Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

POZVÁNKA NA OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO.....Vytlačiť
 

 

P O Z V Á N K A

na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 11. septembra 2019 (streda) o 17,30 hod. na Obecnom úrade v Pruskom

 

Program:

 

  1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej mandátovej a volebnej komisie
  2. Schválenie programu zasadnutia OcZ
  3. Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce Pruské za rok 2018 predkladaná v súlade s § 20 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Konsolidovaná závierka za rok 2018, správa audítora k závierke
  4. Plnenie a zmena rozpočtu obce na rok 2019
  5. Projekty, priebeh schvaľovania, nové projekty, podanie žiadostí o dotácie
  6. Interpelácie starostu
  7. Rôzne, žiadosti
  8. Diskusia (v priebehu rokovania)
  9. Záver

Vergadering-OK_6AlD3_1508274586.jpg


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka