Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nová výstavba (Horný koniec, Pod úradom)

Zápis zo stretnutia medzi stavebníkmi na Hornom konci a starostom obce

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Okruh problémov rokovania:

Pripojenie lokality na verejný vodovod.
Pripojenie lokality na sieť elektrickej energie.
Pripojenie lokality na rozvod plynu.  

 

Pripojenie lokality na verejný vodovod.
Problémom je cena diela v hodnote približne 120.000 €.  Pre uvedenú lokalitu je potreba dostupnosti požiarnej vody a nutnosti vybudovania dotláčacej prečerpávacej stanice. Do úvahy prichádzajú tri alternatívy riešenia problému:

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Konkrétna výzva na tieto aktivity sa očakáva v 2. polroku 2017.

Rokovania s Považskou vodárenskou spoločnosťou a zaradenie stavby rozšírenia vodovodnej siete do plánu investícií na rok 2018.

Svojpomocné vybudovanie verejného vodovodu s participáciou obce na stavebných prácach a dofinancovaním stavebníkmi. Predpoklad dofinancovania je v sume približne 30.000 €.

Pripojenie lokality na sieť elektrickej energie.
Problémom je zmena projektu vedenia kábla z pôvodného projektu, kde mal byť kábel vedený zemou na projekt, kde sa bude kábel viesť vzduchom. Takisto ďalším problémom je dĺžka trvania diela. Zajtra, t.j. 23. 03. 2017 sa uskutoční rokovanie s SSE, bolo by vhodné podať žiadosť v mene stavebníkov o súčinnosť obce pre takmer dvojročný sklz – list na ÚRSO.

Pripojenie lokality na rozvod plynu.
V tomto prípade je odporúčanie riešiť rozvod plynu v jednej ryhe s vodovodným potrubím.

 

V Pruskom 22. 03. 2017. Zapísal: MUDr. Viliam Cíbik, PhD.


 

Urbanistická štúdia IBV

V prílohe si môžete stiahnuť vo formáte *.pdf Urbanistickú štúdiu IBV v lokalite "Pod úradom".


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka