Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkev

Rímsko – katolícka cirkev, farnosť Pruské

Kontakt:  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské
               Pruské 381
               018 52 Pruské
               www.fara.sk/pruske

Farár farnosti Pruské: Mgr. Richard Folučka, mobil: 0903/617 766, email: pruske(at)fara.sk

 

 

Kostol sv. Petra a Pavla

kostol.JPGNa mieste terajšieho kostola stál voľakedy menší kostol. Ten postavili začiatkom 13.storočia, ako o tom svedčil kameň v hlavnom oltári s vyrytým rokom vzniku: 1221. Pretože časom nestačil pre potreby veľkej pruštianskej farnosti, kostol v roku 1769 zbúrali až po múry svätyne, ktoré tvoria kaplnku terajšieho kostola. Na mieste zbúraného kostola miestny gróf František Xaver Königsegg s manželkou Sidoniou, rod. Eszterházyovou spolu s miestnymi farníkmi postavili nový kostol. Stavba trvala 10 rokov. Kostol bol posvätený v roku 1780. Je postavený v nekorom barokovom slohu, priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou ornamentikou. Kostol sa vyznačuje ojedinele vzácnou jednotnou architektúrou, ako zvnútra, tak i zvonku.
V roku 1880 bol kostol zreštaurovaný, pri príležitosti storočnice tohto chrámu.
V roku 1937 majster Adam z Rožňavy kostol vymaľoval.
V roku 1950 bola zhotovená nová strecha kostola.
V roku 1971 bol kostol opravený zvonka a v roku 1974 bol vymaľovaný zvnútra.
V roku 1985 v interiéri kostola bola inštalovaná nová krížová cesta, spolu s obetným stolom, ambonou a sedesom.
V rokoch 1987 – 1989 bola prekrytá medenou krytinou celá strecha a veža kostola. Táto krytina je tu doteraz.
V rokoch 1996 – 1998 bol zreštaurovaný obraz sv. Františka Xaverského v kaplnke, spolu s hrobom sv. Vincenta.

Zaujímavosti:
Hlavný oltár + bočné oltáre – vytvorené neznámym umelcom z okruhu Rafaela Donnera, viedenského kráľovského sochára.
Hlavný oltárny obraz vyobrazuje sv. Petra a Pavla, patrónov kostola, autor F. A. Maulbertsch.
Ľavý bočný oltár – zasvätený sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom – Šimon Štok prijíma škapuliar od Panny Márie.
Pravý bočný oltár – zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, autor Jozef Zanussi. Sochy predstavujú sv. Augustína a sv. Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Dattel, neskorší nitriansky biskup
V kaplnke je oltár s obrazom sv. Františka Xaverského spolu s hrobom sv. Vincenta.
Krásnym umeleckým dielom je kazateľnica, ktorá predstavuje loďku na mori života (na lodi učil aj Ježiš) a citlivo umelecky spracovaná krstiteľnica, ktorá zobrazuje krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom.
Veľmi hodnotným je pôvodný barokový organ so skriňou, ktorý zhotovil známy slovenský organár Juraj Pažický z Rajca.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka