Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Zápis detí do materskej školyVytlačiť
 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča  v Pruskom vyhlasuje PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019. 
Termín podávania žiadostí: od 16. 04. 2018 do 20.0 4.2018 v čase od  11:00 – 15:30 hod.
Miesto podávania žiadostí: Materská škola
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o prijímaní detí do materskej školy upravuje § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno -   vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Formulár žiadosti je zverejnený v prílohe tohto oznamu. 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Prednostne sa prijímajú:
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Ostatné kritéria prijímania detí:
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia tri roky veku života.

Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna.

 

PaedDr. Jureníková Adela, riaditeľka školy


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

webygroup
ÚvodÚvodná stránka