 

Zákonná povinnosť čipovať psov

                                        Regionálna veterinárna a potravinová správa                                                                      Moravská 1343/2, 020 01 Púchov
 
Tel.č. 042/4641315, 0911371587  Fax: 042/4641315       
 email: zdraviezvierat.PU@svps.sk
                                                                                   
 
                                               ...viac...


 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 
   
Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
   
Na obec Pruské bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce na pozemku pare. č. KNC 657 - ost. plocha (v KNE pare. č. 693) v k.ú. Dulov, a to 20 ks tuja - krovitý porast, ktorý koreňovou sústavou poškodzuje okolité hroby; a na pozem ...viac...


 

OZNAM - PONUKA PRÁCE

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 9. 2019
Požiadavky: 
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
2. INÉ KRITÉR ...viac...


 

POUKÁZANIE 2% z dane

plagát na web s logom.jpg
 

REGISTRÁCIE fariem ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registr ...viac...


 

Harmonogram zberu/zvozu plastov 2019 v obci Pruské

zber plastov.jpg


 
PROSÍME OBČANOV ABY VRECIA VYLOŽILI RIADNE ZAVIAZANÉ VŽDY MINIMÁLNE DEŇ VOPRED USKUTOČNOVANÉHO VÝVOZU PLASTOVÉHO ODPADU 
 
viac...


 

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu.
http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf
 
viac...


 

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží. 
 
Vážený pán starosta,
generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie je uvedená činnosť „Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka