Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Oznam odpadyVytlačiť
 

Zákaz spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov

Upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek tomu k tejto situácii dochádza pravidelne,  pričom sa porušujú viaceré zákony – zákon o odpadoch, Občiansky zákonník  a tiež zákon  ochrane pred požiarmi.
Pri spaľovaní biologických odpadov sa uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky a to vo vysokých koncentráciách, vyšších ako v priemyselných závodoch. V ovzduší tak končia škodlivé plyny, ktoré zaťažujú životné prostredie a obťažujú občanov.

Nový zákon o odpadoch - obec už nezbiera opotrebované pneumatiky

S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch. Podľa jeho znenia, nemôžu by pneumatiky prevzaté na zbernom dvore obce a nemôžu byť umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. 

Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Distribútorom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, ako aj predajca pneumatík cez internet.
Zber opotrebovaných pneumatík teda musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neprinášali na zberný dvor a neumiestňovali ich  do veľkoobjemového odpadu. Použité pneumatiky môžete odovzdať v akomkoľvek pneuservise bez ohľadu na to, kde ste pneumatiky zakúpili. 


 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

ÚvodÚvodná stránka