Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o pripravovanom projekte kanalizácie v obci

List od riaditeľa PVS

V prílohe si vo formáte *.pdf stiahnuť a prečítať List od riaditeľa PVS k Zmluve o budúcej zmluve a Dohode o vybudovaní kanalizačnej prípojky. 


 

Mapa kanalizačného potrubia

V prílohe si vo formáte *.jpg môžete stiahnuť a pozrieť mapu kanalizačného potrubia v obci Pruské a Bohunice.


 

Projekt kanalizácie v obci Pruské

Listom zo dňa 21. 03. 2014 (je v prílohe) sme boli oslovení predstaviteľmi Považskej vodárenskej spoločnosti k vydaniu záväzného stanoviska k projektu: Pruské - kanalizácia a ČOV.
Z listu vyberáme nasledovné:
"Nakoľko aglomerácie nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov už boli z časti vyriešené resp. v súčasnosti už prebieha realizácia projektov pripravených v predchádzajúcom období, vytvára sa priestor na riešenie aglomerácií od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov. Takouto aglomeráciou je aj aglomerácia Pruské - Bohunice, ktorá je takto zadefinovaná vo všetkých relevantných strategických a programových dokumentoch SR V súvislosti s deklarovanými aglomeráciami treba zdôrazniť, že pridelenie dotácie z fondov EÚ je striktne podmienené vyriešením odkanalizovania aglomerácie ako celku s minimálnym 85 % pripojením obyvateľstva na kanalizáciu. Z uvedeného vyplýva, že dotácia z fondov EÚ bude poskytnutá len ak obce Pruské a Bohunice budú riešené spoločným projektom odkanalizovania a čistenia odpadových vôd. Individuálne riešenie odkanalizovania jednotlivých obcí je možné, ale len z vlastných finančných zdrojov obcí.
Naša spoločnosť už v predchádzajúcom období podnikla kroky pre riešenie tejto aglomerácie, čoho výsledkom je investičný projekt „Pruské - kanalizácia a ČOV" , ktorý je zameraný na odkanalizovanie obcí Pruské a Bohunice so spoločnou ČOV. Projekt je pripravený v štádiu platného stavebného povolenia a naša spoločnosť predpokladá podanie žiadosti o NFP v programovom období rokov 2014 až 2020 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Takto bol projekt zaradený aj Rezortného rozvojového programu verejných prác.
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o záväzné stanovisko obce s vyjadrením súhlasu resp. nesúhlasu s realizáciou projektu „Pruské - kanalizácia a ČOV, ktorý rieši spoločné odkanalizovanie obcí Pruské a Bohunice v rámci aglomerácie Pruské — Bohunice.
Záväzné stanovisko obcí Pruské a Bohunice očakávame doručiť v najkratšom možnom termíne, nakoľko v začatých činnostiach treba neodkladne pokračovať. Vaše stanovisko je taktiež dôležité aj pri rozhodovaní našej spoločnosti pre zaradenie ďalších aglomerácii v kategórii od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov do priorít našej investičnej činnosti.

 

Starosta obce Pruské v tejto súvislosti oslovil starostu obce Bohunice Ing. Petra Hajdúcha so žiadosťou o vydanie kladného stanoviska k uvedenému projektu. 

V prílohe prikladáme korešpondenciu medzi PVS, starostom obce Pruské a starostom obce Bohunice.

 

Skratky

PVS - Považská vodárenská spoločnosť
ČOV - čistiareň odpadových vôd
NFP - nenávratný finančný príspevok 

 

Stretnutie na Obecnom úrade dňa 14. 03. 2014

Dňb 14. 03. 2014 sa na Obecnom úrade v Pruskom o 13:00 hod. uskutočnilo stretnutie predstaviteľov obce Pruské (starosta obce MUDr. Viliam Cíbik, PhD., prednosta OcÚ p. Vladimír Polešenský), starostu obce Bohunice (Ing. Peter Hajdúch) a predstaviteľov PVS (Ing. Ján Balušík). V prílohe si vo formáte *.pdf možete pozrieť Zápisnicu zo stretnutia.

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka