Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Oznam riaditeľstva ZŠ s MŠ H. Gavloviča

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča informuje rodičov detí nasledovne:
dňa 20. 12. 2017 (streda) bude z organizačných dôvodov skrátené vyučovanie: 4. hodina končí o 10:25 hod., 5. hodina o 11:10 hod., 6. hodina o 11:55 hod. Všetky oddelenia ŠKD majú prevádzku do 13:00 hod. Dňa 21. 12. 2017 (štvrtok) budú v škole prebiehať aktivity pri príležitosti vianočných sviatkov. ISCED1 končí vyučovanie o 11:00 hod. a ISCED2 o 12:00 hod. ŠKD má zabe ...viac...


 

Stanovisko starostu obce k rokovaniu s predstaviteľmi TSK

Vážení občania, 
dovoľujem si predložiť nasledovne stanovisko k SMS od neznámeho odosielateľa , ktorý sa rozčuľuje nad:  citujem „ignorovaním rokovania so Správou ciest TSK“.
Rokovanie som opakovane „ naháňal“, a to aj formou interpelácie na zasadnutí TSK. Interpeláciu poslanca TSK nechám zverejniť na webe obce Pruské.  
Župan  mi prisľúbil urýchlené rokovanie. Po dohode sme sa so zodpovednými pracovníkmi dohodli , že sa stretneme ...viac...


 

Živý betleheme na fare v Pruskom

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské pozýva na ŽIVÝ BETLEHEM, ktorý sa uskutoční v sobotu, 16. decembra so začiatkom o 16:00 hod. v areáli fary.
Pri príchode bude súpis ľudu - nezabudnite sa zapísať na pripravené plagáty. Budú aj zvieratká! Deti nech prídu oblečené ako pastieri, králi, anjeli alebo v krojoch. Bude na Vás čakať aj vianočný punč či mastný chleba s cibuľou a iné prekvapenia :-) V programe vystúpi dychová hudba Trenčianska dv ...viac...


 

Deti z Materskej školy pozývajú

Deti z Materskej školy v Pruskom Vás pozývajú na „VIANOČNÚ AKADÉMIU“, ktorá sa uskutoční dňa 15.decembra 2017, t.j. v piatok o 15:30 hod. v Kultúrnom dome v Pruskom. V programe sa Vám predstavia deti zo všetkých tried Materskej školy v Pruskom. Zároveň Vás pozývajú aj na „ŠKÔLKÁRSKE VIANOČNÉ TRHY“.
 
viac...


 

Našiel sa pes

PES_29_11_2017.jpg

V obci sa našiel pes, kríženec pieskovej farby, nižšieho vzrastu s odhadovaným vekom približne 1 rok. 
Žiadame majiteľa, aby kontaktoval Obecný úrad. Fotografia psa je v prílohe tohto oznamu.

viac...


 

Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu k žiadosti o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti a vytvorenie priechodu pre chodcov na križovatke Podvažie - Savčina a

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť dokument - Stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti a vytvoreniu priechodu pre chodcov, križovatka ciest II/574 a III/1924 pri obci Pruské - časť Podvažie.
viac...


 

Pozvánka na reprezentačný hasičský ples

Dobrovoľný hasičský zbor Pruské poriada dňa 27. januára 2018 v Kultúrnom dome v Pruskom reprezentačný hasičský ples, na ktorý Vás pozývajú. Začiatok je o 20.00 hod. Vstupné 18 €, do tanca hrá hudobná skupina AMAZON. 

Predpredaj vstupeniek: p. Ľubomíra Pecuchová, tel. číslo: 0903/543 084 
viac...


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov za obec Pruské, ktoré sa konali dňa 04. 11. 2017. 
viac...


 

Pozvánka na pravidelné futbalové stretnutia

Plagat_Vypni_telku_zapni_seba_TJ_Povazan.JPG

TJ Považan Pruské rozbieha pravidelné stretnutia pod názvom:  „Vypni telku a zapni seba!!!“ Rodičia, zoberte svoje deti a príďte medzi nás. Budeme sa stretávať pravidelne každý piatok o 17:00 hod. na futbalovom ihrisku v Pruskom. Vítaní sú všetci, aj tí najmenší.

viac...


 

Materiály k uzávierke za rok 2016

V prílohe si môžete stiahnuť materiály, ktoré budú predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2017. Ide o nasledovné dokumenty:
1. Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2016
2. Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce Pruské za rok 2016.
3. Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky obce Pruské zostavenej
k 31. 12.2016 
4. Záverečný účet Obce Pruské za rok 2016. ...viac...


 

Lekárska pohotovosť v NsP Ilava

Po opakovaných rokovaniach predstaviteľov samospráv, Trenčianskeho samosprávneho kraja a lekárov sa podarilo zabezpečiť riadne fungovanie lekárskej pohotovosti v priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Ilave na centrálnom príjme. Režim a čas je rovnaký, ako na detskej pohotovosti v priestoroch Mestskej polikliniky v Dubnici nad Váhom, teda cez pracovné dni v čase od 15:30 hod. do 22:00 hod., v sobotu, nedeľu a cez štátne sviatky v čase od 07:00 do ...viac...


 

Podvodné telefonáty

Upozorňujeme všetkých, že v našom regióne sa vyskytli podvodné telefonáty osamelým a starším občanom s  cieľom vymámiť od nich peniaze pod zámienkou dopravnej nehody príbuzného, doručenia liekov alebo výhry. V prípade prijatia takéhoto podozrivého telefonátu si uvedené informácie overte u príbuzných a kontaktujte políciu na telefónnom čísle 158.
viac...


 

Predaj na trhových miestach v obci Pruské

Podľa platnej legislatívnej úpravy fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), ktoré chcú realizovať ambulantný predaj v obci Pruské sú povinné požiadať obec o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej iba „povolenie“).
Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia je predávajúci povinný predložiť fotokópiu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je označená ...viac...


 

Informácie o zákaze zastavenia na námestí

Vzhľadom na časté porušovanie zákazu zastavenia na námestí dávame do pozornosti všetkým vodičom  platné znenie zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. , kde v paragrafe 25 sa píše nasledovné:
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
f) na zastávke vozidla pravidelnej ...viac...


 

17.12.2017   08:00 hod.

Pozvanka_memorial_Juraja_Kutlaka.pdf-page0001.jpg

telocvičňa ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské

12. ročník Memoriálu Juraja Kutláka

Telovýchovná jednota Považan Pruské

 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 16.12.2017

meniny má: Albína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka