Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SRVytlačiť
 

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží

 

Vážený pán starosta,

generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie je uvedená činnosť „Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca“, navrhovateľom je spoločnosť Považské štrkopiesky, s.r.o., Chorvátsky Grob v zastúpení spoločnosťou Vodné zdroje Slovakia, s.r.o., Bratislava. Od roku 2009, kedy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo tzv. rozsah hodnotenia (rozsah hodnotenia ukladá navrhovateľovi vypracovať správu o hodnotení), nie je evidovaný žiaden vývoj v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, pretože v tej dobe platný zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nestanovoval časovo obmedzený harmonogram na predloženie správy o hodnotení. Boli sme však informovaní, že navrhovateľ sa na verejnom prezentovaní zámeru vyjadril, že od činnosti zamýšľa upustiť (čo však písomne nepotvrdil). Navyše, navrhovateľ doteraz nepredložil Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na schválenie výpočet zásob ložiska nevyhradeného nerastu a ložisko ani nefiguruje v Evidencii zásob ložísk nevyhradených nerastov.

 

Mgr. Ivan Mesarčík
riaditeľ, odbor geológie, sekcia geológie a prírodných zdrojov 
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka