Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Gavlovičovo Pruské 2014

Priebeh projektu

Obec Pruské v spolupráci s občianskym združením HUGO sa rozhodli zorganizovať Dni regionálnej kultúry a 47. Ročník Gavlovičovo Pruské trochu netradičnou formou oproti ostatným ročníkom tohto podujatia.
 

Našim zámerom bolo zatraktívniť túto dlhodobú kultúrnu aktivitu, prilákať viac návštevníkom a zároveň sme chceli ponúknuť obyvateľom Pruského a tiež okolitých obcí, ako aj ostatným možnosť zúčastniť sa na divadelnom predstavení domáceho súboru, ako aj hosťujúcich divadelných súborov, ako aj koncertov. Naším cieľom bolo oživiť v poradí už 47. ročník spomienkových slávností „Gavlovičovo Pruské“, ktoré v posledných rokoch mali klesajúcu návštevnosť, zvýšiť úroveň tohto podujatia a tiež prejaviť úctu k velikánovi nášho regiónu, básnikovi a františkánskemu mníchovi Hugolínovi Gavlovičovi, 3. Slovákovi, zapísanému v zozname kultúrnych osobností UNESCO, autorovi didakticko – reflexívnej poézie z obdobia baroka. Jeho práce mali dôležitú úlohu nielen v literatúre, ale aj  v dejinách slovenského jazyka, pričom boli zavŕšením slovenského predspisovného slovenského jazyka. Hugolín Gavlovič preto právom patrí do nášho a tiež európskeho kultúrneho dedičstva.

Program býva štandardne rozdelený do dvoch častí – výtvarná súťaž a samotný priebeh spomienkových slávností. Podľa časového harmonogramu schváleného projektu bola dňa 05. 05. 2014 vyhlásená výtvarná súťaž na tému: Kto je Hugolín Gavlovič očami detí školy, pričom 14. 06. 2014 bola súťaž vyhodnotená a pri príležitosti ukončenia kolského roka boli ceny odovzdané víťazom jednotlivých kategórií. Cieľom výtvarnej súťaže bolo, aby deti vyjadrili svoj pohľad na život a dielo Hugolína Gavloviča a jeho odkaz pre deti.

Samotná časť programu podujatia  bola rozdelená do troch dní. Začiatok bol podľa stanoveného harmonogramu naplánovaný na piatok, 08. 08. 2014 o 19:00 hod. na námestí obce. Členovia súboru pripravili znelku pre tento ročník, ale aj ďalšie ročníky spomienkových slávností. Počas znelky prišiel na pódium člen DS Miroslav Žilka v kostýme františkánskeho mnícha a prítomným predniesol básne Hugolína Gavloviča. Na pódium následne prišiel moderátor slávností, člen DS Lukáš Behan a prítomným divákom v krátkosti pripomenul  Gavlovičov život a jeho pôsobenie v Pruskom. Následne pozval na pódium starostu obce MUDr. Viliama Cíbika, PhD., aby oficiálne otvoril 47. ročník spomienkových slávností.

Slova sa ujal teda starosta obce, ktorý privítal prítomných hostí a divákov. Na úvod spomenul skutočnosť, že tieto slávnosti by sa nemohli konať v tomto štýle, keby nebol poskytnutý príspevok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, za čo im vyslovuje svoje poďakovanie. Ďalej pokračoval v krátkom príhovore a spomenul niektoré z atribútov, ktoré charakterizovali Gavlovičov života tiež pôsobenie iných velikánov v okolí našej obce, napríklad aj pôsobenie Jana Amosa Komenského v neďalekej obci Lednica v r. 1675.

Po skončení príhovoru pozval na scénu hercov z divadla Klauniky Brno, aby si uviedli svoju hru pod názvom : Don  Quijote de la Ancha. Predstavenie pripomínalo Komenského myšlienky zjednotenej Európy, vynikalo však predovšetkým humorom, komunikatívnosťou a interaktívnosťou s divákom, svojím netradičným spracovaním prinieslo veľa smiechu a zábavy. Predstavenie trvalo približne 90 minút a skončilo mohutným aplauzom prítomných divákov.

Následne moderátor slávností Lukáš Behan spolu so starostom obce MUDr. Viliamom Cíbikom pozvali prítomných na komorný koncert Dagmar Mišíkovej a jej hostí pod názvom „Háj“ do priestorov františkánskeho kostola sv. Juraja v Pruskom, ktorý mal oficiálny začiatok o 21:00 hod. Členovia DS Hugo počas celého týždňa intenzívne pracovali na príprave kostola a okolitých priestorov. Kostol, krypta a arkádová loggia pri malej kaplnke v areáli kostola boli nádherne nasvietené, boli pripravené panely, reprezentujúce Gavlovičov život a jeho pôsobenie v Pruskom, prítomní si mohli prezrieť kryptu za zvukov gregoriánskeho chválospevu.

Samotný koncert členky DS Hugo Dagmar Mišíkovej a jej hostí bol vyvrcholením tohto dňa. Interpretka si pre prítomných pripravila 6 nových piesní, pričom je sama autorkou textu a tiež hudby, ktoré po prvýkrát odzneli na verejnom podujatí. Jej repertoár bol rozšírený aj o upravené ľudové piesne a ďalšiu vlastnú tvorbu. Speváčka bola doprevádzaná elektrickou gitarou, akordeónom a netradične aj cimbalom, ktorý vytváral veľmi špecifickú akustickú kulisu.

Koncert skončil približne o 22:00 hod, prítomní diváci pripravili speváčke standing ovation a tak musela dať ešte zopár prídavkov. Na konci koncertu sa s prítomnými rozlúčil starosta obce MUDr. Viliam Cíbik, PhD., poďakoval prítomným za návštevu aj tohto podujatia a pozval ich na sobotňajší program slávností.

Program slávností pokračoval v sobotu, 09. 08. 2014. Počas sobotňajšieho dopoludnia členovia DS pripravovali scénu pre večerné predstavenie. Stavba scény trvala približne 6 hodín, kde dobrovoľníci najskôr demontovali scénu, ktorá bola inštalovaná v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom a inštalovali ju v exteriéri na námestí obce. Počas dňa prítomní pripravovali aj stánok s občerstvením (varil sa kotlíkový guláš, inštalovalo sa zariadenie na čapovanie piva a kofoly).

Večerný program mal začiatok o 19:00 hod. Program začal znelkou Gavlovičových slávností. Potom moderátor slávností Lukáš Behan opäť prítomným divákom spomenul Gavlovičovo pôsobenie v Pruskom. Po tomto príhovore sa slova ujal starosta obce MUDr. Viliam Cíbik, PhD. a privítal členov DS Hugo doma, teda v Pruskom a oficiálne začal sobotňajší program, v ktorom sa predstavil DS Hugo s komédiou Prekvapenie na motívy divadelnej hry Raya Conney – Funny Money pod režisérskym vedením Andreja Škvara.

Divadelná hra Prekvapenie vťahuje diváka do kolotoča zvratov, nečakaných udalostí, mafiánskych praktík a nehanebne veľkej kopy peňazí. Ich sila privádza ľudí ku skorumpovateľnosti, prebúdza nenásytnosť, kazí ľudský charakter aj zdravý rozum. Keď sa Henry Perkins v deň svojich narodenín vracia autobusom domov z práce, netuší, že kufrík, ktorý si omylom vymenil so svojim spolucestujúcim, ukrýva veľké prekvapenie. Neuveriteľnú hromadu peňazí. Namiesto narodeninovej oslavy balí kufor, a aj napriek protestom svojej manželky Jean, objednáva letenky s okamžitým odletom kamkoľvek...Barcelona, Bermudy, Bali...hlavne sa musia dostať do bezpečnej vzdialenosti od skutočného majiteľa kufríka, ktorý im môže kedykoľvek zaklopať na dvere. Komplikáciou, v tomto skoro dokonalom pláne, sú však rodinný priatelia Victor a Betty, ktorí prichádzajú na narodeninovú oslavu. Čo je horšie, pripojí sa aj niekoľko nepozvaných hostí s nepríjemnými otázkami – seržant Davenport, agent Slater a taxikárka. Kultúrny program zabezpečí nemotorná tanečnica Alla a mafián so svojím revolverom, ktorému kufrík patrí. Oslávenec aj hostia sa postupne zaplietajú do klamstiev, príbehov a nečakaných rodinných zvratov. Zápletka sa komplikuje a plány, ako sa z tohto uzla dostať von, naberajú čoraz absurdnejšie riešenia.

Predstavenie bolo približne v polovici svojho deja, kedy sa náhle strhla búrka, ktorá približne na 1 hodinu prerušila celé podujatie, avšak iba lokálne postihla obec Pruské. Po tejto nečakanej prestávke sa herci vrátili na javisko a pokračovali v predstavení, diváci sa postupne vrátili na svoje miesta. PO skončení predstavenia prítomní zatlieskali hercom za ich predvedený výkon. Na javisko sa dostal spevák Maroš Bango a jeho koncertné vystúpenie pod názvom Blúdenie v tme. Jeho repertoár predstavovali piesne ľudové, moderné, slovenské i zahraničné, s kombináciou viacerých žánrov. Koncert sa odohrával v tme, boli vypnuté všetky osvetlenia, led designer nasvietil kostol a pozadie za spevákom.

Na záver koncertu bol slávnostný ohňostroj, za spevu slávnej piesne Hallelujah v podaní Maroša Banga. Oficiálne ukončenie koncertu vykonal starosta obce, ktorý sa poďakoval prítomným za ich predvedené výkony a pozval prítomných na nedeľnú bohoslužbu o 17:45 hod. v kláštore sv. Juraja v Pruskom.

Nedeľný program mal výsostne duchovný charakter. Vo františkánskom kostole sv. Juraja sa konala slávnostná spomienková sv. omša o 17:45 hod. Sv. omšu celebroval samotný predstavený slovenskej cirkevnej provincie rehole Menších bratov – Františkánov dôstojný páter provinciál Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. V homílii pripomenul Gavlovičovu jednoduchosť, pokoru a láskavosť. Tiež poukázal na skutočnosť, že malými krokmi a vecami môžeme v živote dokázať veľké veci. Veď ani samotný Gavlovič nepredpokladal, že sa v budúcnosti po skoro 300 rokoch budú recitovať jeho verše a bude považovaný za jedného z najvýznamnejších spisovateľov barokového obdobia. Jeho cieľom bolo malými vecami pomáhať – oslobodzovať ľudí zo závislosti od alkoholu, upevňovať dobré mravy a poukazovať na neduhy spoločnosti a možnosti jej nápravy.

Na záver sv. omše prítomní zaspievali hymnus Bože čos ráčil slovenskému ľudu a páter provinciál položil veniec k pamätnej tabuli, venovanej Hugolínovi Martinovi Gavlovičovi.

Slávnosti oficiálne ukončil starosta obce MUDr. Viliam Cíbik, PhD., ktorý uviedol, že týmto aktom kladenia venca bol zavŕšený celý priebeh 47. ročníka spomienkových slávností Gavlovičovo Pruské. Ešte raz poďakoval všetkým účinkujúcim a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za ich finančnú podporu.

Podujatie, ktorého 47. ročník sme dokázali zrealizovať splnilo svoje stanovené ciele. Veríme, že sme dokázali osloviť všetky vrstvy obyvateľstva rozličných vekových kategórií a zjednotiť ich pri zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva nášho regiónu a odkazu Hugolína Gavloviča.

Aj touto cestou by sme ešte raz poďakovali Ministerstvu kultúry SR za ich nezištnú finančnú podporu tohto podujatia. Vďaka poskytnutým prostriedkom sme mohli našim spoluobčanom ponúknuť iný, netradičný pohľad na kultúrne podujatie, odovzdať umelecký zážitok, prispieť k ďalšiemu rozvoju umenia a kultúry predovšetkým v regióne Považia. Vďaka patrí aj pracovníkom Považského osvetového strediska, ako aj všetkým zúčastnením, deťom a žiakom Základnej školy s Materskou školou Hugolína Gavloviča, učiteľkám, dobrovoľníkom a tiež účinkujúcim za to, že spolu dokázali pripraviť kvalitné kultúrne podujatie, venované spomienke na tohto jednoduchého, skromného, avšak pre slovenskú históriu jedinečného a významného kňaza a básnika.

 

logo ministerstva kultúry


 

Gavlovičovo Pruské 2014

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 
bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník

bez názvu


Autor: Marián Zahradník


 
 

 
Položky 1-40 z 61

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka