Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Obecný úrad Pruské oznamuje...

Obecný úrad v Pruskom bude v dňoch 24.6. – 28.6.2019 otvorený v čase: 7:00 hod. – 14:00 hod.
viac...


 

STRATIL SA PES!!!!

image1.jpeg

Stratil sa pes tmavej farby, veľký, počúva na meno Percy. Ak ste ho videli, pripadne je u vás volajte na cislo 0905170558. Kto ho nájde a nahlási na toto cislo dostane odmenu.
Ďakujeme 

viac...


 

Gavlovičovo Pruské 2019....

59888059_352148398764218_5761528740152606720_n.jpg
 

Divadelný súbor HUGO pozýva...

62313944_701333460290757_6443854041096126464_n.jpg
 

Podpora Hospicu Milosrdných sestier

plagat_zbierka_nahlad.jpg
 

Záverečný účet Obce Pruské za rok 2018

Obec Pruské zverejnila záverečný účet hospodárenia za rok 2018. Záverečný účet je k dispozícii k nahliadnutiu pod príspevkom.
viac...


 

Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov...

Obec Pruské Vám prináša návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov. Dokument k nahliadnutiu a stiahnutiu k dispozícii pod príspevkom. K návrhu je možné vyjadriť sa do 10.06.2019.
viac...


 

Prerokovanie návrhu územného plánu obce Košeca....

Nový.jpg
 

OZV ELEKOS si pre Vás pripravila.....

logo-elekos.png

OZV ELEKOS pre Vás pripravila náučno-vzdelávacie videá, ktoré sú určené resp. zamerané pre našich najmenších v školách a škôlkach.
 
Tieto videá sú teda priamo určené na vaše základné a materské školy. Pomimo iného ich však môže využívať aj iným – vhodným spôsobom, a to pri propagácii a osvete, týkajúcej sa triedeného zberu
Všetky videá sú dostupné na portáli :
 https://www.youtube.com/channel/UC8S2waNEDuOrzOTDqzJKNDg< ...viac...


 

Obecný úrad Pruské v spolupráci s Daňovým úradom informuje......

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_na výšku.jpg


Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:
 
Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požia ...viac...


 

Centrum sociálnych služieb Lúč vyhlasuje

Centrum sociálnych služieb Lúč vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta -
vedúci (vedúca) prevádzkového úseku 
 
Podmienky uchádzača a bližšie informácie  o výberovom konaní v priloženom súbore.
viac...


 

Dane a poplatky 2019

Obec Pruské ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom, že si na Obecnom úrade môžu  prevziať rozhodnutia na miestne dane a poplatky a zároveň ich aj zaplatiť.

Daňovníkom a poplatníkom, ktorí majú aktivovanú elektornickú schránku na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS), boli rozhodnutia doručené do tejto schránky. 
viac...


 

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
 
 
v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje,
 
že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod. ...viac...


 

Zákonná povinnosť čipovať psov

                                        Regionálna veterinárna a potravinová správa                                                                      Moravská 1343/2, 020 01 Púchov
 
Tel.č. 042/4641315, 0911371587  Fax: 042/4641315       
 email: zdraviezvierat.PU@svps.sk
                                                                                   
 
                                               ...viac...


 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 
   
Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania
   
Na obec Pruské bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce na pozemku pare. č. KNC 657 - ost. plocha (v KNE pare. č. 693) v k.ú. Dulov, a to 20 ks tuja - krovitý porast, ktorý koreňovou sústavou poškodzuje okolité hroby; a na pozem ...viac...


 

OZNAM - PONUKA PRÁCE

ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské ponúka voľné pracovné miesto:
Pozícia: VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1. 9. 2019
Požiadavky: 
1. KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
- úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (výhodou je vzdelanie z okruhu stravovania - Stredná hotelová škola, Stredná škola spoločného stravovania a podobne; osvedčenie o odbornej spôsobilosti)
2. INÉ KRITÉR ...viac...


 

POUKÁZANIE 2% z dane

plagát na web s logom.jpg
 

REGISTRÁCIE fariem ošípaných

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.
Tento systém registrácie sa týka výlučne registr ...viac...


 

Harmonogram zberu/zvozu plastov 2019 v obci Pruské

zber plastov.jpg


 
PROSÍME OBČANOV ABY VRECIA VYLOŽILI RIADNE ZAVIAZANÉ VŽDY MINIMÁLNE DEŇ VOPRED USKUTOČNOVANÉHO VÝVOZU PLASTOVÉHO ODPADU 
 
viac...


 

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu.
http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf
 
viac...


 

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží. 
 
Vážený pán starosta,
generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie je uvedená činnosť „Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku ...viac...


 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka