Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Výberové konanie Vytlačiť
 

OBEC ČERVENÝ KAMEŇ

018 56 Červený Kameň

 

Vec: Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

 

Obec Červený Kameň, zastúpená starostkou obce Alenou Geregovou, vyhlasuje výberové konanie na funkciu: „hlavný kontrolór obce Červený Kameň“ v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Červený Kameň zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami do 28.02.2019 na adresu: Obec Červený Kameň, Obecný úrad, 018 56 Červený Kameň 226 v uzavretej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 05.03.2019 na Obecnom úrade v Červenom Kameni.

Predpísanými náležitosťami, ktoré uchádzač vloží do obálky sú: - úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, pričom požiadavkou je dokončené úplné stredné vzdelanie, - písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra, - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. Ďalšou požiadavkou je znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní. Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov a je pracovníkom obce.

Za svoju činnosť sa zodpovedá obecnému zastupiteľstvu a taktiež sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva. Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju funkciu v obci Červený Kameň s týždenným pracovným úväzkom 2 hodiny.

Bližšie informácie získajú záujemcovia priamo na Obecnom úrade v Červenom Kameni alebo na telefónnom čísle 042/44 64 022.

Alena Geregová starostka obce


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka