Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Stanovisko ODI OR PZ v Trenčíne - zjednosmernenie cesty do SavčinejVytlačiť
 

Na základe emailovej žiadosti obce Pruské o vydanie stanoviska k požiadavke časti občanov z miestnej časti Podvažie a miestnej časti Savčina k zjednosmerneniu cesty číslo III/1924 v obci Pruské, časť od križovatky medzi cestou  a III/1924 až po križovatku ciest III/1924 a II/507 smer Tuchyňa bol obci Pruské doručené nasledovné stanovisko: 

"V súvislosti s Vašou žiadosťou o stanovisko k požiadavke časti obyvateľov miestnych častí Podvažie a Savčina, týkajúcej sa zjednosmernenia cesty č. III/1924 v úseku medzi križovatkami s cestou II/574 a II/507, zaujíma Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Trenčíne (ODI) predbežne nasledovné stanovisko.ODI na základe vyššie uvedenej požiadavky odôvodnenej šírkou vozovky komunikácie a intenzitou dopravy a s odvolaním sa na bezpečnosť peších účastníkov cestnej premávky,  so zjednosmernením cesty III/1924 prechádzajúcej cez obec Pruské – časť Savčina nesúhlasí, z nasledovných dôvodov:

  • Problém nedostatočnej šírky cestného telesa bol riešený spolu so správcom cesty III/1924, ktorý na ODI predložil žiadosť o doplnenie príslušného zvislého dopravného značenia, ku ktorého realizácii dal ODI súhlas písomným stanoviskom zo dňa 16.01.2018
  • ODI nemá relevantné informácie o intenzite cestnej premávky na ceste III/1924, pričom pri vlastnej kontrolnej činnosti vykonanej na ceste III/1924 nebolo zo strany ODI zistené nadmerné dopravné zaťaženie inkriminovaného úseku cesty III/1924. V prípade opačného názoru, Vám ODI odporúča obrátiť sa s požiadavkou o vykonanie sčítania dopravy na ceste III/1924 na príslušného vlastníka a správcu uvedenej cesty.
  • Zjednosmernením cesty III/1924 by došlo k znemožneniu priameho obojsmerného dopravného prepojenia okresného mesta Ilava a obce Pruské – jej miestnych častí Podvažie a Savčina, resp. k znemožneniu priameho dopravného pripojenia týchto miestnych častí na nadradený komunikačný systém tvorený cestou II/574 a následne cestou I/61 a diaľnicou D1. Po zjednosmernení komunikácie by tak došlo k vytvoreniu neúmerne dlhej obchádzkovej trasy cez obec Pruské po cestách II/507 a II/574, s negatívnym dopadom na intenzitu cestnej premávky a jej bezpečnosť a plynulosť, najmä na ceste II/507 a v križovatke ciest II/507 a II/574 v obci Pruské.
  • Zjednosmernením cesty III/1924 by došlo taktiež k zrušeniu priameho autobusového prepojenia miestnych častí Podvažie a Savčina s infraštruktúrou a sociálnym vybavením obce Pruské, a tiež zrušeniu priameho prepojenia prostriedkami verejnej prepravy osôb s mestom Ilava. O uvedených výrazných zmenách musí rozhodnúť prevádzkovateľ prímestskej verejnej autobusovej dopravy, ktorým je v uvedenom prípade Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  • V prípade ohrozovania peších účastníkov cestnej premávky, ODI odporúča v prípade potreby riešiť uvedený problém vybudovaním chodníka popri ceste III/1924, prípadne zavedením väčšieho množstva liniek prímestskej autobusovej dopravy do miestnych častí Savčina a Podvažie.

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 21.1.2019

meniny má: Vincent

webygroup
ÚvodÚvodná stránka