Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Zhrnutie pripomienok občanov z PodvažiaVytlačiť
 

ZHRNUTIE PRIPOMIENOK OBČANOV Z ANKETY V PODVAŽÍ

 1. Potok – úprava cez eurofondy. Fondy z EÚ v súčasnosti na takúto úpravu nie sú vyhlásené, oprávneným žiadateľom je Slovenský vodohospodársky podnik, Správa Povodia Váhu. Na rokovaní prisľúbili prečistenie koryta potoka, budeme túto úpravu urgovať.
 2. Kanalizácia Podvažie. Projekt odkanalizovania Podvažia je vylúčené z projektu. Do konca októbra predložíme žiadosť na Environmentálny fond.
 3. Hadice na žumpu – zakúpenie. Prerokujeme v zastupiteľstve.
 4. Dom smútku, vymaľovanie, prístrešok a lipy. Oprava a vymaľovanie všetkých 3 Domov smútku bude zaradené do plánu aktivít na budúci rok, lipy sa orežú buď v novembri alebo na jar.
 5. Cesta – priechod pre chodcov. Budeme urgovať na TSK.
 6. Zelený odpad. Prerokujeme v zastupiteľstve.
 7. Vodovod. Zadáme vypracovanie projektovej dokumentácie.
 8. Zníženie rýchlosti na 50 km/h., radar, policajné kontroly. Riešenie bez valného efektu.
 9. Osadenie zrkadla pri rodinnom dome II/45. Prerokujeme v zastupiteľstve.
 10. Chodník pre peších Pruské – Podvažie. Nevieme riešiť pre vlastnícke vzťahy a súhlasy vlastníkov pozemku, rovnako aj cyklotrasu.
 11. Cesta, osadenie retardérov, rýchlosť 30 km/h. Ak bude dohoda občanov v Podvaží, nie je problém osadiť retardéry, asfaltovanie je problém (skôr drť a oprava).
 12. Dostavba ihriska, farma na loď, preliezka pre najmenších a tínedžerov. Tento rok chcem riešiť dopadovú plochu a náter, na jar osadenie prvkov pre tínedžerov.
 13. Zabetónovanie plochy pre kontajnery, kontajner na tehly a kamene. Budeme diskutovať, s kontajnerom na stavebný odpad trvalo umiestneným v Podvaží zásadne nesúhlasím pre jeho možné prípadné zneužívanie.
 14. Fotopasca pre vývoz odpadu. Budeme diskutovať .
 15. Rekonštrukcia osvetlenia. Budeme diskutovať.

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

ÚvodÚvodná stránka