Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, PruskéVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

 

 

v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje,

 

že termín odovzdávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude v dňoch  od 29.4. 2019  – 03.05.2019,  od  11,00 – 15,30 hod.

 

Miesto podávania žiadostí:  Materská škola

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa školy pre materskú školu

 

Pri prijímaní dieťaťa zákonný zástupca  predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave   dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formulár žiadosti je zverejnený na www.zspruske.sk, záložka – materská škola – tlačivá na stiahnutie,  alebo si formulár môže zákonný zástupca vyzdvihnúť v termíne prijímania detí v MŠ.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

 Ostatné kritéria prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v danej obci, deti zamestnaných zákonných zástupcov, deti ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ, deti ktoré nastúpia do MŠ najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka, deti o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca, deti ktoré k 31. augustu 2019 dovŕšia tri roky veku života.

Termín vydania rozhodnutia: rozhodnutia o prijatí/ neprijatí dieťaťa sa vydávajú spravidla do konca júna 2019.

 

 

                                                                            PaedDr. Jureníková Adela

                                                                                     riaditeľka školy

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka