Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Družobná spolupráca hasičov

Názov mikroprojektu: „DHZ spoločne pre obce Nedašov a Pruské“

Kód SK/FMP/03/003 predložená v rámci výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Termín realizácie mikroprojektu: 01.02.2011 – 31.08.2011.

Hlavným cieľom mikroprojektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Pruské a Nedašov a to prostredníctvom aktívnej a praktickej spolupráce občanov týchto obcí silne zoskupených v dobrovoľných hasičských zboroch.
Hlavný cieľ nadväzuje na ciele stanovené pre opatrenie 1.3. Fond mikroprojektov: :

1. Cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce
2. Vytváranie a posilňovanie kontaktov a trvalá cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr

Tématicky projekt svojimi aktivitami zapadá do prioritnej témy opatrenia: podpora partnerstiev, dohôd a iniciatív prostredníctvom vytvárania sieti príslušných zainteresovaných strán. Aktivitami možno zaradiť projekt do indikatívnej skupiny „Spolupráca a sieťovanie“.

Špecifické ciele mikroprojektu:

1. Nadviazanie partnerstva medzi obcou Nedašov a Pruské ako i medzi zložkami DHZ Nedašov a DHZ Pruské.
2. Získanie nových kontaktov, zlepšenie a prehĺbenie spolupráce medzi občanmi a inštitúciami slovensko – českého prihraničia.
3. Zlepšenie životných podmienok v pohraničí prostredníctvom zlepšenia podmienok na ochranu jeho územia.
4. Získanie nových skúseností, vedomostí a zručností prostredníctvo účasti v projekte a jeho aktivitách.
5. Zlepšenie materiálnych podmienok obcí čo sa týka zabezpečovania požiarnej ochrany na úrovni obcí.
6. Ochrana prihraničného územia. Ochrana vzácnych biotopov a endemitov v oblasti CHKO pred poškodením požiarmi.


Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 16.570,43 €.
 

             

 

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“ 


 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka