Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

51. ročník Gavlovičovo Pruské

Plagat_Gavlovicovo_2018.jpg

Srdečne Vás pozývame na 51. ročník Gavlovičov Pruské, ktorý sa uskutoční v dňoch 20. 07. 2018 - 22. 07.2018. Podrobný program nájdete na plagáte a takisto po kliknuti na nasledovný link 
https://www.facebook.com/gavlovicovo.pruske/
 

viac...


 

Riadna dovolenka na Obecnom úrade a termíny vývozov odpadu

V dňoch 23. 07. 2018 – 03. 08. 2018 počas dvoch pracovných týždňov bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky zamestnancov.
V nevyhnutných prípadoch, ako napr. úmrtie kontaktujte prednostu OcÚ p. Vladimíra Polešenského na tel. čísle 0905/869 677 alebo emailom obec.pruske@stonline.sk
Takisto oznamujeme občanom, že termín vývozu komunálneho odpadu  v obci Pruské zostáva zachovaný, teda vo štvrtok a piatok (26.07. ...viac...


 

Uzávierka podjazdu pod železničnú trať v Ilave

001.jpg

Na základe informácie z Okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne  a Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamujeme širokej verejnosti, že až do odvolania je uzatvorený podjazd pod železničnú trať na ceste II/574 v Ilave z dôvodu vážneho poškodenia telesa vozovky - havarijný stav. 

Obchádzková trasa do mesta Ilava od obce Pruské je po ceste II/574 a I/61 (diaľničný privádzač), ktorá bude vyznačená dopravným značením. 
...viac...


 

Dane a poplatky 2018

Obec Pruské ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že si na Obecnom úrade môžu prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatky a zároveň ich aj zaplatiť.

Daňovníkom a poplatníkom, ktorí majú aktivovanú elektornickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS), boli rozhodnutia doručené do tejto schránky. 
 
 
 

 
viac...


 

Prázdninový motoráčik

Prazdninovy_motoracik_28_07_2018.jpg

OZ Veterány.EU a obec Lednické Rovne pozývajú širokú verejnosť na jazdu historickým motorovým vlakom z Trenčianskej Teplej na Lednické Rovne, ktorá sa uskutoční 28. 07 2018.
Jazda historickým vlakom na čele s motorovým vozňom M 131.1443 začína o 09:45 v železničnej stanici Trenčianska Teplá. Mimoriadny vlak je určený tak pre turistov a pútnikov, ako aj pre rodiny s deťmi a železničných cestovateľov, pre ktorých je pripravená možnosť nafote ...viac...


 

Podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva

V prílohe si môžete pozrieť podnet - dotaz, ktorý bol zaslaný na Regionálny úrad verejného zdravotníctva ohľadne odberu biologického materiálu na zdravotnom stredisku.
Odpoveď starostu obce: I začalo sa zvolebnievať ...Pozdravujem pisateľa – moja odpoveď je, že kadeníčky si spravili odsávacie zariadenie a biologické vzorky sa odoberaju už viac ako mesiac na ambulanciách... 
Je však zaujímavé, že doteraz nikomu kaderníčky nevadili a ne ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov
vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom p ...viac...


 

Dotazník pripojiteľnosti na verejný vodovod v Podvaží

Vážení občania Podvažia!

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť dotazník, ktorý bude slúžiť ako prieskum pripojiteľnosti na verejný vodovod v Podvaží. Podrobnejšie informácie nájdete v tomto súbore. 
viac...


 

Úprava otváracích hodín na pošte v Pruskom

Pošta v Pruskom oznamuje občanom úpravu otváracích hodín nasledovne: 
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 08:00 - 15:30 hod. (pôvodne do 16:00 hod.).
Streda: bez zmeny, otváracie hodiny 08:00 - 17:00 hod. 

 
 
viac...


 

List - meranie rýchlosti v Podvaží a Savčinej

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete prečítať list z odboru dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja - odpoveď na žiadosť o zabezpečenie dohľadu nad bezpečnosťou cestnej premávky so zameraním na meranie najvyššej povolenej rýchlosti na ceste IH/1924 v obci Pruské, časť Savčina a medzi miestnymi časťami Podvažie a Savčina.
viac...


 

Informácie o zákaze zastavenia na námestí

Vzhľadom na časté porušovanie zákazu zastavenia na námestí dávame do pozornosti všetkým vodičom  platné znenie zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. , kde v paragrafe 25 sa píše nasledovné:
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
f) na zastávke vozidla pravidelnej ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

ÚvodÚvodná stránka