Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Prijímanie detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018Vytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 369, 018 52 Pruské vyhlasuje prijímanie detí do Materskej školy na školský rok 2017/2017. 

Termín podávania žiadostí: od 02. 05. 2017 (utorok)  –  05. 05. 2017 (piatok) v čase od od  11:00 hod. do 15:30 hod. v Materskej škole. Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa pre materskú školu. 

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený linku http://materskaskola-pruske.webnode.sk/tlaciva-na-stiahnutie alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v deň zápisu v MŠ.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Ostatné kritéria prijímania detí

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2017 dovŕšia tri roky veku života.

Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

                                                                              

PaedDr. Jureníková Adela - riaditeľka školy


 
 

13.11. - 2.12.2017   08:00

jarmok.jpg

Futbalový areál Pruské

Ľudová zabíjačka a jarmok ľudových remesiel

TJ Považan Pruské

 

17.12.2017   08:00 hod.

Pozvanka_memorial_Juraja_Kutlaka.pdf-page0001.jpg

telocvičňa ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské

12. ročník Memoriálu Juraja Kutláka

Telovýchovná jednota Považan Pruské

 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 25.11.2017

meniny má: Katarína

webygroup
ÚvodÚvodná stránka