Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pripomienky

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Vaše podnety a pripomienky, ktoré nám môžete touto formou anonymne zaslať. Radi sa nimi budeme zaoberať a veríme, že nám pomôžu v našej práci pre Vás.
Svoje námety a pripomienky môžu občania odovzdať i:
- počas pracovnej doby osobne na sekreteriáte OcÚ,
- po pracovnej dobe prostredníctvom nonstop záznamníka na tel. č. 042/4492730
- do schránky na budove obecného úradu

Napíšte nám čo sa Vám páči

Pridať príspevok
:
:
:


 
pridané 30.1.2019 15:58:04, IP: 213.81.171.171

Zber plastov

Dobrý deň, Dnes bol vykonaný zber plastového odpadu a zber použitého jedlého oleja. Ďakujeme za odpratanie jedlého oleja, aj za vyloženie nového vreca na plastový odpad, ale nerozumiem tomu, prečo pracovníci nezobrali vreco plné plastového odpadu, ktoré bolo riadne zaviazané, jednoducho nechali ho pred domom č. 55 v Podvaži. Ďakujem za odpoveď. Mariana Pagáčová


 
Reakcia na príspevokpridané 31.1.2019 08:40:58, IP: 212.55.247.196

Dobrý deň,
Zber plastov prechádza určitou zmenou, ktorá pozostáva aj z toho, že jedna skupina pracovníkov zbiera oleje a roznáša vrecia a druhá, ktorá nasledujúca po nich zbiera iba vrecované plasty. Konkrétne včera došlo k naplneniu vozidla zbierajúceho plasty práve v Podvaži, takže časť obce nebola vyvezená, nakoľko z dôvodu pracovnej doby odberateľa plastov, nebolo možné včera vyprázdniť vozidlo. Dozber a vývoz bude zabezpečený dnes.
Malo sa vyhlásiť, ospravedlňujem sa.
S pozdravom,

Polešenký Vladimír -prednosta OcÚ


 
pridané 24.1.2019 21:09:29, IP: 81.92.248.168

Osvetlenie ulice.

Nie je to síce ani námet, ani pripomienka či niečo podobné. Len by som chcel požiadať o opravu osvetlenia na stlpe pri č.d. 149. Svetlo chvíľu svieti, potom dlhšie zasa nie - a tak sa to opakuje.

Andrej Pisarčík


 
Reakcia na príspevokpridané 28.1.2019 20:09:17, IP: 109.230.39.159

Ďakujeme za informáciu posuniem ju ďalej na doriešenie p. prednostovi

Bc. Michal Barcík


 
pridané 8.5.2018 22:33:38, IP: 90.64.35.0

Prepĺňanie kontajnerov na PAPIER a SKLO

Dobrý deň,
ako často sa prosím majú v Pruskom vyprázdňovať kontajnery na PAPIER a SKLO? Existuje nejaký pravidelný harmonogram?
Všimol som si totiž, že v Pruskom sa na viacerých stanovištiach pravidelne prepĺňajú kontajnery na PAPIER (napr. Ul. Kvetinová, križovatka pri Autodieloch, bytovky pri družstve) a na SKLO (pri Autodieloch, pri COOP Jednote). A preplnené nie sú 1-2 dni, ale skôr 2 týždne! Keďže nejde o ojedinelý jav, ale pravidelný, treba niečo systémovo zmeniť:
- zabezpečiť kratší interval vyprázdňovania, alebo
- pridať ďalšie kontajnery,
- zväčšiť objem kontajnerov, atď.

Viacerí občania nie sú ochotní takú dlhú dobu skladovať vytriedené odpady a namiesto recyklácie uprednostnia popolnicu (kontajner) na smeti (zmesový komunál) alebo spaľovanie (na záhrade, v kachliach, ...). Každú chvíľu z médií počúvame, že Slovensko málo recykluje. Aj preplnené kontajnery na triedené zložky sú jedna z príčin. Zmeňte to prosím.

Marek Kurinec


 
pridané 28.3.2018 21:24:43, IP: 2a01:c844:182b:4100:f51d:2c58:3160:6fac

Reakcia na odpoveď starostu obce

Pán starosta, ďakujem za odpoveď na moju pripomienku. Mňa mrzí, že ako najviac dotknutí danou situáciou sme neboli oboznámení so zámerom výstavby. Ste zástancom, že diskusiou treba riešiť dané problémy. Tu nebola žiadna..., len zrazu výkopové práce. Verím, že vzniknutá situácia (dotláčacia stanica) sa stále dá riešiť. Ďakujem.

Juraj Kutlák


 
pridané 26.3.2018 17:04:13, IP: 2a01:c844:182b:4100:282e:135e:2c78:1a70

Výstavba na hornom konci obce

Dobrý deň,
dovoľte, aby som aj touto cestou vyjadril svoj nesúhlas s vybudovaním dotláčacej stanice priamo pred oknami rod. domu č. 341. Síce som už počul, že to treba spraviť, že je to verejnom záujme, že je to obecný pozemok, na ktorý si obec spomenula "až" keď tam treba niečo postaviť... Neviem, či sa hľadalo aj iné riešenie, alebo to bolo najrýchlejšie a týka sa to len jedného občana, ktorého hlas neznamená nič... Už tam budeme mať pred oknami trafostanicu, dotláčaciu stanicu s čerpadlami, už tam chýba len čerpacia stanica.

Juraj Kutlák


 
Reakcia na príspevokpridané 27.3.2018 13:17:01, IP: 87.197.173.121

Odpoveď starostu obce

Dobrý deň. Juraj, chápem Vás a máte úplnú pravdu. Bohužiaľ, iné riešenie sme nenašli, čo ma mrzí.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.11.2017 11:32:51, IP: 86.110.240.92

Verejné osvetlenie

Pekný deň prajem,
iba chcem upozorniť, že verejné osvetlenie v Podvaží svieti aj počas dňa.

Pecháčková


 
pridané 28.10.2017 00:02:00, IP: 178.143.170.26

RE: Odpoveď - Zber kombi. obalov od mlieka, džúsov ... (VKM)

Dobrý večer, p. Pecuš,
ďakujem za skorú odpoveď, ale musím ešte zareagovať.
Novela zákona o odpadoch č. 90/2017 je účinná od 1.5.2017, a platí to aj pre povinnosť obce zabezpečiť a vykonávať triedený zber aj VKM obalov.
Nerozumiem stále jednej veci: Prečo má škola kapacitné problémy s VKM obalmi, keď je ich možné odovzdať na zbernom dvore obce? Zo školy sa nedajú previezť na zberný dvor?
Ako je to s tou možnosťou odovzdávať VKM obaly počas zberu vriec s plastmi? V platnom VZN obce je to uvedené ako jedna z možností.

Príjemný víkend.

Marek Kurinec


 
pridané 27.10.2017 09:05:19, IP: 46.229.227.170

Zber kombi. obalov od mlieka, džúsov ... (VKM)

Prečo sa tento školský rok zastavil zber VKM obalov na základnej škole?
Mnohí občania boli zvyknutí na toto zberné miesto a prostredníctvom školy je efektivita triedeného zberu jedna z najúčinnejších.
Zber VKM obalov spolu s vrecovanými plastmi alebo donáškou do zberného dvora, predpokladám, je stále zachovaný. Či? V každom prípade by bolo vhodné zverejniť (najmä cez rozhlas a v škole cez žiakov) ako majú občania ďalej nakladať s VKM obalmi, nakoľko si mnohí myslia, že keď už nie na škole, tak je zber VKM úplne zrušený.

Vopred vďaka za info a pochopenie.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 27.10.2017 10:30:10, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Kurinec. Škola dočasne pozastavila zber VKM obalov (tzv. tetrapakov) z kapacitných dôvodov. OZV Envipak má problémy s odberateľom, spoločnosťou Kurucz Company.
Avšak po schválenej novele zákona o odpadoch, ktorá bude účinná od 01.01.2018, ktorá zavedie povinný zber VKM obalov pre obce škola bude opätovne zberať tetrapaky, takže poprosíme o trpezlivosť.
VKM obaly môžete priniesť počas úradných hodín na zberný dvor.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor stránky


 
Reakcia na príspevokpridané 27.10.2017 10:30:07, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Kurinec. Škola dočasne pozastavila zber VKM obalov (tzv. tetrapakov) z kapacitných dôvodov. OZV Envipak má problémy s odberateľom, spoločnosťou Kurucz Company.
Avšak po schválenej novele zákona o odpadoch, ktorá bude účinná od 01.01.2018, ktorá zavedie povinný zber VKM obalov pre obce škola bude opätovne zberať tetrapaky, takže poprosíme o trpezlivosť.
VKM obaly môžete priniesť počas úradných hodín na zberný dvor.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor stránky


 
Reakcia na príspevokpridané 27.10.2017 10:30:05, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Kurinec. Škola dočasne pozastavila zber VKM obalov (tzv. tetrapakov) z kapacitných dôvodov. OZV Envipak má problémy s odberateľom, spoločnosťou Kurucz Company.
Avšak po schválenej novele zákona o odpadoch, ktorá bude účinná od 01.01.2018, ktorá zavedie povinný zber VKM obalov pre obce škola bude opätovne zberať tetrapaky, takže poprosíme o trpezlivosť.
VKM obaly môžete priniesť počas úradných hodín na zberný dvor.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor stránky


 
pridané 18.2.2017 20:28:04, IP: 151.236.226.223

Priehrada Liptovská Mara a Oravská priehrada - je možné Oroville?

Dobrý deň, veľmi by ma zaujímalo ako obyvateľa obce ktorá by pravdepodobne tiež bola dotknutá prípadnou poruchou alebo prírodnou pohromou na veľkých umelých nádržiach a priehradach ktoré máme v hornej časti povodia Váhu a Oravy ako je zabezpečné na týchto mamutích vodných dielach to aby nedošlo k podobnej situáciii ako sme mali možnosť sledovať uplynulý týžden v USA na priehrade Oroville. V povodí Váhu a Oravy žije možno 20% populácie na Slovensku, dotknuté by boli všetky obce a mestá niektoré úplne celé iné len z časti zasahujúce do povodia Váhu. Sú na týchto vodných dielach zamestnaní kompetentní pracovníci, sú všetky zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? A kde by nás evakuovali? Bohu vďaka že v americkej Kalifornii sa to zatiaľ šťastne skončilo ale keby k takejto podobnej situácii došlo v našich podmienkach určite je isté že tlčenie hubami politikov žiadnej politickej strany by sa vec nevyriešila, ani audity alebo ISO certifikáty ktoré pravdepodobne Vodohospodársky podnik má. Zaujímajú sa prestavitelia miest, obcí a VÚC a vlády aj o to čo keby?

Jozef Trenčan, Podvažie 10


 
pridané 13.9.2016 11:58:22, IP: 195.91.4.58

Kam smerujeme?

Detské ihrisko pri žel.stanici
Tri roky po sebe som na jar - (raz aj s deťmi, ktoré som motivoval pár centami )pozberal neporiadok , ktorého bolo neúrekom. Žiaľ za niekoľko dní to bolo po starom. To rodičia nevidia čo deti - všetkých vekových skupín - robia na ihrisku? Ak nie, na to už sú paragrafy. Zanedbávanie....? Atď.

Miroslav Hlavac.


 
Reakcia na príspevokpridané 14.9.2016 17:55:48, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Bohužiaľ rodičia to nevidia. Situácia pravidelne skĺzne do polohy "obec uprac" a my sa tam pôjdeme zahrať a znova spravíme "svinčík".

S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 9.9.2016 18:16:26, IP: 151.236.226.111

Plyn z elektrární a elektrika z plynární

Je priam až neuveriteľné akým hodnoverným spôsobom sa SPP snaží získať obyvateľstvo aj pre odber elektriny. Včera nás v domácnosti navštívila komunikatívna dievčina so všetkými viditeľnými atribútmi SPP - logo na tričku, preuukaz SPP. Radostne nám zvestovala že od novembra budeme menej platiť za plyn aj elektrinu. Domáhala sa že pre splnenie svojej úlohy potrebuje predložiť faktúry za plyn a elektrinu pre odkontrolovanie údajov. Z fajktúry od SSE si opísala identifikačné údaje odberného miesta elektriny a s úplnou samozrejmosťou predložila mne ako odberateľovi na podpis ako najbanálnejšiu formalitu. Ešte mi to tu podpíšte a hotovo. Nič ju netrápilo že nechcem zmeniť dodávateľa elektriny a nechcem tento produkt kupovať od SPP. Ozaj veľmi príjemných ľudí majú na SPP. Určite prešli náročým výberovým konaním.
Určite veľa občanov v našej obci ani len netuší že SPP nemá nič s ich súkromnou faktúrou od SSE. Ani netušia že podpísali zmluvu na odber elektriny s novým dodávateľom SPP. Musíme kvitovať ozaj veľmi sofistikovaný postup v prístupe k zákazníkomi SPP. No a zmanipulovaní zákazníci - pokiaľ im to vôbec niekedy dojde, sa môžu ísť sťažovať na lampáreň.


 
Reakcia na príspevokpridané 12.9.2016 13:32:00, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň. Ďakujem za podnet.
Súhlasím s Vami. Žiaľ, zakázať im to nemôžeme. Podľa môjho názoru sa jedná o nekalú súťaž, ale keď som sa radil s právničkou, obec takéto aktivity im nemôže zakázať, ba dokonca ani upozorňovať občanov, nakoľko je možná žaloba pre obmedzovanie pravidiel hospodárskej súťaže a znevýhodňovanie podnikateľom.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.8.2016 13:51:43, IP: 46.229.227.171

Čerpacia stanica

Drahí obyvatelia obce Pruské, na čele s pánom starostom a pánom Remšíkom.
Už dávnejšie sa mi dostalo do uší, že na našej ulici, smer Bohunice, chcete realizovať projekt čerpacej stanice. Viete mi prosím odpovedať, kto túto kolosálnu blbosť vymyslel? Alebo je pravda, že za sponzorovanie TJ Považan Pruské sú možné takéto "nevinné ústupky"? Ak si páni myslíte, že sme ovečky a že si priamo pred okami necháme postaviť niečo tak nebezpečné pre naše životné prostredie, ste na omyle. Bývajú tu aj deti, ktoré sa chodia hrávať na ihrisko, máme tu zdroje pitnej vody a inžinierske siete. Nehovoriac o tom, že už teraz chodí okolo áut viac než dosť, takže ďalší hluk nepotrebujeme! Myslím, že v obci sú ďalšie ďaleko lepšie miesta na umiestnenie takéhoto zariadenia. Zistím každý zákaz a paragraf proti čerpacej stanici pri našich domoch, zorganizujeme petíciu, zapojíme dôležitých ľudí a osobne dovediem aj médiá pred Vaše domy aby ste túto hlúposť racionálne vysvetlili! Nebudeme trpieť za "nezištný sponozoring" len za to, že niekto má peniaze!
Verím, že môj príspevok zverejníte, neobsahuje žiadne vulgarizmy, len obavy normálnych a slušných občanov. S pozdravom Alena Lalinská, rodená Tomanicová, Pruské č.419


 
Reakcia na príspevokpridané 9.8.2016 07:59:42, IP: 87.197.173.121

Odpoveď starostu obce

Vážená pani Ing. Lalinská!
Váš názor Vám neberiem. Je to Váš názor a rešpektujem ho. Poslanci OcZ tento zámer na riadnom zasadnutí schválili, je škoda, že ste na toto zastupiteľstvo, ktoré je vždy zásadne verejné, neprišli a neargumentovali.
Vybudovanie čerpacej stanice nemá nič spoločného s telovýchovou, ale jedná sa o zlepšenie infraštruktúry obce. Ak sa Vám tento zámer nepáči, máte samozrejme právo využiť všetky zákonné postupy. Ale niekedy viac ako metanie bleskov je jednoduchšie prísť a veci v pokoji prediskutovať.
Ak si myslíte že sú občania ovečky, mám pocit že by ste sa im mali ospravedlniť za takýto postoj . Občania obce sú samostatné mysliace bytosti, ktoré majú právo na svoj názor, ktorý nemusí byť totožný ani s Vašim, ani mojim. A ak sa má nejaký problém riešiť, musí sa hľadať cesta, argumentácia a diskusia a nie písanie článkov...
Takto to zvyknú robiť všetci normálni a slušní občania...
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 13.3.2016 15:31:08, IP: 46.229.227.187

Potoky v obci

Dobrý deň pán starosta, chcela by som sa spýtať či v budúcnosti neplánujete "rekonštrukciu" podhradskeho potoku (preteká cez "horny konec") práve v tejto oblasti je potok v hroznom stave, podmývajú sa brehy koryto je znečistené a iné nepríjemnosti. Ďakujem a dúfam že stým niečo budete robiť.

Pavel


 
Reakcia na príspevokpridané 14.3.2016 15:17:57, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Vážený pán Pavel. Potoky sú majetkom štátu, ktorý spravujú Slovenský vodohospodársky podnik, u nás konkrétne spravuje potoky Správa povodia stredného Váhu v Piešťanoch, odštepný závod sídli v Nimnici pri Púchove.
Váš podnet im zašlem, je to už neviem koľká žiadosť o riešenie situácie. Taký je oficiálny postup.
Normálny postup by bol taký, že sa dajú dohromady aktívni občania, ktorých sa problém týka, urobia si spoločnú brigádu,
obec im prispeje na občerstvenie a budú spokojní všetci.
Zaistiť, aby ich zamestnanci prišli situáciu vyriešiť je enormne ťažké, keďže je je tu veľké množstvo tokov, techniky, ľudí a najmä peňazí málo.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 7.2.2016 13:12:18, IP: 90.64.31.251

hniezdo separácie

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či by bolo možné presunúť resp. zrušiť nádoby na druhotný odpad, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do areálu do TJ Považan Pruské a hlavne vedľa plota bytového domu, nakoľko si to ľudia poplietli so skládkou odpadu a objemný odpad zhromažďujú pri nádobách, a nehovoriac čo všetko iné dokážu nahádzať do vnútra. v letných mesiacoch je to dosť nepríjemné mať pod oknami. Ďakujem

Peter Gabriš


 
Reakcia na príspevokpridané 18.2.2016 14:35:42, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň.
Zatiaľ môžeme nádoby presunúť k plotu pri TJ, vec doriešime s p. prednostom Polešenským.
Avšak problém, ktorý popisujete, to nerieši.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 4.1.2016 20:01:10, IP: 178.41.41.15

web stránka

Zdravím...dúfam, že sa na novej webovej stránke našej obce objaví náš krásny kostol. Aj ostatné obrázky sú fajn ale myslím, že krajšiu dominantu Pruskeho je ťažko nájsť...a ešte by som chcela pochváliť a poďakovať za novoročný príhovor pána starostu. Prajem šťastný a úspešný nový rok :-)


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2016 15:49:12, IP: 87.197.173.121

Odpoveď administrátora

Dobrý deň, na oficiálnej facebookovskej stránke obce a tiež na webe sú zverejenené návrhy na nový vizuál webovej stránky, v súčasnosti pripravujeme ďalšie materiály a kostol sa URČITE objaví na webovej stránke, spolu s námestím.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2016 15:45:24, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Ďakujem a úprimne prajem hlavne pokojný rok 2016. Úprimne preto, lebo v svetle udalostí zo Silvestra z Kolína nad Rýnom a pri údajoch že týždenne prichádza do EÚ okolo 11000 ľudí (údajne prenasledovaných hlavne mladých mužov) mi všetko jedno nie je ...

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2016 15:44:20, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Ďakujem a úprimne prajem hlavne pokojný rok 2016. Úprimne preto, lebo v svetle udalostí zo Silvestra z Kolína nad Rýnom a pri údajoch že týždenne prichádza do EÚ okolo 11000 ľudí (údajne prenasledovaných hlavne mladých mužov) mi všetko jedno nie je ...

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 5.12.2015 15:11:33, IP: 195.91.27.2

Miestny rozhlas

Pekný deň prajem, iste sa nedá vyhovieť každému. Ja ale naopak chcem poďakovať obecnému úradu za rekonštrukciu miestneho rozhlasu. Teraz konečne perfektne počujem každé hlásenie. Ešte keby sa tak dala opraviť cesta v ulici k rybníku... Ale to by sme už asi chceli veľa.

Andrej


 
Reakcia na príspevokpridané 7.12.2015 13:35:30, IP: 87.197.173.121

Odpoveď starostu obce

Dobrý deň, p. Andrej.
Čo sa týka ciest, v časovom horizonte 3-4 rokov nemáme v pláne ich komplexne rekonštruovať. Budú sa robiť len najnutnejšie vysprávky. Až keď sa podarí doriešiť projekt kanalizácie a jeho samotnú realizáciu, po jej ukončení sa sústredíme na opravu miestnych komunikácií. Určite nemá zmysel investovať do asfaltových kobercov, ak vieme, že v budúcnosti sa bude kopať.
Čo sa týka miestneho rozhlasu, počul som kritiku, že je ich zbytočne veľa. .. Veľa hláv, veľa
om až som počul kritiku že je ich veľa... Veľa hláv, veľa názorov.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 2.12.2015 15:41:06, IP: 178.41.120.101

hlasný rozhlas

Dobrý deň, obecný rozhlas má akúsi veľkú hlasitosť. Nedalo by sa to prosím stlmiť?

dobre počujúci anonym


 
Reakcia na príspevokpridané 2.12.2015 16:24:37, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň. Váš podnet bol zaznamenaný. Hlasitosť rozhlasu centrálne znížime o jeden stupeň. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia rozhlasu, kde sú pôvodné drátové vedenia nahradené bezdrátovými "hniezdami". Tieto sa budú postupne nastavovať podľa viacerých faktorov, samozrejme budú zohľadnené aj pripomienky občanov.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor


 
pridané 13.7.2015 12:04:36, IP: 91.127.13.237

Majstri sveta v hokejbale.

Dobrý deň p.starosta. Mala by som jednu otázku.Ako je to možné,že Vašu obec reprezentovali chllapci na MS vo Švajčiarsku a získali zlatú medailu a nedostalo sa im ani jedno veľké Ďakujem.Viem,že sa Vás to možno netýka,ale v každom meste si pozývali hráčov a dali tak najavo aspoň nejakú vďaku za reprezentáciu. Berte to ako maličké upozornenie,že tí chlapci si to zaslúžia. ŠK Pruské za ,ktoré hrajú im ani nemal za povinnosť im popriať a potriasť rukou. Na MS boli 3 hráči. Veľmi pekne Vám ďakujem za prečítanie a aj za vašu odpoveď. Milota

Milota


 
Reakcia na príspevokpridané 14.7.2015 07:33:50, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Vážená pani Milota.
Každoročne dosahujú športovci z rôznych druhov športu viaceré úspechy a štandardne býva na konci sezóny (spravidla v lete) stretnutie starostu s mladými športovcami. V tomto roku uvažujeme, že toto stretnutie urobíme počas Majstrovstiev vo varení gulášu, kde býva najväčšia účasť verejnosti.
Určite to bude dobra kulisa k tejto aktivite. Naviac, aj viaceré deti získali tituly a ocenenia v mládežníckych kategóriách.


S tou vďakou by som to však videl v širších súvislostiach. Minimálne v tom, že niekto sa o mládež taktiež stará a dotuje ich z rozpočtu malej dvojtisícovej obce a to nie malými prostriedkami, že niekto iný vedie mládež k tomuto športu na úkor svojho voľna, stará sa o materiálno – technické, odborné zázemie pre mladých, atď...
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 21.6.2015 09:22:47, IP: 178.41.126.253

.

Aj ked minimalne cca 800 obcanov Pruskeho,Podvazia a Savciny so mnou nebude suhlasit, sposob realizacie odpocinkovych zon povazujem za hlupy.

O zufalej potrebe zreparovat chodnik v Podvazi polemizovat nebudem.Ale nazvat ho cyklochodnikom to uz chce poriadnu davku fantazie.Navyse sa moze stat, ze ked sa bude casom realizovat Vazska cyklomagistrala, Pruske bude mat peniaze na podobny ucel premrhane.
... A riesit parkovanie avizovanym zakazom ?

Znacenie ,,cyklotras,, kvitujem, /sam informacne tabule vyhladavam/, ale ta pri krcme je umiestnena zle. Format obrazkov a velkost pisma je mala a ak sa cyklista zastavi, pripadne ak ich je viac /mozu mat so sebou aj deti/ je ich statie takmer v krizovatke nebezpecne

Vladimir Troska


 
Reakcia na príspevokpridané 23.6.2015 10:29:08, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Važený pán Troška!
Bohužiaľ v tejto výzve boli alokované finančné zdroje len na budovanie cyklochodníkov, to znamená buď získame nejaké prostriedky, alebo nezískame nič. Preto ho chceme aj využívať na tento účel s tým, že v zmysle platných predpisov osadíme zákazovú značku, nakoľko sú ľudia pohodlní a leniví schovávať vozidlá do dvorov. Žiaľ, takáto situácia je v celej obci, hoci pritom občania vedia, že porušujú dopravné predpisy.
Čo sa týka projektu Vážskej cyklomagistrály, musím Vás poopraviť, tu pletiete „hrušky s jablkami“. Jedná sa o úplne iný balík finančných prostriedkov, Pruské je aktívnym členom pri rokovaniach o tejto hlavnej cyklomagistrále a projekt v Podvaží s týmto nemá žiadny súvis.
Značenie pri pohostinstve Furman – tu zase „plačete nad nesprávnym hrobom“. Toto značenie realizovali cyklisti samotní a to dokonca bez prerokovania s obcou, bolo to riešené až dodatočne , takže s ním nemá obec vôbec nič spoločné. Nakoľko je značenie v križovatke, neviem si ani predstaviť, ako inde by sa osadiť dalo, aby navigovalo na odbočenie na Vršatec.
Našťastie je tu cesta dostatočne široká a dá sa zastaviť aj pri Furmanovi a pozrieť sa.

P.S.: Aj keď máte voči mne averziu, skúste byť aspoň trochu objektívny... Prajem Vám pekný deň a pokoj v duši...

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 21.6.2015 08:35:13, IP: 178.41.126.253

.

Pripomienku som neadresoval konkretne, cakal som ze na nu bude reagovat niekto kompetentny, starostovi by mohol stacit priestor v rubrike otazky...

Ale to s tou averziou trafil.

Vladimir Troska


 
pridané 10.6.2015 22:26:35, IP: 178.41.47.9

.

Do ,,jamy,, v Podvazi ludia odjakziva sypali odpad zo zahrad, cize biologicky rozlozitelny. Uznavam, naslo sa par jednotlivcov, ktori sa tam zbavili aj inych smeti, do prirody vonkoncom nepatriacich. Teraz je ale okolo jamy vybagrovana priekopa, ktora ma zrejme zabranit pristupu k nej. Gratulujem, potrestali ste nespravnych. Vybudovat obecne kompostovisko je nad vase sily. Alebo si myslite, ze tuto problematiku riesia kompostery ? Mimochodom, aky je ich prinos ? O kolko menej odpadu sa vyvaza na skladku, odkedy tu su ? Za smeti menej neplatime.

/ ospravedlnujem sa za chybajuce makcene a dlzne /

Vladimir Troska


 
Reakcia na príspevokpridané 17.6.2015 17:24:18, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Vážený pán Troška. Keďže vykáte, budem vykať aj ja Vám.
1. V prvom rade si veľmi vážim, že svoje príspevky podpisujete, aj keď nie sú celkom objektívne. Podľa môjho subjektívneho názoru je sú trocha poznačené averziou zrejme v dôsledku výstavby bytovky vo Vašom susedstve. Ak sa mýlim, ospravedlňujem sa. Môj názor je v tomto smere nemenný, človek si m vedieť ustáť a obhájiť aj kritický pohľad a preto si to skutočne vážim.
2. K meritu veci – sypaniu „biologického“ odpadu. Obec na vlastné náklady opakovane musela upravovať pozemky, kde po výzve majiteľa bolo všetko možné, len nie bioodpad. Už viackrát sme za účasti Okresného úradu v Ilave a Slovenskej inšpekcie životného prostredia riešili „čierne“ nelegálne skládky odpadu v Podvaží. Nie je problém zverejniť fotodokumentáciu stavu, ako to vyzeralo v Podvaží s tzv. pár jednotlivcami. Netvrdím, že to boli občania z Podvažia.
Na riešenie tohto problému sme skutočne za manipulačný poplatok ponúkali občanom kompostéry.
Zákon tu však jednoznačne hovorí, že je zakázané zneškodňovanie bioodpadu na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení a ukladaním na skládky komunálneho odpadu. Bioodpad nepatrí ani do smetnej nádoby (podľa výskumov cca 40 – 45 % z obsahu smetnej nádoby tvorí bioodpad).
Všetko vieme riešiť aj individuálne po dohovore na Obecnom úrade.
3. Vybudovať kompostovisko nie je o sile úradníka, ale najmä o tom, či existuje plocha vo vlastníctve obce v danej lokalite, ktorá by sa na tento účel dala využiť. Vždy je to o tom: vedieť + chcieť+môcť.
Vybudovanie kompostoviska síce nie je náročné, vieme ako to riešiť a radi si necháme poradiť ľuďmi, ktorí majú skúsenosti. Ak však chýba primárna vec – pozemok, ak keby sme ako chceli, je to problém.
Odporúčam prečítať si tento článok http://www.priateliazeme.sk/spz/ako-kompostovat/v-obci/obecne-kompostovisko
V Pruskom je priestor, kde by sa to dalo riešiť, ale pochybujem, že niekto z Podvažia bude hradiť prevoz bioodpadu z Podvažia. Teda v Podvaží a takisto v Savčinej vidím ako riešenie klasické kompostéry alebo domáce hnojiská, ako to bývalo na dedine. Prípadne ak by niekto obci vypožičal pozemok na kompostovanie. Avšak v Podvaží je jeden špecificky problém a to, že sú tu opakovane sťažnosti jedného suseda na druhého najmä kvôli maličkostiam, takže si neviem dobre predstaviť, že by bol niekto ochotný poskytnúť pozemok na väčšie kompostovisko pre ostatných...
Ak Vám napadne nejaké praktické a realizovateľné riešenie, prosím, zašlite jeho návrh, budem Vám vďačný.
4. Čo sa týka poplatku za KO a DSO, táto zahŕňa okrem komunálneho odpadu aj triedený zber. Máme jedny z najlepších výsledkov obcí v okolí, zberáme všetky možné druhy odpadu, čo okolité obce nerobia (napr. použitý olej, cez školu tetrapaky), vykonávame 2 x ročne zber nadrozmerných odpadov v zmysle zákona, atď... Poplatok za odpad sa aj napriek zmenám miezd, PHM, či nepriamych nákladov (poplatok na skládke) už tri roky nezvyšoval.
Pekný deň.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 10.6.2015 10:24:51, IP: 195.146.148.74

Uprava terenu po tazbe dreva...

Dakujeme za vyjadrenie pan starosta, chceli by sme poprosit, aby na rokovani o tomto probleme bol aj niekto z obyvatelov ulice, ktorych sa to tyka...
Pretoze problemom je, ze cesta z lesa po uprave je vyspadovana/ma sklon na zahumienky a tym padom voda po nej tecuca z lesa ide dole zahumnim a nasledne dvorami ludi...

obyvatelia ulice Pod hajom


 
Reakcia na príspevokpridané 10.6.2015 16:58:57, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, na základe Vášho podnetu sa dnes uskutočnilo rokovanie medzi predstaviteľmi obce Pruské a Lesmi SR. Zápis z rokovania tvorí prílohu oznamu na hlavnej stránke webu obce.

Veľmi oceňujem flexibilný a promptný prístup predstaviteľov Lesov SR. Pri obhliadke na mieste však musím konštatovať, že ohrozenie, ktoré popisujete, je reálne pri silnom prívalovom daždi a tu nepomôže žiadne opatrenie. Búrky, ktoré spôsobujú prívalové dažde bývajú v dôsledku globálnych klimatických zmien a jednoducho proti mase vody, ktorá spadne v krátkom čase nepomôže žiadne čiastkové opatrenie. V každom prípade sa uprav komunikácia a vybuduje sa malá zdrž. Skôr však, ako záhumienky, sú ohrozené rodinné domy popri ceste a pod ňou, nakoľko silná voda sa môže kumulovať pred domami p. Baláža a p. Jurenku a potom pôjde dolu po priekopách a mimo nich. Tiež všetko závisí aj od intenzity dažďa.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 8.6.2015 16:25:46, IP: 90.64.56.27

Uprava terenu po tazbe dreva...

Dobry den, chceli by sme na vas apelovat, ci by sa nedal napr. s obecnym bagrom prehlbit jarok, resp. vytvorit ochranny val nad zahumienkami pri ceste z lesa v ulici pod hajom /ciganska ulicka/ pretoze po uprave lesakmi akoze do povodneho stavu po tazbe je to asi tak, ze vsetka voda z lesa v nedajboze lejakoch pojde cez zauhumienky a nasledne zadom cez dvory obyvatelov tejto ulice, ako byva Greuska, Pajtinka, Doman, Zlatos, Hlavac, Skvaro, tak ako to byvalo aj v minulosti a nic sa neriesilo... V TV je prikladov dost, bohuzial, lenze potom uz je neskoro...

Anton a obyvatelia ulice Pod hajom


 
Reakcia na príspevokpridané 9.6.2015 10:40:59, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, na základe Vášho podnetu som oslovil Ing. Mariána Čerepana, ktorý pracuje v organizácii LESY SR o určenie termínu na pracovné rokovanie, kde by sme vyriešili popisovaný problém.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 1.6.2015 10:56:06, IP: 188.112.69.3

Odpocinkova zona v Podvazi

Dobry den, chcela by som sa spytat, ci este planujete rekonstrukciu a opravu preliezok na ihrisku v Podvazi...Myslim, ze vsetko, co sa tam nachadza je pre deticky nebezpecne.Neukotvene hupacky, ktore sa prekacuju pri silnejsom hojdani, dalej ta tociaca gula, ktora vrzga, ze ju je urcite pocut az v Pruskom a hlavne tie zelezne kusy, ktore z toho trcia tak akurat mozu deticky prizabit!!! Hruza a des...Ja osobne by som sa urcite bala tam nechat deti hrat...tie navezene kamene bol myslim tiez nestastny napad....Hlavne, ze je tam asi 5 velikanskych stolov a 10 laviciek...Myslim, ze by sa trosku mohlo mysliet aj na deticky z Podvazia, ktorych je stale viac ...
Dakujem

Obyvatelka obce


 
Reakcia na príspevokpridané 3.6.2015 09:24:12, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň,
ďakujeme za upozornenie. Dávno som tam nebol, pôjdem sa tam pozrieť.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 14.5.2015 12:19:38, IP: 90.64.111.39

Tecuca voda

Dobry den, p. starosta. Prosim Vas, ako dopadli merania vodarov, ktori boli v ulici pri rybniku, kde nam tecie voda?Uz to prosim rieste, voda tu tecie, pri namesticku sa hraju deti. Dakujem

obyvagtelka


 
Reakcia na príspevokpridané 14.5.2015 15:40:29, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, neviem, o čom hovoríte, o akých meraniach v akom termíne a o akej tečúcej vode. Včera som bol v tejto časti obce a žiadnu tečúcu viodu som nevidel, skutočne neviem teda, čo mám riešiť, ak mi nik žiadny problém nenahlásil .
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 12.5.2015 22:31:20, IP: 195.91.108.198

Doktor - Starosta

P.CIBIK ,OBDIVUJRÉM VAS AKO SEDITE TAM AJ TAM, DOKEDY CHCETE TOTO ZVLADAT, NIE STE ANI DOBRY LEKAR ANI STATUTAR OBCE, HANBA

Vasi obcania


 
Reakcia na príspevokpridané 14.5.2015 15:38:49, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň,
lekára si môžete chvalabohu vybrať, konkrétne v Pruskom máte troch a každý má iný štýl práce. Aj starostu obce si môžete vybrať vo voľbách a kandidovať môžete ísť i Vy. Prajem Vám všetko dobré a samé úspechy v živote, škoda len, že ste sa zabudli podpísať. Asi sa za svoj názor hanbíte. Pekný deň a slnko v duši.
A ešte malý dovetok: ak máte nejaký konštruktívny návrh, ako zlepšiť prácu, určite budem rád, ak mi poradíte. Vopred ďakujem.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 16.4.2015 06:49:31, IP: 90.64.88.99

Vyudeny

Dakujeme p. Baginovi z cisla 205 zato, ze nas vsetkych vcera krasne vyudil dymom, celu "cigansku" ulicu a tiez ulicu k rybniku. p. starosta, robte s tym nieco, zacina sezona, zase budeme musiet dychat tieto hnusobi. Keby to aspon poriadne horelo, ale kurit mokre drevo to je tiez rozum. Dajte uz konecne niekomu pokutu, Takisto nejaki "odbornici" tu vypalovali travu,...Sak to neni normalne.

vyudeny sused


 
Reakcia na príspevokpridané 17.4.2015 12:29:35, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, Váš podnet posúvam na riešenie predsednícke komisie pre verejný poriadok, poslankyni OcZ p. JUDr. Ľubici Novosádovej.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta obce


 
pridané 29.12.2014 19:31:50, IP: 195.91.4.242

Počuteľnosť mistneho rozhlasu

Pekný deň prajem.
Chcem upriamiť Vašu pozornosť na v poslednom čase vyskytujúci sa problem. Je ním skutočnosť, že od určitého času - cca 1 mesiac, veľmi slabo počuť hlásenie miestneho rozhlasu v poslednej časti ulice pri rybníku. Možno by bolo vhodné posunúť posledný reproduktor o nejaký ten stlp ďalej k rybníku.
Ďakujem za skoré riešenie.

Andrej Pisarčík


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2015 10:01:29, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Pisarčík. Váš podnet bol riešený spolu s prednostom OcÚ, predpokladám, že bol k Vašej spokojnosti vyriešený.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 7.12.2014 17:48:15, IP: 178.41.86.179

Parkovanie

Dobrý deň.

Už to tu píšem asi piaty krát a stále sa nič nedeje. Každý deň si pán Nesvadba parkuje svoje autá na chodníku a ceste a blokuje tak ostatných vodičov a vlastne aj chodci musia obchádzať jeho autá. Svoje parkovisko má vždy prázdne.
Tak isto aj na vedľajšej ulici stále parkujú kamióny.

Ďakujem

obyvateľ Májovej ulice


 
Reakcia na príspevokpridané 12.1.2015 09:59:38, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za podnet. Budeme ho s dotyčnými riešiť.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 3.11.2014 11:51:08, IP: 87.197.98.136

Parkovanie áut -Podvažie

Dobrý deň
Rád by som upozornil na nedisciplinovaných vodičov osobných áut na našom novovybudovanom cyklochodníku v obci Podvažie.
Sme naozaj radi ,že sa podarilo spraviť tento krásny chodník pre ľudí.
Bohužial áutá ho blokujú nielen z časti ,ale aj úplne nezmyselným parkovaním.
Odporúčam v spolupráci s políciou aby bolo nový dopravným značením doplnené,kde majú autá parkovať.Nie je predsa možné aby v jednej ulici kde predcháda aj autobu boli autá po oboch stranách poparkované a ešte obmedzovali aj mamičky s kočíkmi,deti s bicyklami na chodníku.Ďakujem za skoré riešenie.

Ing.Mário Petrík


 
Reakcia na príspevokpridané 3.11.2014 16:21:18, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Ing. Petrík,
ďakujeme za podnet. Určite osadíme tabule Zákaz parkovania. Veď chodník, resp. cyklotrasu sme nerobili pre parkovanie áut a ak niekto parkuje na chodníku, tak je vlastne lenivý schovať si auto do dvora, bezohľadne tým obmedzuje ostatných, čo je prejav jeho sebeckého záumu.
Chodník má v prvom rade slúžiť pre korčuliarov, malých cyklistov a samozrejme aj pre peších. Riešili sme to cez fondy EÚ, inak sa to nedalo. Značky osadíme po ich obdržaní.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 27.8.2014 11:06:07, IP: 195.98.9.122

Zdr.stredisko

Dobrý deň neuvažuje sa v ramci dostupnosti k lekárom pre handikepovaných , dat urobit napr. stoličkový výtah?

Milan


 
Reakcia na príspevokpridané 12.9.2014 08:21:35, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Ako bolo v inej časti diskusie spomenuté, spracovávame projekt rekonštrukcie zdravotného strediska, ktorého súčasťou bude aj výťah.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor stránky


 
pridané 23.8.2014 20:05:33, IP: 178.41.36.18

TJ Považan Pruské

Dobrý deň,
TJ Považan Pruské si zaviedlo "otváracie hodiny" pre verejnosť, ale stalo sa nám už nespočetne veľa krát, že v čase, kedy malo byť ihrisko sprístupnené verejnosti, bolo zamknuté. Nepáči sa nám takýto nezodpovedný prístup. Dalo by sa s tým niečo robiť? Ďakujeme za skoré vyriešenie stažnosti.

Nespokojný občan.


 
Reakcia na príspevokpridané 25.8.2014 10:53:37, IP: 87.197.173.121

Odpoveď starostu obce

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Preverím uvedenú situáciu a budem hovoriť o nej s predsedom TJ Považan Pruské.
Jeho názor na zatváranie areálu na noc má racionálne pozadie.
Pri neuzatváraní ihriska dochádzalo k opakovanému znečišťovaniu priestorov okolo budovy fekáliami a ani zber použitých prezervatívov nepatrí k činnostiam, ktoré by členov TJ napĺňali pocitom uspokojenia z dobre vykonanej práce.
Naviac od inej zložky v obci, ktorá čistila okolie TJ pred tanečnou zábavou mám informáciu, že tu boli nájdené injekčné striekačky a ihly. Na základe týchto skutočností sa dohodlo zatváranie priestorov na noc.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 19.8.2014 17:02:14, IP: 178.41.127.112

...ešte raz pán Jakúbek,

v predchádzajúcom príspevku som sa tuším zabudol podpísať
( aj keď podľa IP môžete vidieť, že som to naozaj ja ),
tak len pre poriadok.

Vladimír Troška


 
pridané 19.8.2014 16:46:31, IP: 178.41.127.112

Pán Jakúbek,

neviem prečo Vás tak iritujú práve (a výlučne) moje príspevky, ale Vás sa určite
nebudem pýtať čo a kde môžem napísať...


 
pridané 19.8.2014 12:48:52, IP: 192.81.249.94

Pan Troška

už som totu pisal minule nepíšte už sem viac jasné dufam!

Jakubek


 
pridané 12.8.2014 19:12:14, IP: 78.98.224.79

Palec hore pre Jozefa, ktorý sa v inej rubrike zaujíma o prípadnú kandidatúru terajšieho starostu...

Jozef, prečo nejdete do toho Vy ?
:-)

Vladimír Troška


 
pridané 30.5.2014 08:05:50, IP: 178.41.95.13

Alergici

Kedy sa konečne začnú kosiť verejné priestranstvá v obci, alergici nemajú právo žiť?

spoluobčan


 
Reakcia na príspevokpridané 30.5.2014 13:13:49, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, neviem konkrétne, o aké verejné priestranstvá sa jedná, keďže ste ich nepomenovali. Námestie je pokosené, zamestnanci obce kosili aj na miestnom cintoríne, pri Základnej škole, Kultúrnom dome, apod.
Okrem toho v tomto daždivom počasí hovoriť o zvýšenom obsahu alergénov v ovzduší je nezmysel.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 14.4.2014 00:16:45, IP: 5.178.53.227

DO PLASTOV PATRÍ:

Na stránke obce som si prečítal oznam "Čo patrí a čo nepatrí do plastov", ktorým obec Pruské (na základe upozornenia spoločnosti zabezpečujúcej odvoz a zhodnocovanie plastového odpadu) upozorňuje občanov, aby do plastov nedávali odpady, ktoré tam nemajú čo hľadať (napr. použité hygienické potreby, jednorazové plienky, kuchynský odpad, plastové obaly kontaminované nebezpečnými látkami (napr. motorovým olejom)). Potiaľto je to všetko v poriadku a treba s tým súhlasiť a dodržiavať.

Avšak pokiaľ ide o ďalšie pokyny týkajúce sa čo do plastov (ne)patrí, je tam zopár vecí, s ktorými nie je možné súhlasiť. Do plastov PATRÍ polystyrén (či penový alebo tvrdený (napr. tégliky od jogurtov) a taktiež obaly od sladkostí a slaností (najčastejšie vyrobené z polypropylénovej (PP) fólie)). Tieto veci sú plastovým odpadom, pre ktorý je možné na Slovensku zabezpečiť materiálové alebo energetické zhodnotenie a je povinnosťou zberovej spoločnosti tak urobiť. Táto spoločnosť sa musí postarať o všetok vytriedený plast a nemôže si vyberať iba lukratívne "čerešničky na torte".

V časti oznamu, kde sa uvádzajú komodity, ktoré do plastov patria, chýba veľká skupina plastov, ktoré do plastov taktiež patria. Napr. rôzne plastové predmety (tácky, misky, tégliky, vedierka, prepravky, vaničky, záhradný nábytok, hračky, plastový riad, atď.). Nie je namieste zužovať komodity plastového odpadu len na základe "trhovej lukratívnosti", o ktoré má zberová spoločnosť najväčší záujem a prieči sa to duchu a aj litere zákona o odpadoch. Vzťahy so zberovou spoločnosťou treba upraviť tak, aby sa postarala o všetok plastový odpad, ktorý do plastov jednoznačne patrí a pre ktorý je možné zabezpečiť zhodnotenie.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 15.4.2014 08:27:03, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Vážený pán Kurinec, ďakujeme za Váš podnet. Budeme ho riešiť s odberateľom plastov.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 23.3.2014 09:55:24, IP: 95.102.33.58

zrkadlo

Dobrý deň.Chcel by som poprosiť kompetentných, aby dali nastaviť zrkadlo ktoré je umiestnene pri výjazde z ulice ( kde býva pán Tartot) tak aby slúžilo svojmu účelu. Ďakujem

Marian


 
Reakcia na príspevokpridané 15.4.2014 08:24:30, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Ďakujeme za podnet. Budeme ho riešiť s príslušným správcom komunikácie.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 14.3.2014 14:52:49, IP: 95.103.152.133

Prenajom kontajneru

Dobry den,chcem sa informovat ako mam postupovat,ked si chcem prenajat kontajner na vyvoz odpadu,ako napr.stary nabytok,matrace,tvrdy plast atd..
Ak je moznost si na obecnom urade kontajner prenajat,tak kolko priblizne sa za takuto sluzbu plati?U koho sa mam informovat?
Dakujem Vam za skoru odpoved!

Peter


 
Reakcia na príspevokpridané 17.3.2014 11:51:24, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, prenájom kontajnera pre občana s trvalým pobytom v obci Pruské je bezplatný, platí sa za dopravu – dovoz a vývoz VOK na skládku, t.j. cca 30,- € + poplatok za uloženie odpadu na skládku, ktorý si určuje prevádzkovateľ skládky, t.j. 55.84 € za 1 tonu odpadu.
Objednávku je možné podať na Obecnom úrade osobne, tel.: 0905 869677, 4492730, e-mail: obec.pruske@stonline.sk
Pri odpade, ktorý je využiteľný na ďalšie spracovanie odporúčame dohodnúť s na tel.: 0905 869677 s prednostom úradu p. Polešenským (nábytok – drevený odpad, sklo, kovy, plasty, elektrospotrebiče, rastlinné oleje, papier, akumulátory, pneumatiky) o ich odbere na zbernom dvore.

Vladimír Polešenský - prednosta OcÚ


 
pridané 10.2.2014 18:56:01, IP: 195.168.229.36

parkovanie

Dobry deň bude sa v dohladnej dobe riešit pri zdr.stredisku aj parkovanie pre ZTP ludí ,je to na škodu jedná sa o nevyhnutnu vec hlavne v čase špičky návštevnosti vašeho velmi pekne upraveného strediska :

Milan


 
Reakcia na príspevokpridané 11.2.2014 10:30:36, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
O Vami popisovanom probléme vieme. V lete 2014 budeme riešiť komplexne projekt vodorovného značenia na námestí a pred zdravotným strediskom.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 4.2.2014 10:07:00, IP: 178.41.62.67

Parkovisko

(Nemohla by obec vykúpiť chátrajúcu nehnuteľnosť č. 571 oproti potravinám COOP a urobiť tam parkovisko?

A


 
Reakcia na príspevokpridané 5.2.2014 15:15:16, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň.
Vami uvedená nehnuteľnosť má majiteľku, táto informácia je dostupná na verejnom portáli katastrálneho úradu. Uvedená majiteľka na výzvu obce na upratanie priestorov a stavby nereagovala a nekomunikuje. Obec má len minimálne možnosti, ako majiteľa nehnuteľnosti prinútiť vo veci konať.
Čo sa týka odkúpenia obce, v súčasnosti nemáme v rozpočte obce voľné zdroje na vykúpenie pozemku.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 25.1.2014 03:04:19, IP: 193.83.19.113

Skládka v areáli MS

Dobrý deň, pri prechádzkach našou ,ZELENOU DEDINOU, som si všimla nepeknú ,ťažko definovateľnú skládku,všakového druhu beton.prvkov. poplnic, kontajnerov atd. v areáli MS. Nie dobrá vizitka obce a hlavne OU PRUSKE.Dobry deň...pozrite si areál MS, hrúza,bet.prvky, popolnica atd..NIE dobrá vizitka pre ZELENU OBEC,tym aj OU PRUSKE

Jakúbková


 
Reakcia na príspevokpridané 27.1.2014 15:41:21, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujeme za podnet.
Predpokladám, že máte na mysli priestor za skladom AMV.
Musím Vás však poopraviť, nejedná sa o skládku, ale o dočasné úložisko materiálu v majetku obce. Čo sa týka betónových prvkov, ide o materiál, ktorý sa dočasne uložil v tomto priestore po rekonštrukcii námestia a v budúcnosti bude opätovne použitý pre účely obce.
S pozemkom máme však iný dôležitý zámer. Radi by sme tu v budúcnosti vybudovali zariadenie pre seniorov.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce.


 
pridané 21.1.2014 20:38:15, IP: 92.106.161.123

kanalizacia a vodovod

Dobrývečer prajem,chcem sa spýtat kedy bude realizovaná kanaliácia a vodovod v miestnej časti S avčina Podvažie

Vojtech


 
Reakcia na príspevokpridané 22.1.2014 17:13:19, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň,

projekt kanalizácie Pruské je možné nazvať „behom na dlhé trate“. Realizovať ho môže iba vodárenská spoločnosť (v tomto prípade Považská vodárenská spoločnosť – PVS), ktorá by ju mohla realizovať z prostriedkov Európskej únie. Samotná obec nikdy nebude schopná zvládnuť takúto stavbu. Podvažie je včlenené do projektu odkanalizovania spolu s Pruským a Bohunicami. Žiaľ, Savčina je vzhľadom na vzdialenosť a počet obyvateľov úplne mimo hry.
Čo sa týka vododovu, v najbližších 3 rokoch sa v rozpočte obce a ani v rozpočte PVS neráta s touto investičnou aktivitou. Problém je zase ekonomický – príliš vysoké investičné náklady na 1 prípojku. Takisto ďalším problémom je to, že pri súčasných cenách vody len málokto z domácich, ktorí majú studne, by bol ochotný platiť poplatky za vodu.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 19.1.2014 15:27:13, IP: 178.41.68.138

DYM

Zdravim, neviem, ci ste uz podnikli nejake kroky ohladne poslednej pripomienky, zial, nenastaa ziadna zmena, no chcel by som sa pripojit k staznosti. Je nedela, 15:20 a od pana Balaza sa vali stiplavy dym, susedia maju vonku pradlo, a vsetko rovno na to, vcera bol krasny slnecny den, manzelka mala v okne periny, rovnako ich musela prezliect. Ma dohovor nereaguje. Ma na neho vobec niekto dosah, alebo on moze, lebo je Balaz??


 
pridané 27.12.2013 13:48:14, IP: 178.41.57.117

nehorázny dym

Dobry den, pan starosta, prosim, dalo by sa nieco robit s nehorazne smrdiacim dymom, ktorym obtazuje svojim kurenim susedov pan Milan Balaz, v ulici Pod Hajom, nie je mozne ani vyvetrat, co to tak smrdi, nehovorim o tom, dat si von susit pradlo. Z jeho komina sa neustale vali zlty alebo cierny husty dym.


 
Reakcia na príspevokpridané 7.1.2014 10:14:26, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň,
Váš podnet budeme riešiť a dotyčného pána upozorníme. Ak je podnet pravdivý, podľa platných zákonom nemôže jeden občan druhého nad prípustnú mieru obťažovať dymom.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 27.12.2013 10:38:07, IP: 178.143.171.223

RE: Dopravné zrkadlo

Pre zvýšenie bezpečnosti (najmä detí) by bolo fajn umiestniť dopravné zrkadlo (príp. iné riešenie) na križovatku pri základnej škole (ulička od materskej školy s vyústením na hlavnú cestu smerom na Vršatec). Je to vlastne koniec námestia a pešej zóny. Rozšantené deti alebo menšie deti si často neuvedomujú, že na tomto "rohu u Šatku" prechádzajú z chodníka cez cestu a mali by si dávať pozor na vozidlá vychádzajúce z uličky na hlavnú cestu. Vodiči sú na tejto križovatke prakticky bez šance vidieť za rohy (na jednej strane je roh chalupy a na druhom rohu zakrývajú výhľad na chodník a hlavnú cestu tuje po celom obvode plota u Šatkovcov). Už viackrát som bol svedkom, že chýbali centimetre od zrážky vozidla s prebehujúcimi deťmi. Včera som sa dokonca dozvedel, že jedna pani videla nejakých školákov (chalanov), ktorí sotili jedného z nich tak nešťastne, že spoza daného rohu domu padol hlavou rovno na cestu a práve vychádzalo z uličky vozidlo. Našťastie nešlo rýchlo a bolo ešte pár metrov od križovatky. Stihol to ubrzdiť. Ak nedôjde na tejto križovatke k nejakému sprehľadneniu výhľadov pre vodičov, asi je len otázka času, kedy dôjde k nešťastiu.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 7.1.2014 10:12:38, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, p. Kurinec.
Ďakujeme za podnet. Uvedený podnet budem riešiť s majiteľom cesty - Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a takisto aj správcom tejto komunikácie - Správou ciest TSK.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 20.12.2013 17:50:53, IP: 178.41.122.79

Parkovanie

Dobrý deň. Prosím o opätovné upozornenie pána Nesvadbu, ktorý stále parkuje auto priamo pred svojou bránkou, čím blokuje cestu. Ostatní vodiči musia jeho auto obchádzať po rozbitej ceste. Jeho parkovisko je vždy prázdne tak nevidím dôvod v jeho parkovaní na ceste.
Ďakujem.

susedka z ulice


 
pridané 3.12.2013 23:10:33, IP: 178.41.7.127

Parkovanie

Prosím o opätovné upozornenie pána Nesvadbu o parkovanie niekde inde (napríklad na svojom vždy prázdnom parkovisku) a nie na ceste kde blokuje premávku tým, že parkuje auto pred svojou bránkou. Ostatní v okolí parkujú normálne, aby nikomu nezavadzali. Iba pán Nesvadba je asi lenivý spraviť 5 krokov z parkoviska do dverí preto parkuje pred dverami. Myslím si, že každého už omrzelo neustále obchádzanie jeho auta.
Ďakujem

obyvateľka Májovej ulice


 
Reakcia na príspevokpridané 7.1.2014 10:10:41, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujem za podnet. Opätovne upozorníme p. Nesvadbu a budeme žiadať, aby neparkoval v križovatke, ale na parkovisku.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 25.11.2013 20:16:18, IP: 195.168.233.148

Dopravné zrkadlo - kruhové

Dobrý deň,rád by som vedel na aký učel služi dopravné zrkadlo - kruhové na hlavnej ceste smerom k pošte od žel.priecestia? Ako pravidelný návštevnik vašej obce som si vyskušal výchadzat z vedlajšej na hlavnu cestu a maximálne som v zrkadle videl svoje auto. Nehovoriac o tom že sa jedná o celkom prehladný usek. Nebolo by efektívne riešenie dané zrkadlo umiestnit povedzme na križovatku pri pošte.T- križovatka od Bohuníc je menej prehladná a už sa tam stalo aj niekolko dop.nehôd!!!!

Karči


 
Reakcia na príspevokpridané 28.11.2013 10:00:14, IP: 87.197.173.121

Odpoveď

Dobrý deň, ďakujem za Váš podnet.
Súhlasím s Vami, jedná sa o nezmyselné osadenie zrkadla. Osadenie bolo v kompetencii Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Už sme opakovanie žiadali o zmenu umiestnenia, doteraz bezúspešne, no požiadame znova.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 19.11.2013 13:38:43, IP: 178.41.36.3

Prosba

Prosím o odstránenie mŕtvej mačky z pred domu číslo 200. Je tam od piatku a zatiaľ sa asi nenašla osoba, ktorá by sa toho ujala. Skonala pred iným domom, ale pre niekoho bolo jednoduchšie ju hodiť kúsok ďalej. Za vybavenie ďakujem a prajem pekný deň :)


 
pridané 2.10.2013 19:54:50, IP: 85.237.224.33

Parkovisko na námestí

Vážení pán starosta chcem sa opýtať ako je možné že parkovisko pri novej bytovke ma farebne vyznačené čiary farbou keď ste mi na moju otázku prečo sa to nedá aj na námestí odpovedal že to podla vyjadrenia polície sa to musí spraviť dlažbou inej farby. Žiaľ musel som reagovať pretože vaša odpoveď je výmysel pretože žiadna norma neupravuje ako má byť prevedené vyznačenie vodovodného dopravného značenia. Asi málo chodievate do nákupných centier keďže tam sú skoro všade miesta označené farbou. Na budúce si prosím nájdite lepšiu výhovorku..... S pozdravom Anton

Anton


 
Reakcia na príspevokpridané 3.10.2013 11:39:28, IP: 178.41.101.79

Odpoveď

Vážený pán Anton, plne s Vami súhlasím. Aj podľa môjho názoru je to celé nezmysel a rovnako som argumentoval aj ja pri rokovaní s predstaviteľom Dopravného inšpektorátu (DI) p. Ing. Kollárikom. Ten však toto riešenie striktne odmietol s tým, že ak ho aj v konečnom dôsledku urobíme, riskujeme skutočnosť, že v prípade kolízie na nesprávne vytýčenom vodorovnom dopravnom značení nesieme plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu.
Taktiež vzhľadom na sťažnosti vodičov autobusov SAD na parkovanie osobných motorových vozidiel v otoči pre autobusy (napr. návštevníkov pizzerie, obchodu AMV, či stánku alebo zdravotného strediska) sme žiadali, aby tu bola umiestnená zákazová značka pre komfortné točenie autobusov, ako je to naplánované. Toto bolo takisto striktne odmietnuté a odporučené, aby sme si naštudovali vyhlášku o premávke na pozemných komunikáciách, ktorá upravuje zákaz zastavenia a státia s tým, že v tomto priestore NIE JE MOŽNÉ umiestniť takúto značku.
Rovnako som ako poslanec VÚC jednal s predsedom kraja o doplnení a dokončení vodorovného dopravného značenia na námestí. Tu však boli vyznačené iba prechody pre chodcov a ostatné chýba. Nakoľko však nie je stále schválený rozpočet samosprávneho kraja a je iba rozpočtové provizórium, nechcel vyhovieť tejto požiadavke.
Záver Vášho príspevku ma mrzí, nakoľko pri riešení problémov patrím k ľuďom, ktorí hľadajú, ako sa veci dajú pohnúť ďalej a keď to nejde štandardným spôsobom, hľadám inú alternatívu a nie dôvody a výhovorky, ako to nejde.
Nakoľko však pracovník DI Ing. Kollárik už pracuje v Bratislave, skúsime sa na problém pozrieť znova a prerokovať ho s vedením DI v Trenčíne a vyžiadať si ich písomné stanovisko. Toto bude následne zverejnené na webovej stránke obce. Možno bude iné, nie vždy musia mať kompetentní na problém rovnaký názor.
Moje slová môže na 100% potvrdiť prednosta OcÚ p. Polešenský, ktorý sa zúčastňoval rokovaní s Ing. Kollárikom.
Vôbec ani nechápem Váš názor o výhovorke, veď vymedzenie parkovacích boxov je úplne normálne a vzhľadom na množstvo aut na stredisku je najjednoduchším riešením. Stačia 2 ľudia, trocha farby a jedno popoludnie ....
A na záver mi napadla ešte jedna obdobná paralela. Pri poslednom rokovaní s Ing. Kollárikom mi ako starostovi obce bolo vytknuté umiestnenie tabúl s reklamou na križovatke pri pošte a požiadavka na ich odstránenie, nakoľko údajne znižujú pozornosť vodičov.
Keď som argumentoval, že týmto získame pre obec aspoň nejaké finančné prostriedky a že ako sa on pozerá na nelegálne či legálne umiestnené bilboardy alebo veľkoplošné pútače pri cestách na každom kroku, vyjadril sa tak, že on toto nerieši, že on má na starosti našu obec...
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 1.9.2013 01:55:22, IP: 85.135.135.42

Nepáči sa mi....

Pani Prekopová z bytovky č.543, ktorá pravidelne pri upratovaní svojej záhradky odpad vyhadzuje buď tesne za štreku alebo aj oproti ich bytovky pod kríky orgovánu pri ceste na železničnú stanicu. Pán starosta dá sa urobiť poriadok s touto pani aby nám neznečisťovala okolie? Vopred ďakujem za kladné vybavenie.


 
Reakcia na príspevokpridané 5.9.2013 10:11:48, IP: 178.41.83.113

Odpoveď

Dobrý deň,
pri najbližšej príležitosti si s ňou pohovorím a dúfam, že príde k náprave.
S úctou

MUDr.Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 23.8.2013 06:39:33, IP: 194.203.84.228

Gavlovicovo Pruske

Pan Troska,radsej sem nepiste nic.Koho zaujima ci je niekde zle napisane cislo????Asi len vas...

JAKUBEK


 
pridané 8.8.2013 17:15:51, IP: 178.41.19.174

Gavlovičovo Pruské,

ktoré poriada obec Pruské spolu s POS, má plagát na ktorom je dosť sporná
"rímska" číslovka XXXXVI.
Je síce pravda, že Rimania číslo 40 zapisovali aj ako XXXX, ale jednoduchší zápis je XL, teda "desiatka odrátaná od päťdesiatky.
Lepší ( jednoduchší ) zápis čísla 46 by teda bol IVL.
A ak sa Vám zdá IVL zrozumiteľné ešte menej, prečo nepoužiť staré dobré
arabské číslice a 46 nezapísať jednoducho ako 46 ?

... ach tá uhorková sezóna :-)

Vladimír Troška


 
Reakcia na príspevokpridané 9.8.2013 08:14:04, IP: 178.41.119.238

Odpoveď

Dobrý deň, p. Troška,

Pri značení vychádzame z tradičného číslovania , ktoré bolo kedysi zaužívané za pomoci rímskych číslic. K ich použitiu : Spôsob zapisovania rímskych číslic vznikol v stredoveku v západnej Európe. Je odvodený zo spôsobu, akým zapisovali číslice starí Rimania, ale obsahuje niektoré vylepšenia. Základné rímske číslice používané dnes sú:
I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000
Môžeme si pomôcť vetou Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta a na posledné štyri LaCo DoMa, LCD Monitor alebo Letel Cigáň Dolu Mostom.

Pravidlá: Spájaním a opakovaním základných symbolov možno zapisovať aj väčšie čísla. Väčšie číslice vždy predchádzajú menším. Preto napr. VI je 6, CLXXIII je 173 a MDCCCXXII je 1822. Rimania obvykle písali číslo 4 ako IIII, číslo 40 ako XXXX, číslo 999
ako DCCCCLXXXXVIIII. Ku skráteniu zápisu takých dlhých čísiel sa niekedy používalo zvláštne pravidlo pre odčítanie a až v stredoveku sa toto pravidlo stalo všeobecne používaným. Pravidlo pre odčítanie umožňuje použitie šiestich zložených symbolov, v ktorých menšia číslica predchádza väčšej:
IV = 4
IX = 9
XL = 40
XC = 90
CD = 400
CM = 900
Pri použití tohto pravidla možno číslo 999 napísať úspornejším spôsobom CMXCIX. Používanie iných symbolov nie je dovolené. Preto nemožno napísať 999 ako IM. Na druhej strane ale používanie tohto pravidla nie je povinné. Číslicu 4 možno napísať správne ako IV aj ako IIII. Symboly D (500) a M (1000) sa pôvodne písali ako kolmá čiara s oblúčikom na jednej alebo obidvoch stranách. Symbol D preto vyzeral asi ako |) a symbol M ako (|). Tento spôsob zápisu umožňoval násobiť desiatky čísla väčšie ako tisíc tým, že sa pridal ďalší oblúčik. Číslo 10000 sa dalo napísať ako ((|)), 100000 (((|))). Rimania nemali žiadne
slovo pre milión a takto veľké čísla používali veľmi zriedkavo. V rímskych časoch sa používali na zápis iba veľké písmená. Neskôr sa v bežnom živote presadili aj malé písmená a začali sa používať aj na zápis rímskych číslic. Preto napr. vi znamená 6 a cxiv 114. Niekedy sa môžeme stretnúť aj s číslami namiešanými, napr. Cxl pre 140. Niekedy sa dokonca používa namiesto malého i písmeno j. Niekedy sa používa písmeno j iba ako posledný znak v slede jednotiek, napr. xxiij pre 23.
Ale v zásade je celá diskusia na túto tému nepodstatná, podstatná je spomienka na osobnosť Hugolína Gavloviča.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 13.6.2013 15:20:57, IP: 195.98.17.195

parkovisko pred zdr.strediskom

Dobrý deň prajem mám dotaz ako pravidelný návštevnik zdr.strediska som postrehol jednu chybičku krásy a tou je, že tam chýba vyhradené miesto na parkovanie pre ZTP občanou. Je v pláne ?

Jozef


 
Reakcia na príspevokpridané 17.6.2013 08:49:32, IP: 84.47.36.77

Odpoveď

Dobrý deň, milý Jozef! Ďakujeme za Váš podnet.
Máte úplnú pravdu. K Vašej pripomienke - čakáme na realizáciu vodorovného dopravného značenia na námestí, ktoré bude riešiť firma, vybraná Trenčianskym samosprávnym krajom. Tu je však problém, vzhľadom na to, že nebol schválený rozpočet na roko 2013 TSK, dočasne boli pozastavené všetky investičné aktivity až do času, kedy rozpočet nebude schválený.
Popri realizácii vodorovného značenia chceme doriešiť aj tento problém.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 10.6.2013 22:21:38, IP: 81.89.58.248

Podvažie 1473-2013

V tomto príspevku by sme sa chceli poďakovať hlavne Evke Dohňanskej a Jozefovi Trenčanovi za prípravu,ich obetavosť,snahu a zdarný priebeh osláv 540.výročia prvej písomnej zmienky o Podvaží.Chceme ešte poďakovať za hudobný doprovod Láďovi,ktorý nás milo prekvapil a ostatným(ich vymenovanie by zabralo veľa miesta a nechceme na niekoho zabudnúť), ktorí sa priamo i nepriamo zúčastnili.Ešte raz, veľká vďaka.

susedia L+Ľ


 
Reakcia na príspevokpridané 11.6.2013 08:32:17, IP: 84.47.36.77

Odpoveď

Dobrý deň,
aj ja sa pripájam k poďakovaniu. Bola to veľmi milá a príjemná akcia. Teším sa z toho a veľmi si vážim, že sa buduje zdravé povedomie a zachovávajú sa tradície.
S úctou a pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 3.5.2013 00:39:11, IP: 85.237.224.52

Parkovisko na námestí

Chcel by som sa opýtať či by bolo možné vyznačiť presnú šírku parkovacích boxov na parkovisku na námestí pretože často sa stáva že nie je kde zaparkovať pretože niektorí vodiči stoja cez dve miesta , keďže niesu vyznačené čiary tak ich nemožno ani pokutovať. Myslím že by sa rozhodne zlepšila dopravná situácia a hlavne by sa presne definoval presný počet miestna parkovisku

Anton


 
Reakcia na príspevokpridané 6.5.2013 09:29:13, IP: 91.127.118.64

Odpoveď

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Áno, radi by sme presne vyznačili šírku miest na spevnených plochách na námestí, kde je možné parkovať. Avšak dopravní policajti zakázali túto situáciu riešiť farebným značením na plochách, miesta by mali byť vyznačené dlažbou. Je to však finančne náročné, uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Žiaľ, je to o ľuďoch, aby sa naučili parkovať.
S úctou

aťiť dlažbou – ale zmenili sa ludia a skusime znovu – inak mate plnú pravdu s úctou Cíbik

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 5.4.2013 08:22:51, IP: 195.80.188.46

Komunikácia v obci Podvažie-Pruske (vedľajšia cesta rodín:Hrehušoví, Petríkoví, Štrboví a novostavba))

Dobrý deň, pán Polešenský,

najskôr chcem poďakovať za údržbu komunikácie počas zimného obdobia, po odoslaní požiadavky bola vždy cesta udržovaná a bolo možné prejsť autom.

Žiaľ jarné obdobie a daždivé preukázalo nerovnomernosti na ceste,
ktorá je len spevnená "poľná cesta" - píšem o komunikácii, kde bývajú rodiny: Hrehušoví, Štrboví, Petríkoví a novostavba.
Asi pred mesiacom, keď sa topil sneh sme museli cestu spevňovať svojpomocne návozom štrku, aby bola cesta prejazdná.

Táto komunikácia bola spevňovaná asi pred 10 rokmi iba návozom štrku.
Prosím o riešenie situácie.
Verím, že nájdete pre nás riešenie, aby cesta bola prejazdná.

Ing.Mariana Petríková, POdvažie č.50, Pruské


 
Reakcia na príspevokpridané 8.4.2013 07:56:09, IP: 91.127.40.30

Odpoveď

Vážená pani Ing. Petríková,
Vaša pripomienka bola postúpená prednostovi OcÚ p. Vladimírovi Polešenskému na riešenie.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor


 
pridané 11.3.2013 17:51:11, IP: 178.40.190.70

upratovanie

Dobrý skoro jarný deň.

Blížia sa nám sviatky jari,všetko začína byť veselé a optimistické. Ja by som však našich občanov chcela poprosiť, aby sa tiež pozitívne naladili a šups do jarného upratovanie a to nielen vo svojich dvoroch, ale aj v priekopách pri ceste, v trávnikoch vo svojom okolí, aby niekto nepovedal, že tu máme špinavo. "Obecní" chlapci sa narobili dosť, veď celú zimu nám odpratávali sneh, či ráno, či večer, či sviatok, či piatok a teraz tiež už začali zametať popri cestách, tak im pomôžme a spolu si upracme i to, čo nie je bezprostredne "naše". Ja osobne týmto ďakujem zamestnancom OÚ za zimnú údržbu ciest a chodníkov a želám veľa pracovného elánu pri ďalších aktivitách.
V našej obci je super. Máme tu všetko, obchody, reštaurácie, detské ihriská, zdravotnú starostlivosť atď. Celý mesiac nemusím vystrčiť päty za tabuľu obce, takže ak by človek aj chcel podať nejakú kritiku, všetko sa to schová za to pozitívne, čo tu máme, čo sa vybudovalo, buduje a bude budovať, takže VĎAKA:-)

Viera


 
Reakcia na príspevokpridané 12.3.2013 08:35:05, IP: 91.127.125.34

Odpoveď

Vážená pani Viera, ďakujeme za podnet a tiež pochvalu. Nakoľko však vo štvrtok, piatok má snežiť a potom by sa malo počasie "umúdriť", rád by som podľa počasia vyhlásil jarné upratovanie až v tomto období.
Budem rád, aby sme jarné upratovanie urobili ešte pred Veľkou nocou, aby sme sviatky jari a najvýznamnejšie kresťanské sviatky slávili tak ako sa patrí - v čistej a upratanej obci.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 17.1.2013 11:54:12, IP: 91.217.55.11

Reakcia

Dobry den pan starosta. Dakujem za odpoved, samozrejme beriem na vedomie, klimaticke podmienky stazuju vyvoz odpadu v nasej lokalite. Neodpovedali ste mi vsak na moju otazku, kedy, teda datum, den ? Pretoze dodnes neboli vyvezene :( A predpokladam ze pri aktualnych snehovych podmienkach bude vyvoz opat odlozeny. Ak je to mozne, staci ak mi napisete kde mozem zlozit vrecia s plastami a s odpadom, aby boli odvezene. Je taketo riesenie mozne v pripade takychto situacii ? Dakujem!

Ing.Richard Lukacik


 
Reakcia na príspevokpridané 18.1.2013 07:46:17, IP: 91.127.6.241

Odpoveď prednostu OcÚ

Ospravedlňujem sa za nevykonaný vývoz, tentoraz sa budeme snažiť v každom prípade, aj inou technikou vývoz zabezpečiť. Ak sa však niekedy v budúcnosti vývoz neuskutoční a nemáte možnosť odpad, alebo vrecia skladovať do nasledujúceho vývozu môžete odpad doviesť vo vreciach k obecnému úradu – k objektu zberného dvora, kde ich od Vás v pracovnej dobe v čase od 07.00 do 15.00 hod prevezmú zamestnanci prevádzky, resp. po tel. dohovore na tel.: 0905 869677 budú prevzaté aj v inom čase.
S pozdravom

Vladimír Polešenský, prednosta OcÚ


 
pridané 11.1.2013 08:24:27, IP: 195.80.188.46

Údržba ciest v zimnom období v Podvaží

Dobrý deň, pán Polešenský,

Prosím o údržbu ciest aj v Podvaží, aj v bočných uličkách, konkrétne popri Váhovom násype - cesta, na ktorej býva rodina Hrehušových, Štrbových a Petríkoví na konci.

Postačuje traktor, ktorý zhrnie sneh z cesty, inak sa nedostaneme autom do prace a do školy (do Dubnice nad Váhom).

Častokrát sa stáva, že do koncovej ulice za Suchým potokom traktor ani nepríde a otočí sa rovno pri miestnom pohostinstve v Podvaží.

Naozaj prosím o pomoc a pripomenutie kompetentným, ktorý odhŕňajú sneh v Podvaží.

Ďakujem vopred
a verím, že v podelok sa do práce a školy dostaneme bez problémov.
Samozrejme, že cez víkend aj my odhrnieme, koľko bude v našich silách.

Ing. M.Petríková, Podvažie č.50, 11.01.2013


 
pridané 8.1.2013 08:45:18, IP: 91.217.55.11

Vyvoz komunalneho odpadu a plastov

Dobry den, chcem sa spytat kedy bude nahradny termin vyvozu komunalneho odpadu a plastov pre oblast nad kulturnym domom (s.c. 480, 481, 482 a 483). Kedze komunalny odpad minuly piatok nebol vyvezeny kvoli naladiu a plasty sa koncom minuleho roku tiez nevyviezli. Dakujem!

Ing.Richard Lukacik


 
Reakcia na príspevokpridané 16.1.2013 15:34:34, IP: 91.127.6.241

Odpoveď

Vážený pán Ing. Lukáčik,

v rámci možností pracovníkov úradu bol stanovený náhradný termín vývozu, vzhľadom na to, že klimatické podmienky neumožnili uskutočniť vývoz odpadu vo Vašej lokalite.
Náhradný termín nebol hneď, keďže zamestnanci boli pracovne vyťažení, ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 12.12.2012 13:21:52, IP: 91.127.2.100

Ľudia už nevedia čo by chceli

Súhlasím s pánom starostom...je smiešne ako v dnešnej dobe sme k sebe zlý....obdivujem pána starostu, čomu všetkému musí čeliť , rozum nad tým už zostáva stáť....ale vôbec sa tomu nečudujem, stačí si pozrieť večerné správy, kde tiež mám pocit odvysielajú každú hlúposť...kam to všetko vedie.....každý sa len sťažuje, ale neurobí nič....takže len toľko.....držím Vám palce, máte to naozaj ťažké pán starosta

Zuzana


 
pridané 12.12.2012 09:02:58, IP: 85.163.205.149

Reakcia na príspevok

Ahoj! Neviem ako u ostatných, ale v našej rodine patrilo mierne strašenie detí za istú formu výchovného procesu. Aj za mojich mladých čias chodili čierny, uškriekaní, a zvoniaci čerti. Samozrejme som sa ich bál no a moji rodičia sem tam spomenuli že ak nebudem poslúchať, tak rovnaké čertiská ma vezmú do vreca. Možno to nieje najlepší výchovný spôsob, ale ani ja som nebol ideálne dieťa. Samozrejme chápem, že nie každý uznáva takýto spôsob výchovy a iste nie je najlepší, ale... keby moja mama nemala takýchto hrozných čertov, špinavé Lucie, staré baby, cigánky a samozrejme kožkárov tak by som podľa jej slov bol dávno v polepšovni a ona v blázinci:). Preto romantická predstava čertov sa mi zdá nevýchovná možno nie pre malé detičky ale skôr pre mladých čertov ako som bol ja.

Martin


 
pridané 6.12.2012 20:02:00, IP: 195.168.230.187

Mikuláš v Pruskom

Tohtoročná akcia - Mikuláš v Pruskom bola krásna a veľmi dobre zorganizovaná. Len pri tom všetkom sa asi trocha pozabudlo na to najhlavnejšie - na deti. Lebo len čo prišli čerti, veľa malých detí sa za začalo veľmi báť, niekoľké sa aj rozplakali. Osobne si myslím, že pre tie najmenšie deti to mal byť najväčší zážitok a nie trauma a strhávanie sa zo sna, lebo tam boli čerti. Sám mám doma malé dieťa ktoré to takto prežíva a preto viem, o čom hovorím.

Ján Prekop


 
Reakcia na príspevokpridané 12.12.2012 10:27:36, IP: 78.99.250.24

Odpoveď

Vážený pán Prekop!


Čakal som i takýto názor a vôbec ma neprekvapuje. Do istej miery s ním možno aj súhlasiť. Ale v prvom rade je to Váš uhol pohľadu, ktorý rešpektujem, aj keď s nim viac nesúhlasím ako súhlasím. Ono spraviť bez veľkých nákladov vyváženú „show“ pre deti od kočíkového veku až po pubertiakov sa asi ani nedá. A prečo s Vami nesúhlasím?

Pre 2-3 rokmi Mikuláš prebiehal v spolupráci s mládencami z Vršatca, ktorých masky sú tiež zaujímavé a odrážajú istú tradíciu a lokálny folklór. Vlani po podobných skúsenostiach sme čertov nevolali a naopak mali sme sťažnosti iných občanov, že im čerti chýbajú a že tieto postavičky jednoducho na Mikuláša do ulíc patria. Je to na zváženie, či teda čerti áno alebo nie. V každom prípade ak prídu nebudú predstavovať pozitívnu figúru, ale vzbudzujú rešpekt a strach (ako celé peklo z pohľadu veriacich ľudí). Takže tento rozmer strachu a obáv detí je na zváženie. Súhlasím s tým , že pre najmenších predstavujú stres. Ale práve nato sú tu rodičia, aby nad nimi držali ochrannú ruku a aby sa táto veková kategória cítila s nimi bezpečne, prípadne aby ich včas zaviedli bokom.
Zásadne však nesúhlasím s tým, že na deti sa zabudlo... Nezabudlo sa ani duchovne (zažínanie svetiel, gule na stromčeku so želaniami detí, stretnutie so sv. Mikulášom) a ani materiálne, kde napriek kríze sme našli zdroje aby každé dieťa, ktoré príde bolo obdarované. A zdôrazňujem, že sme vo veľkých finančných problémoch, ako celá naša spoločnosť a celá Európa. Naopak balíčky boli ešte väčšie ako vlani, aby deti, ktorých rodičia sú finančne limitovaní (alebo ak chcete inak chudobní), nemali pocit menej slávnostný...Naviac mládenci z Moravy prišli tiež za smiešny honorár (ak sa dá preplatenie benzínu a fľaška alkoholu dá nazvať honorárom) A prišli napriek snehovej kalamite a rozhodne nie pre mňa, či pracovníkov OcÚ, ale kvôli našim deťom. Aj keď v tomto roku na akcii zúčastnilo skôr viac detí zo základnej školy a tínedžerov.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 26.11.2012 23:41:50, IP: 195.91.9.51

Naša krásna obec

Veľká vdaka a uznanie našmu starostovi Mudr. CIBIKOVI za zveladenie obce, je radosťou sa prejsť uličkami kolo MŚ, námestím...cestou k cintorínu...srdečná vdaka Vám p. starosta

Zuzana Stanová


 
Reakcia na príspevokpridané 28.11.2012 09:19:28, IP: 91.127.23.237

Odpoveď

Ďakujem za uznanie. Nejedná sa však len o moju prácu, ale o prácu celého kolektívu Obecného úradu. Na druhej strane je však potrebné povedať, že stále je pri našej práci veľa rezerv a oprávnených potrieb a požiadaviek občanov. Verím, že časom a priebežne sa nám ich podarí naplniť.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 26.11.2012 17:50:24, IP: 91.127.15.248

Psy

Prosím Vás o upozornenie rodiny Tomových z bytovky na Májovej ulici, aby si svojho psa lepšie zabezpečili. Aj keď je to malý pes, je dosť agresívny, už 2 krát po mne rozzúrený vybehol. A počula som na tohto psa sťažnosti aj od iných ľudí.
Ďakujem

obyvateľka Májovej ulice


 
Reakcia na príspevokpridané 28.11.2012 09:14:08, IP: 91.127.23.237

Odpoveď

Dobrý deň. Ďakujeme za podnet. Na základe tohto podnetu upozorníme rodinu Tomovú, aby svojho psa zabezpečila v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 19.11.2012 17:12:01, IP: 195.168.237.73

Diera na ceste

Dobrý deň prajem ,chcel by som sa opýtat ako učastník dopravy kto je zodpovedný za upravu cesty? Jedná sa o čast smer cintorín oproti novopostavenej zelenej bytovke ostala na ceste neoznačená diera,pravdepodobne výsledok dotahovania inž.sieti !Jama je dost hlboká a ludia čo cestu nepoznaju si môžu poškodit auto alebo v snahe narýchlo sa jame vyhnut môže sa stat aj dop.nehoda! Dakujem za odpoved.

Jaroslav


 
Reakcia na príspevokpridané 20.11.2012 14:52:44, IP: 91.127.23.237

Odpoveď

Dobrý deň, cesta, o ktorú sa zaujímate je v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja (konkrétne Správa ciest
TSK). Jama, resp. ryha, ktorú spomínate, je skutočne dôsledok riešenia inžinierskych sietí k novobudovanej bytovke. Stavebníka sme viackrát vyzvali a upozornili, aby vec riešil.
Včera došlo k vyriešeniu situácie a stavebník dal vec do pôvodného stavu (zaasfaltovanie jamy).
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 24.10.2012 11:36:20, IP: 178.40.140.77

Ivan Kňaze

Srdečná vďaka obci za pomoc a rozvoj. Veľmi sa mi páči chodník k cintorínu a samozrejme sa nám na fare lepšie spáva, keď vedľa fary nechodia auta... Do centra chodia ľudia z celého Slovenska a obdivujú námestie, ihriská... veľa požehnania pán starosta a aj všetci na obecnom úrade :-)

Ivan Kňaze


 
Reakcia na príspevokpridané 25.10.2012 15:46:06, IP: 178.41.22.87

Odpoveď

Srdečná vďaka za povzbudivé slová, ktoré v dnešnej, negatívne ladenej dobe, človeka motivujú dopredu. Každý z nás potrebuje to pomyselné „svetlo“ na konci tunela, kam kráča...
Samozrejme ďakujem i iným diskutujúcim za dobre a úprimne mienenú kritiku, len takto dostávam spätnú väzbu, ktorú každý riadiaci pracovník potrebuje.
K samotným projektom a špeciálne chodníku na cintorín. Je to samozrejme výsledok „mravenčej práce“ a prebojovania projektov za ktorými stoja všetci pracovníci, od p. prednostu Polešenského, cez projektových pracovníkov až po pani ekonómku Ing. Zlatošovú. Samotný chodník ma veľmi teší, lebo prinesie benefit pre mnohých ľudí a zlepší bezpečnosť na ceste k tak významnému miestu, akým miesto posledného odpočinku našich predkov nepochybne je.
Keď sa povie A treba povedať i B – tieto všetky veci, ktoré zlepšujú materiálnu kvalitu života v obci, by však nemali zmysel, keby sa však prehlbovala priepasť morálneho úpadku a poklesu mravov tak, ako to vidíme v celej spoločnosti a ako sme o tom denne presviedčaní médiami – a to od najmladšej generácie počínajúc.
A práve tu má, vážený pán farár farský úrad, organizácia eRko a Vaša práca s ľuďmi zasa svoje nezastupiteľné miesto. Úprimne Vám želám veľa síl a verím že, všetky aktivity (investičné, duchovné) pod Vašim vedením sa čoskoro podarí čo najlepšie zrealizovať.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 17.7.2012 09:37:05, IP: 213.160.181.94

Eltona prosím nie !!!

Už som ho raz platil prostredníctvom môjho telefónneho operátora :)

Vladimír Troška


 
pridané 17.7.2012 09:12:12, IP: 91.127.59.247

Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať či by sa na niaku akciu nedalo zavolať Martina Haricha a jeho skupinu Musitany Hope. Ďakujem


 
Reakcia na príspevokpridané 17.7.2012 09:23:22, IP: 91.127.59.247

Odpoveď

Nie je problém pozvať napríklad Eltona Johna alebo Madonnu. Je však otázkou KTO a Z ČOHO ich zaplatíme.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.6.2012 21:05:15, IP: 178.41.155.58

Koniec futbalu v Pruskom?

Dobrý deň.Chcel by som sa spýtať kompetentných pánov z vedenia Považanu čo sa to deje v tom našom futbalovom klube?Odhlásiť dorast počas prebiehajúcej jarnej súťaže si iste vyžadovalo veľkú dávku odvahy ale asi mali na to svoje dôvody.Muži sú na poslednom mieste takže na jeseň sa bude chodiť na 3.triedu.Je to hanba aby dedina s takouto futbalovou tradíciou mala takéto výsledky.Omnoho menšie dediny ako napr.Tuchyňa majú 2 mládežnícke mužstvá.A tak by sa mali asi páni z Považanu zamyslieť nad tým prečo to takto dopadlo?Alebo im to už je jedno?Nám fanúšikom to ale jedno nie je veď futbal je najpopulárnejším športom na svete ale v Pruskom asi nie!Tu sa všetci od predsedu až po členov vedenia tvária,že je všetko v najlepšom poriadku.Muži majú konečne trénera a výsledky stále nie sú.Takže asi sa niekde stala chyba!Ale kde?Takže páni:budíček!!!Lebo na ten futbal nebude už naozaj nikto chodiť a na takých súperov čo nás čakajú v tej najposlednejšej triede bude chodiť málokto.A nad týmto by ste sa mali všetci zamyslieť.Držím Vám palce aby ste konečne začali mať aj úspechy.Aspoň také ako ste mali keď sa vymenilo vedenie po p.Magdíkovi.

zatiaľ verný fanúšik!


 
Reakcia na príspevokpridané 11.6.2012 10:33:59, IP: 78.98.5.136

ODPOVEĎ

Podľa informácií z vedenia TJ Považan si veľmi dobre uvedomujú, že žiaľ, s futbalom v Pruskom to nie je na dobrej úrovni a zatiaľ nenašli žiadny recept, ako túto nelichotivú situáciu otočiť. Možno je potrebné opäť padnúť až na úplne dno, aby sa mohlo stúpať na vrchol.
"Odhlásiť dorast nebolo jednoduché riešenie, žiaľ dohnala nás k tomu situácia, ktorá v doraste nastala (nezáujem chalanov o futbal, klesajúca účasť na zápasoch). S tým súviseli nemalé finančné pokuty v prípade nenastúpenia na zápas, ktoré sa za jeden zápas rovnali sume za odhlásenie. Takže sme sa pokúsili dať chalanov opäť dohromady a keďže to nevyšlo, pristúpili sme k lacnejšiemu riešeniu.


Ing. Peter Pecuš - administrátor webovej stránky


 
Reakcia na príspevokpridané 11.6.2012 10:27:19, IP: 78.98.5.136

Odpoveď starostu obce

Samozrejme aj ja dúfam, že sa podarí udržať každú pozitívnu aktivitu a želám všetkým veľa zdaru. Za obec môžem len povedať že napriek kríze a obrovským problémom sme zatiaľ nepristúpili ku kráteniu žiadnych dotácii (futbal nevynímajú) a verím, že sa nám to takto podarí udržať i naďalej a to aj napriek výrazným problémom.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 12.5.2012 11:13:00, IP: 195.91.110.76

Chodniky

Dobry den mam pripomienku chcem sa spytat ci su chodniky urcene pre chodcov alebo auta lebo vzdy ked idem okolo furmana s kocikom nemozem prejst po chodniku lebo su tam odparkovane auta tak musim ist po ceste co riskujem ze mna a syna niekto zrazi,auta tam byvaju odparkovane aj pol dna dufam ze to viriesite Vazeny pan starosta vopred dakujem

občanka


 
Reakcia na príspevokpridané 14.5.2012 15:05:36, IP: 178.40.13.10

Odpoveď

Váš podnet budeme riešiť s majiteľom Vami spomínaného objektu.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 4.5.2012 15:26:37, IP: 178.40.197.96

reakcia

Vážený pán starosta, ďakujem za to, že sa týmto problémom zaoberáte. Problematiku parkovania treba určite riešiť. Všimol som si na webe Bohuníc nariadenie o parkovaní, preto ma to zaujalo a tiež tam mali kedysi problém s parkovaním kamiónov pod krčmou pri hlavnej ceste.
Máte však iba čiastočne pravdu. Prečo má majiteľ vozidiel parkovať na obecnej miestnej komunikácii (ako spomínaní mladý pán Janeček alebo p. Hrehuš) a obmedzovať iných vodičov? Nech sa teda vytvoria nejaké odstavné plochy na okraji obce a tam nech si parkujú, alebo nech si parkuje na svojom pozemku a nikoho neobmedzuje. Ľudia pri parkovaní sú hrozní, veď to môžete vidieť na námestí. Suverénne obmedzujú autobusy, parkujú na zastávkach, pri lekárni nejdú dookola, ale cez chodník. A niektorí arogantní vodiči (napr. včera p. Majan), parkujú pred zmrzlinou p. Hahna a to pravidelne. Tak tu sa vynakladajú veľké peniaze z eurofondov na nové chodníky a nejaký lenivec, ktorému sa nechce prejsť pár krokov peši si to suverénne zaparkuje na chodníku alebo inde... Človek sa bojí aj takýchto vodičov slušne upozorniť, že obmedzujú iných. Asi treba zopár exemplárnych prípadov potrestania vysokou pokutou a potom bude zase na chvíľu pokoj.
Želám príjemný víkend...

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 7.5.2012 22:26:53, IP: 95.102.111.106

Odpoveď

Dobrý deň, súhlasím s Vami, máte pravdu, na druhej strane však vzhľadom na vykrádanie vozidiel aj v centre obce v minulosti chápem snahu majiteľov vozidiel mať autá čo najbližšie a pod kontrolou. Dá sa argumentovať strážnou službou na vybudovaných parkoviskách, ale to by zrejme nezvládli hradiť a rozhodne by to boli prostriedky naviac.
V každom prípade pozval som na stretnutie a rokovananie na OcÚ dopravneho inžiniera z Dopravného inšpektorátu v Trenčíne, aj keď primárne sme chceli riešiť úpravu vodorovného značenia na námestí v snahe vyhnúť sa kolíziám, budem s ním rokovať aj o Vašom námete. Podľa informácií starostu z Bohuníc oni to s pracovníkmi inšpektorátu tiež ešte nemajú doriešené. V každom prípade je situáciu potrebné riešiť, paušálny zákaz vec nerieši optimálne, nakoľko napríklad v bytovkách nemá každý vlastný dvor.
P.S.: Pre mňa je zaujímavá aj informácia, že Bohunice majú svoj web. Nevedel som o tom.....
S pozdravom a želaním peknej nedele

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 3.5.2012 07:43:13, IP: 78.98.42.47

Parkovanie Májová ulica

Dobry den, p. starosta, dakujem za odpoved. Mate sice pravdu, ale aj obec moze svojim nariadenim stanovit podmienky docasneho parkovania, statia na miestnych komunikaciach, ktore su v jej vlastnictve alebo ich spravuje. Ked to maju vyriesene Bohunice, mohlo by ste na tom popracovat aj Vy, je to taky namet do buducnosti.
Dakujem

obcan


 
Reakcia na príspevokpridané 4.5.2012 10:46:27, IP: 78.98.42.47

Odpoveď

Dobrý deň, ak sú v tomto smere ďalej v Bohuniciach, pôjdem sa nechať inšpirovavať. Je pravdou, že dokiaľ nebola vystavba a nebola opravena cesta, skor sa riešili iné problémy. V každom prípade však sa poradím i s dopravnými policajtmi. Ďakujem za podnet.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
Reakcia na príspevokpridané 4.5.2012 15:18:16, IP: 178.40.197.96

Odpoveď 2

Máte určite pravdu. Dnes som aj hovoril so starostom s Bohuníc a tvrdil, že zakážu státie áut všade a každý si bude musieť parkovať vozidlá na svojom pozemku (vo dvoroch).
Zatiaľ však nemajú platné všetky príslušné rozhodnutia. V našom prípade je to však problém, jednak mechanizmy, ktoré parkujú, sú ťažké (a asi sa nevojdú do dvorov) a na druhej strane, ak sa pozrieme na tento problém "optikou majiteľov", vec má zase iný rozmer.
V každom prípade však bude potrebné parkovanie riešiť nejakým zákonným spôsobom...
S pozdravomMUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 1.5.2012 11:39:09, IP: 85.237.224.55

reakcia na pripomienku

Chcel by som reagovať na pripomienku zo dňa 29.9.2011 12:00:43 ktorú písal nejaký p.Pagáč. Nabudúce sa prosím Vás podpíšte aj menom ak Vás krstili, aby nevznikali nepravdivé fámy o ľuďoch s rovnakým priezviskom. Ďakujem

Vladimír Pagáč ml.


 
pridané 28.4.2012 12:50:23, IP: 95.102.111.106

Aj ini

Suhlasim s obyvatelmi Majovej ulice. No tutop pripomienku treba adresovat aj mlademu p. Janeckovi,ktory parkuje velke auto na novej asfaltke a tiez p. Hrehusovi, ktory tiez niekedy zasahuje autom alebo privesom do cesty. Tak niekedy cesta autom pripomina slalom.

obcan


 
Reakcia na príspevokpridané 3.5.2012 07:40:37, IP: 78.98.42.47

Odpoveď

Postup bude rovnaký ako v prípade p. Ing. Nesvadbu. Parkovanie na cestách rieši vyhláška a jej prípadné nedodržiavanie je plne v kompetencii príslušníkov Policajného zboru SR.


MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 27.4.2012 16:45:04, IP: 91.127.162.105

Parkovanie

Dobrý deň...už druhý krát Vás prosím o upozornenie pána Nesvadbu na to, aby neprakoval sutá na ceste pred svojim domov pretože je to jediný kúsok novej dobrej cesty a on tam pravidelne parkuje svoje autá nakoľko má vlastné parkovisko ktoré ma vždy prázdne....
Ďakujem

obyvateľia Májovej ulice


 
Reakcia na príspevokpridané 3.5.2012 07:37:36, IP: 78.98.42.47

Odpoveď

Váš podnet odovzdám adresátovi so žiadosťou zaistenie priehľadnosti križovatky.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 20.4.2012 09:43:05, IP: 78.98.166.209

Dane

Dobrý deň, chcem sa spýtať či sa už môžu platiť dane?
Ďakujem za odpoveď .

občan


 
Reakcia na príspevokpridané 20.4.2012 11:48:50, IP: 178.40.127.53

Odpoveď

Na základe Vašej žiadosti Vás informujeme, že miestne dane a poplatky bude možné uhradiť až od 02. 05. 2012.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, Oddelenie daní, miestnej správy a poplatkov


 
pridané 3.4.2012 13:21:24, IP: 91.127.250.67

Neporiadok na ceste.

Pekný slnečný deň prajem,
chcela by som oznámiť a hlavne upozorniť na neporiadok, ktorý zanechal na verejnej komunikácii vraj pán Barták so svojou "vetrieskou"!!! Pred kultúrnym domom na verejnej komunikácii sa nachádza blato o veľkosti futbalových lôpt. Robí to problémy nám vodičom áut. Kto to prosím odprace!! Zanechal blato aj v časti smerom na Vršatec. Príďte sa pozrieť....

občan Pruského


 
pridané 26.3.2012 21:29:26, IP: 91.127.19.181

túlavý pes

Dobrý večer. Mala by som otázku na pána Starostu. Na hornom konci sa každý večer potuluje vlčiak a ohrozuje ľudí. Viem aj komu ten vlčiak patri, len toho pána sa nám nedarí zastihnúť doma. Nemá ani ohradený dom a psa ma priviazaného na reťazi a vždy večer sa ten pes potuluje po hornom konci. Jedná sa o dom oproti pani Machalovej pri hlavnej ceste smerom na Vršatec. Dalo by sa stým niečo spraviť? . Za skorú odpoveď vopred Ďakujem .

pani Gáborová


 
pridané 18.2.2012 09:23:31, IP: 85.135.154.73

Staznost

Dobry den,
1,Chcela by som podat staznost a neviem na koho sa mam obrartit?
Tento tyzden v stredu(15.02.2012) dost vela napadlo snehu ako viete?!,Od rana nebola u nas odhrnuta cesta a ja osobne som sa musela vyprosovat,aby sa to odhrnulo,mame tu male deti a nedaj boze by sme potrebovali surne vycestovat do nemocnice na pohotovost a nemala by som sancu niekam sa s autom odcestovat.Chcem sa opytat ako by ste Vy riesili tuto situaciu?!
2.Staznost,
Myslim,ze tento tyzden v piatok sa mali vynasat smeti,a tu sa nikto ani len neukazal.Tuto situaciu uz riesim po druhy krat. A bolo mi povedane prvy krat ked som to riesila,ze sa to nebude opakovat,tak by som poprosila odpovedat na tieto otazky!!!!
Bola by som rada,keby ste to zacali riesit!
Dufam,ze v pondelok(20.02.2012) tieto nedostatky budu ODSTRANENE!!!
S pozdravom
Suchankova M.

Suchankova M.


 
pridané 1.2.2012 16:06:32, IP: 95.102.187.100

klzsiko

Klzisko je otvorené od dnes na farskom ihrisku - aj večer. Ďakujeme aj obci za pomoc pri odprataní snehu :-)

Ivan Kňaze


 
pridané 29.1.2012 21:11:10, IP: 95.102.111.156

pripomienka

Vážený pan Ing. Pecuš - administrátor webovej stránky. Obraciam sa na Vás o zváženie uverejnovania miestných oznamov na obecnej stránke.Samozrejme nepotrebujem vediet kto predáva na tržnici a čo, ale iba tie informácie, ktoré by mal vediet občan. Jedná sa napr. vývoz odpadu, zber oleja a pod. Ďakujem Vám za čas, ktorý budete na danú vec vynakladať. S pozdravom a želaním pevného zdravia a vďakou za starostlivosŤ o občanou celému obecnému úradu. Letková Mária.


 
Reakcia na príspevokpridané 1.2.2012 08:45:52, IP: 178.40.235.165

Odpoveď

Vážená pani Letková,
v rámci stránky je už zriadená samostatná sekcia Miestne oznamy, kde sú uverejňované aktuálne informácie. Je pravdou, že v poslednom čase som pre pracovnú zaneprázdnenost nemal veľa času pridávať oznamy z rozhlasu, takže táto sekcia je už neaktuálna. Na Váš podnet a pokyn starostu budem pravidelne aktualizovať túto časť webovej stránky. Do budúcnosti pripravujeme samostatnú časť stránky, venovanú odpadovému hospodárstvu v obci.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš - administrátor webovej stránky


 
pridané 15.1.2012 22:37:02, IP: 78.98.123.154

parkovanie

Dobry den, na zaciatok, je smutne, ze niekto, kto si dokaze odsledovat kto a kedy stoji pred domom rodiny Poliakovej sa nedokaze pod svoju pripomienku ani len podpisat. A pre prípadné dalsie pripomienky, autom s prievidzkou znackou použivam ja, obyvatelka pesej zony.

Tatiana Poliakova


 
pridané 15.1.2012 19:00:14, IP: 95.102.237.219

Korculovanie

Dobry den. Pocasie nam konecne trosku zacna priat chcem sa preto spytat bude sa polievat ihrisko na fare? Minuly rok to bol vyborny napad dakujem za odpoved

Matej


 
Reakcia na príspevokpridané 16.1.2012 09:53:58, IP: 178.40.17.224

Odpoveď

Dobrý deň, Vašu otázku presmerujte na stránku farského úradu. Kedysi sme polievali aj veľke ihrisko na škole, ale takýto luxus, vzhladom na velke množstvo vody a nestále počasie, si dovoliť nemôžeme (ihrisko v škole je aspon 2x väčšie ako priestor na fare). Inak do aktivít farnosti obec zásadne nezasahuje a preto Vám odpovedať neviem. Ak by bol záujem, obec však rada pomôže, či už propagaciou alebo i pri brigádach...
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.1.2012 17:17:50, IP: 95.103.176.1

OSVETLENIE

Prečo máme nové námestie vysvietené ako LAS VEGAS a na hornom konci si možeme s prepáčením,,papule porozbíjat ,,ked nam tu nesvietia,,NOVé,,pouličné lampy.kde sa budem sťažovať ked sa mi stane uraz budem marodovat a kto mi to zaplatí???

tomáš


 
Reakcia na príspevokpridané 9.1.2012 13:03:29, IP: 178.40.26.60

Odpoveď

Dobrý deň,
Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Na hornom konci dochádza pri zhoršených poveternostných podmienkach ku skratovaniu vzdušného vedenia (ktoré nebolo rekonštruované z fondov EÚ). O tomto probléme vieme, snažíme sa odstrániť, podľa všetkého bude nevyhnutná výmena nových vodičov.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 5.1.2012 13:41:14, IP: 213.160.181.94

S lavičkami je to teda jasné...

Každopádne, ďakujem za vysvetlenie...


 
pridané 4.1.2012 16:01:43, IP: 85.237.224.34

Lavičky

Na toto sa ani nedá zareagovať. Je až neuveritelné kam až dokáže zajsť ľudská hlúposť.

Spokojný občan


 
pridané 4.1.2012 08:52:56, IP: 178.40.26.60

parkovanie

P. starosta, mám jednu pripomienku, ohladne parkovania áut na námestí. Je tam značka, že tam môžu parkovať iba obyvatelia zóny. No často tam parkujú aj iní. Pred domom, kde býva p. Poliaková parkuje auto s prievidzskou značkou, tiež tam viackrát videli jej sestru z Bohuníc so zaparkovaním autom.
To isté je v pešej zóne s novou predajnou autodielov. Parkujú tam tri, niekedy až štyri autá, je to už dlhodobé, dve sú v dvore a dve na pešej zóne. A sú to velké autá, džípy, také pdoobné ako máte vy, nie je to zásobovanie.
Prosím Vás, dalo by sa ich nejako taktne upozornit, aby sa to dalo do poriadku?
Velmi pekne dakujeme.


 
Reakcia na príspevokpridané 4.1.2012 13:51:04, IP: 178.40.26.60

Odpoveď

Dobrý deň,
Vašu žiadosť budeme riešiť s dotknutými občanmi.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 26.12.2011 23:47:01, IP: 85.237.224.62

RE: Chránený odpad?

Zaujímavé, že daný tis nie je chránený strom!? Čo potom robí na jeho kmeni tabuľka so znakom slovenského štátu, ktorým sa označujú chránené stromy?
Podľa dostupných zoznamov sú v Pruskom 2 ks chránených tisov. V zoznamoch sa však neuvádza presná lokalizácia, iba \"Tisy v Pruskom\". Ak teda daný tis nie je chráneným stromom, budú obidva kusy vo farskom dvore.
A tiež je zaujímavé, že plastový odpad je na súkromnom pozemku, avšak pred plotom priľahlej nehnuteľnosti. Opticky to vyzerá ako by sa daný odpad nachádzal na verejnom priestranstve. Raz opäť: Zdanie klame.
Už len aby majiteľ odpadu prehlásil, že sa nejedná o odpad, ale o súkromné vlastníctvo ...
Držím palce pri komunikácii s majiteľom odpadu. Snáď pochopí, že svojou \"záhradnou plastovou architektúrou\" výrazne poškodzuje vizuál a scenériu obce - Dediny roka - a odpad náležite zlikviduje.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 3.1.2012 07:47:04, IP: 178.40.26.60

Odpoveď

Vážený pán Kurinec, je to presne tak, ako píšete. Daný strom nie je chráneným stromom (neviem, možno v minulosti bol), a preto je tam aj tabuľka so štátnym znakom, ktorým sa označujú chránené stromy. Štátom a zákonom chránené sú 2 ks tisu obyčajného vo farskej záhrade. Plastový odpad je na súkromnom pozemku, hoci oplotenie nehnuteľnosti je osadené inak. Je to spôsobené tým, že časť toho pozemku nie je právne vysporiadaná. Majitelia pozemku budú vyzvaní, aby odpad na vlastné náklady odstránili.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor webovej stránky


 
pridané 23.12.2011 10:19:46, IP: 213.160.181.94

Ahoj nadpriemerne inteligentný Spokojný občan

Jasné že lavičky ani na jar ani nikdy inokedy čistiť nebudem.
Ty áno ?
Neviem čo by spravil nadpriemerne inteligentný človek, viem len čo by spravil obyčajný sellák villák.
Dal by lavičky na námestie až na jar.

Ahoj a pekné Vianoce.
( aj keď príspevok bude zverejnený asi až po )


 
Reakcia na príspevokpridané 3.1.2012 07:43:41, IP: 178.40.26.60

Odpoveď

Keďže na jeseň sa začalo preberacie konanie k stavbe námestia, bolo nevyhnutné, aby boli lavičky osadené k ukončeniu tohto konania. Takže žiaľ, lavičky nemohli byť osadené až na jar.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 21.12.2011 01:20:37, IP: 85.237.224.49

Chránený odpad?

Absurdný pojem? Mám však pocit, že pokiaľ ide o haldu plastového odpadu pod chráneneným stromom - tisom - oproti materskej škôlke, tak čoskoro tam pribudne aj tabuľka s takýmto označením a znakom slovenskej štátnosti.
Nebudem ďaleko od pravdy, keď poviem, že sa pod chráneným tisom tá halda plastového odpadu nachádza už asi viac ako 1 rok.
To nikto v Pruskom nevidí ten prejav absolútnej nekultúrnosti a necitlivosti - šľahnúť odpady pod chránený strom?
Je možné tomuto tisu zabezpečiť krásne, príjemné, bezodpadové Vianoce?

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 21.12.2011 10:36:49, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Vážený pán Kurinec, ďakujeme za Váš podnet.
Podľa dostupných zoznamov sa nejedná o chránený strom, ktorý eviduje príslušná správa CHKO. Po vykonaní obhliadky sme zistili, že plastový odpad sa nachádza pred uvedeným stromom na súkromnom pozemku. Predpokladáme, že "odpad" tam uložil majiteľ priľahlej nehnuteľnosti. Vyzveme ho, aby ho v čo najkratšom čase odstránil.
So želaním pekných Vianoc zostáva

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 21.12.2011 00:53:34, IP: 85.237.224.49

Fontána

Na novom námestí sme sa najviac tešili na fontánu. Rekonštrukcia sa v podstate skončila a fontány nikde. Zatiaľ vraj na ňu nie sú peniaze, ale ešte sa budú hľadať. Síce nepoznám dôvod ako mohol nastať taký stav, že \"nie sú peniaze\" na podstatný prvok rekonštruovaného námestia, ale beriem to ako fakt. Na druhej strane si myslím, že na dokončenie nadzemnej časti fontány už nie je potrebné \"veľa peňazí\". Čo takto vyhlásiť obecnú verejnú zbierku? Rád prispejem. Občania Pruského dostali nové námestie (vďaka fondom EU) takmer zadarmo. Z rozpočtu obce pripadlo na každého Prušťana/ku približne 23 €. Keby každá domácnosť v Pruskom prispela obci ešte pár EURami (napr. 5 €), tak by bola fontána na sezónu hotová a pripravená a nikoho by to, kríza - nekríza, nezrujnovalo. Aspoň by občania nadobudli osobnejší vzťah k novému námestiu a viac si vážili veci a statky verejné.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 21.12.2011 10:33:32, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Vážený pán Kurinec,

Vodný zdroj bol pôvodne riešený v projekte rekonštrukcie námestia. Avšak táto položka sa dostala z oprávnených nákladov medzi neoprávnené a to znamená, že by vodný zdroj musel byť riešený z obecných peňazí a nebude preplatený z finančných zdrojov EÚ.
Predpokladám, že verejná zbierka na tento účel však by priniesla viac problémov ako úžitku. Na rozdiel od zbierok organizovaných napríklad cirkvou je to vo verejnom sektore pomerne zložitý administratívny proces, ktorý sa týka povoľovania a vedenia účtovníctva. Už máme skúsenosť s organizovaním verejnej zbierky na jeden projekt v minulosti.
Naviac pri finančnej situácii väčšiny rodín a pri zbierkach organizovaných inými subjektmi, ktoré do takejto administrácie nespadajú, nepredpokladám významnejší úspech a finančný prínos.
Ako riešenie opakovane hľadáme priestor v malých projektoch, grantoch či dotáciách. Pokúšali sme sa o získanie finančných prostriedkov cez Fond mikroprojektov (cez TSK) a teraz do Vianoc pošleme projekt na rezervu predsedníčky vlády SR. Uvidíme, či budeme úspešní. Dúfam, že fontána na námestí bude, je to len otázkou času.
K otázke nadobudnutia vzťahu k veciam, kde každý jednotlivec nejako prispel (prácou , finančne, či myšlienkou), súhlasím, máte pravdu.
So želaním pekných Vianoc zostáva

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 19.12.2011 08:36:05, IP: 213.160.181.94

Teraz som sa pre zmenu zameral na okrasné dreviny vysadené na námestí.
Neviem o aké stromy ide, ale keďže väčšina budúcich korún stromov je
umiestnená presne do osi medzi svietidlom a miestom, kam by malo dopadať svetlo, začínam chápať nutnosť "nadštandardného osvetlenia"...


 
pridané 16.12.2011 10:23:33, IP: 85.237.224.53

Je až neuveriteľné čo dokáže ľudská hlúposť riešiť. Že lavičky sú zabalené? Každý priemerne inteligentný človek chápe asi prečo. V tomto období je kopec smogu, sneh a na jar bude niekto musieť tie lavičky vyčistiť a som si istý, že Vy čo na to poukazujete to nebudete a zdaleka ich obídete. mali by ste si vážiť a zvážiť urážky a neoprávnenú kritiku, pretože človeka to ubíja nech je akokoľvek silný a samozrejme demotivuje. Samozrejme si vážim vecné názory, sú ľudia ktorí majú aj dobré nápady a myslia to s obcou úprimne. Ja fandím vedeniu obce za to čo všetko sa tu urobilo a stále robí. O tejto obci sa hovorí dokonca aj v iných častiach našej krajiny. Samozrejme len v dobrom. Želám vedeniu obce veľa síl a chuti pokračovať v tejto skvelej práci. Pokojné vianoce. A vy neprajníci si uvedomte čo ste urobili vy pre obec.

Spokojný občan


 
pridané 15.12.2011 07:03:48, IP: 213.160.181.94

Všimol som si, že lavičky boli včera odbalené.
Za tých, čo by si prípadne v tomto počasí chceli sadnúť ďakujem.


 
pridané 14.12.2011 21:53:25, IP: 178.40.94.253

dobry den pan staosta ,spytam sa priamo v tejto tazkej dobe vsade sa pise o krize a nezamestnanosti i Vy pisete treba setrit co preto robi obec Pruske???
ako to je s koncorocnymi odmenami na obecnom urade v Pruskom???????????! dakujem


 
Reakcia na príspevokpridané 15.12.2011 08:33:27, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Vážený anonymný pisateľ,


ja Vám odpoviem tiež priamo na Vašu priamu otázku. Koncoročné odmeny som riešil štandardne a odsúhlasil som ich tak, ako boli navrhnuté pánom prednostom Obecného úradu. Ich zdôvodnenie je jednoduché – pracovníci obce nad rámec svojich bežných pracovných povinností riešili implementáciu viacerých projektov a zmanažovali tok finančných prostriedkov z projektov EÚ v sume 4.000.000 milióny EUR. Robotníci, pracujúci na úrade, celé prázdniny po sobotách a nedeliach trávili na rekonštrukcii školy. Prednosta úradu pomaly spáva na pracovisku, takže nemám pocit, že by si odmeny nezasluhovali. Odmena resp. iná platba v prospech starostu obce bola 0 €. Rovnako štandardne som odsúhlasil odmeny, ktoré navrhol p. riaditeľ zamestnancom školy. A k Vašej forme otázky, nechápem prečo tak malo otáznikov a výkričníkov, trochu viac nafukovania bubliny a hystérie by asi nezaškodilo...
Záverom, bez ohľadu na trochu sarkazmu vyššie, úprimne Vám prajem príjemné a pokojné sviatky a tiež zamestnávateľa, ktorý Vás ohodnotí, ak pracujete nad rámec svojich povinností, lebo to je normálne. A myslím to tak ako to píšem.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 13.12.2011 16:22:18, IP: 213.160.181.94

Ja sám riešenie nemám. Doma si môžem pol lustra vypnúť, alebo vyskrutkovať ďalšie žiarovky, ale toto je niečo ako výkladná skriňa obce.
Ako sa dá neakceptovať námestie ?


 
pridané 13.12.2011 07:40:09, IP: 213.160.181.94

Vážený pán starosta,
ak chce niekto šetriť, mal by šetriť raz pre vždy. Nie potom, keď bude lepšia situácia sa rozšupnúť. A že je kríza to nám priemerným domácnostiam nemusíte pripomínať.
Chcem povedať, že tak ako by mali existovať odborníci na projekt námestia,
mali by existovať aj odborníci na vypočítanie dostatočného osvetlenia.
Mimochodom, o kríze ( ak nepočítame tú zo začiatku minulého storočia
a mnoho ďaľších po nej ) vieme minimálne tri roky.


 
Reakcia na príspevokpridané 13.12.2011 15:12:52, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Dobrý deň,
projekt osvetlenia námestia spracovala odborne spôsobilá osoba s príslušným vzdelaním. Môžem Vám ho predložiť k nahliadnutiu na OcÚ, bol spracovaný pred viac ako 3 rokmi...
Ale ak nechcete pochopiť podľa mňa celkom logické vysvetlenie, neviem argumentovať.
A k šetreniu, pokiaľ bol rozpočet v stave spred troch rokov, nemuseli sme sa obmedzovať (aj keď neobmedzovať sa neznamená plytvať).
Azda niektoré obce a mestá teraz šetria a vypínajú osvetlenie, majú sa tak správať stále?
Dosť dobre nerozumiem o čo Vám ide, či je to len kritika za každú cenu. Mimochodom, je mnoho občanov, ktorí akceptujú a oceňujú stav námestia aj za súčasného neúplne zapnutého osvetlenia.

S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 12.12.2011 12:23:22, IP: 213.160.181.94

Na nových stĺpoch sú po tri svietidlá, väčšinou svieti jedno. Možno chcete šetriť, ale pôsobí to prinajmenšom rozpačito. Rovnako ako lavičky zabalené v igelite, najmä ak čítam o ukončení rekonštrukčných prác...70


 
Reakcia na príspevokpridané 12.12.2011 14:53:00, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Dobrý deň,

na zimu sme chceli nechať lavičky zabalené. Pri slávnostnom otvorení námestia budú už odbalené. Máte pravdu šetríme (nechápem čo je na tom rozpačité) , veď rovnako aj doma, keď je finančná kríza, musí sa šetriť, kým sa nezmenia okolnosti.
Napríklad mesto Ilava šetrí ešte viac, vypína celé ulice, choďte sa pozrieť na sídlisko Sihoť.
Akonáhle bude finančná ekonomická situácia stabilnejšia, nič nebráni nábehu na štandardný režim. Projekt bol pripravovaný v čase, kedy ešte o kríze nebolo chýru a v projekte sa nechalo pomerne nadštandardné osvetlenie.
Takisto stále ešte nedošlo k odovzdaniu zrekonštruovaného objektu a k jeho otvoreniu, predpokladáme že sa tak uskutoční v mesiaci február 2012.

S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 8.12.2011 09:17:25, IP: 87.197.27.78

Dobrý deň. Mala by som pripomienku, že dnes 8.12.2011 zasa nesvietili lampy na celom hornom konci. Príde mi to trošku blbé keď je námestie celé vysvietené a idete smerom na Vršatec a všade sama tma. Dúfam, že sa to už nestane.

Osvetlenie


 
Reakcia na príspevokpridané 9.12.2011 08:22:41, IP: 95.103.208.168

Odpoveď

Dobrý deň.
Dúfam, že aj ja, ale naše želania sú limitované technikou. Jednoducho ak bude porucha (čo na staršom vzdušnom vedení, ktoré je inštalované smerom na Vršatec je pravdepodobnejšia ako na novom podzemnom vedení na námestí), budeme ju operatívne odstraňovať.
Naviac, ak dôjde k skresaniu príjmov obce zo strany štátu v budúcom roku, budeme zase zvažovať aj opatrenia, súvisiace s osvetlením obce, ktoré sme zatiaľ neprijali a to výluku osvetlenia tak, ako to zvažujú (a aj realizujú) niektoré okolité obce.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 29.11.2011 08:43:59, IP: 91.127.69.152

Parkovanie namestie

P. starosta, precitali sme si s rodinou vsetky Vase prispevky. Len mala pripomienka pri parkovani. Upozornite aj vodicov, ktori namiesto vyuzivania novych parkovisk, stale parkuju pri hlavnej ceste. Sice neporusuju zakon, ale stale brzdia premavku. To iste je aj pri hlavnej ceste smer Puchov, pravidelne tam parkuje majitel prevadzky TIPOS a ludia, ktori tam chodia. No a o Furmanovi ani nehovorim, vcera tam stal rypadlonakladac. No a auto z pizzerie zase stava na chodniku. Tiez je pekne, ze upozornujete vodicov, no aj Vy sam parkujete pri hlavnej ceste pred strediskom. Vieme, argumentovali ste tym, ze ked potrebujete ist k pacientovi..., atd. To je sice pochopitelne, ale ludom to nevysvetlite, povedia, ked moze starosta,mozeme aj my... Problem bude asi navalovy pocas omsi v kostole, je tazke ludi, ktori boli dlhe roky na nieco zvyknuti, naucit na novy system...Ale verime, ze sa to pod ari.
P.S.: bohosluzby ci cirkevne obrady na namesti asi nemaju opodstatnenie,ked je blizko kostol a pekny areal, kde bola omsa vlani. ale je to o ludoch, ak sa dohodnete s fararom,preco nie? 
Reakcia na príspevokpridané 29.11.2011 21:43:11, IP: 95.103.139.73

Odpoveď

Ďakujem za podnet a veľmi si dávam pozor na seba, lebo som pod drobnohľadom.
Áno, pravidelne parkujem pri hlavnej ceste, ale až za zákazom zastavenia a miestom pre otáčanie autobusov a teda nemám komu brániť v premávke.
K cirkevným obradom, osobne budem rád, ak aj takáto aktivita sa zrealizuje na námestí ako výnimočná a slávnostná udalosť. Viera patrí do života a každý ju môže vnímať a naopak prejavovať inak. A to aj v inom prostredí. Sú však príležitosti a výnimočné okolnosti, pre ktoré sú vhodné aj osobitné kulisy a takouto môže byť i slávnostná omša v centrálnej časti obce. Celý projekt sa volá revitalizácia námestia Hugolína Gavloviča a do revitalizácie patri nielen materiálna, ale aj duševná revitalizácia.
Budem veľmi rád, ak námestiu vdýchneme nielen nový šat, ale aj nový život so všetkými jeho rozmermi.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 24.11.2011 21:20:37, IP: 95.102.239.3

pešia zóna

Ďakujeme za vytvorenie pešej zóny medzi farou a kostolom. Pre ľudí, ktorí chodia do kostola je veľká zmena k lepšiemu a aj pre nás na fare je to citeľne lepší spánok. ĎAKUJEME


 
Reakcia na príspevokpridané 25.11.2011 11:59:39, IP: 91.127.69.152

Odpoveď

Projekt nebol robený pre mňa, ale pre ľudí. A nové námestie si obec zaslúžila. Názory sú rôzne a vždy aj budú. Ak by som mal osobne povedať pozitíva a negatíva, viac dominujú pozitíva, ale mám viaceré obavy.
1. Z dodržiavania dopravnej disciplíny vodičov a dodržania zákazu parkovania v mieste, kde je vybudovaná otoč pre autobusy, ako aj pred reštauráciu Furman. Mám pocit, že parkovacích miest je dostatok, aj keď zásadnou otázkou je narastajúci počet áut vo vzťahu k narastaniu životnej úrovne. Tu by som chcel poprosiť aj farský úrad k istej forme vplývania na občanov a výchove k disciplíne pri parkovaní tých, ktorí sa zúčastnia obradov v kostole tak, aby sme svojím parkovaním nebránili plynulosti cestnej premávky.
2. V projektovej dokumentácii navrhnutý a schválený amfiteáter je po realizácii podľa môjho názoru príliš vysoký. Ideálne by som videl zníženie pódia o 1 stupeň, ale žiaľ, veci boli v tejto forme schválené a takto musia byť dokončené. Prípadné úpravy budú môcť byť zrealizované až 5 rokov po ukončení projektu, kedy skončí doba viazanosti.
K možným úpravám a skutočnostiam
– fontána, zatiaľ na ňu nie sú peniaze, ale budem ich hľadať.
– výsadba pred kostolom sa presadí.
– včera po jednaní s pracovníkmi SSE to vyzerá tak, že sme našli priestor a ochotu z ich strany a v priebehu budúceho roka by sme mohli „zlikvidovať“ elektrické stĺpy na námestí. Zatiaľ sa to však nedá jednoznačne potvrdiť, ani vyvrátiť. Už teraz však viem, ako budú niektorí „šomrať“, že len čo sme spravili námestie, zase sa rozkopáva, či sa to nedalo spraviť naraz. Naviac budeme musieť riešiť veci aj s majiteľmi nehnuteľností a pozemkov na tejto strane námestia.
– Vzhľadom na klimatické pomery, výsadba sa dokončí na jar roku 2012.
– Odstránenie bývalej zastávky v pešej zóne. O tomto sa dá rozhodovať až o dva roky, kedy uplynie viazanosť na projekt. Zatiaľ bude slúžiť ako prístrešok pre tých, ktorí čakajú na autobus.
Ako hlavné a najdôležitejšie však vidím oživenie námestia, jeho revitalizáciu a otvorenie sa ľuďom ako priestor pre stretávanie, pre cirkevné obrady pod holým nebom, pre diskusiu, pre kultúrne predstavenia a to je už len a len v rukách ľudí...
Ak sa teda niekomu námestie páči, som rád, aj ja som občan Pruského a teším sa s každým kto má radosť z rozvoja obce. Aj touto cestou chcem poďakovať p. prednostovi Vladimírovi Polešenskému, p. ekonómke Ing. Terézii Zlatošovej, ako aj všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na rozvojových projektoch v obci.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 2.11.2011 20:57:14, IP: 85.237.224.56

Re: obcan Pruskeho

presne tak, my sme takisto chceli ist v nedelu do parku a nedalo sa. P. riaditelka dobre klame alebo zavádza.

obcianka


 
pridané 1.11.2011 07:25:43, IP: 78.98.17.67

park

V nedelu o 14:00 bol vchod zadnou branou do parku znova zamknuty. Pani riaditelka bud vymente vratnika, alebo neklamte ludi. S pozdravom obcan pruskeho.


 
Reakcia na príspevokpridané 2.11.2011 17:32:04, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený občan Pruského, požiadal som o stanovisko p. riaditeľky (Vaša pripomienka jej bola zaslaná emailom). Sú posledné pekné dni a bolo by škoda, ak by bol park zatvorený
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 31.10.2011 08:22:23, IP: 95.103.247.250

RE: Bezbariérovosť námestia

Vážený pán starosta,
ako už uviedol p. Troška, zo zverejnenej dokumentácie na nástenke pri Jednote, ani na webe sa nedalo vyčítať, že uvedené časti chodníka nebudú bezbariérové. Študovať projektovú dokumentáciu na OcÚ ma nielenže ani nenapadlo, ale ani neviem, kedy by to vôbec bolo možné z mojej strany, keď z práce sa domov dostávam najskôr o 16:00 h a potom majú prioritu rodinné záležitosti. \"Ustriehnuť\" bezbariérovosť mohli skôr kompetentnejší (vrátane projektanta) ako bežní občania.
Ale diskusia \"čo by bolo, keby ...\" nikde teraz nevedie. Faktom je, že od Kebabu až po začiatok areálu strednej školy (pri Kaviarni No 5) sú na asi 100 m úseku 4 bariérové obrubníky (nie 1 ako ste uviedol). Mamičky s malými deťmi, ktoré často počítajú svoj denný režim na minúty určite nebudú riešiť bariérové obrubníky obchádzaním cez bezbariérovú krytú terasu zdravot. strediska. Radšej zídu z chodníka, spôsobia dopravné riziko a pôjdu po asfaltovej ceste. Áno, kočík cez vysoký obrubník prejde, ale ... pohodlné a bez námahy to nebude. A čo vozíčkári? Tí určite nevy(zo)skočia.
Stavebne sa bezbariérovosť dá dodatočne zabezpečiť rôzne (trebárs aj pribétonovaním). To nech posúdia kompetentní. Len nech to prosím nie je také pribétonovanie ako pri vyústení chodníka pri pošte - veľmi kolmé - kde je aj po pribétonovaní potrebné kočík pridvihovať.
V každom prípade vopred vďaka za uspokojivé riešenie tejto pripomienky.

Kurinec Marek


 
Reakcia na príspevokpridané 2.11.2011 17:30:18, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený pán Kurinec, pribetónovanie sa vyrieši, ale nemáte pravdu. Je tu len 1 problémový vstup a to pred novinovým stánkom, nakoľko sa dá prejsť pohodlne a bez námahy pod zdravotným, strediskom. Tento jeden vstup sa vyrieši.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 30.10.2011 15:39:31, IP: 195.98.17.180

STREDISKO

Mám jednu pripomirenku k vstupu na stredisko pre mamičky. S kočíkmi je im totiž odopieraná možnost ist na návštevu k lekárke, pani čo dole predáva robí výstupy , že si komplet chodbu platí !!! Bolo by dobre pouvažovat ako to maju robit mamičky ,hlavne v zimných mesiacoch .Nie je myslitelné nechávat kočíky priamo pred strediskom na rozdiel od aut sa nedaju zamknut a tým zabranit odcudzeniu !Stredisko by malo fungovat hlavne pre pacientov a až na druhom mieste je tržnica. Dakujem za pochopenie

Zoro


 
Reakcia na príspevokpridané 2.11.2011 17:29:00, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Dobrý deň, neviem o akú chodbu sa má jednať. Ak ide o chodbu pri gynekologickej ambulancii, jedná sa o spoločný priestor a pani, ktorá Vám tvrdí niečo iné, klame.
Súhlasím s názorom, že primárne je stredisko zdravotným strediskom, ale bohužiaľ pri klesajúcich platbách z poisťovní udržať plochy bez vedľajších ekonomických aktivít nie je možné. Z ekonomických dôvodov ukončil činnosť chirurg a mne je to veľmi ľúto práve kvôli občanom obce a regiónu. Ale dali ste mi námet - osadíme stojany na prichytenie kočíkov tak, ako sa uzamykajú bicykle. Preberiem to s p. prednostom a uvidíme.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 28.10.2011 16:43:41, IP: 78.99.204.203

odpoveď

Milá pani Konáriková....
...neviem ako sa dá odpovedať iba konkrétnej osobe, ktorá sťažnosť písala, keď sa podpísala ako "nespokojná občianka".....to znamená, že to mohol napísať hocikto z okolia, práve preto som tu spomenula ľudí, ktorí tiež mali v tej dobe nedostatky v okolí svojho domu a zaujímavé, že nikoho iného nespomenula....a že som písala o vašom dreve, áno, a viem že ho postupne upratujete...tak isto ako my sme upratali živý plot ktorý bol na pol metri do cesty a nechali sme ho tam len vysušiť....

Šárka Machalová


 
pridané 28.10.2011 12:00:58, IP: 213.160.181.94

web ?

Ja osobne som si projekt rekonštrukcie námestia pozrel niekoľkokrát a ako technik veľmi dobre viem, že stometrové námestie bude na výkrese formátu A0, alebo na monitore počítača, vyzerať trochu inak ako v skutočnosti. Mal som pochybnosti napríklad o dostatočnom polomere, resp. priemere miesta na otáčanie autobusov, teraz v reáli to vyzerá lepšie.
Naopak, páčila sa mi myšlienka amfiteátra, teraz sa mi nepáči, myslím že znehodnotil prirodzenú vzdušnosť a priestor námestia.
Chcem tým povedať, že obyčajný človek dopredu nevie čo pripomienkovať.
O to väčšia by ale mala byť zodpovednosť tých, ktorí za obyčajných rozhodujú.
A ak nechcete tú zodpovednosť niesť sami, musíte ľudí k pripomienkam prinútiť. Ja som niečo také v Pruskom nezaregistroval.

Vladimír Troška


 
pridané 28.10.2011 10:01:06, IP: 213.160.181.94

Vážený pán starosta

Pánu Kurincovi odpovedáte, že projekt rekonštrukcie námestia bol na webe, prípadne nástenke. Ak sa nemýlim, bol tam iba pôdorys, z ktorého sa o bezbariérovosti nedozviete nič.

Čo sa týka separovania odpadov a prípadnej neskoršej diferenciácii poplatkov za ne.
Mám tomu rozumieť tak, že na znížený poplatok bude mať nárok len ten občan, ktorý si prevezme neviem kým všetkým schválený kompostér ?
Alebo aj občan, ktorý skutočne kompostuje ?
A čo napríklad také obecné kompostovisko ?
Myslím ale skutočné, nie len pre oko náhodného diváka hrdou tabuľkou označené miesto...

Vladimír Troška


 
Reakcia na príspevokpridané 28.10.2011 10:48:11, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený pán Troška,
Ak sa chce hocikto informovať na projekt námestia, treba prísť na úrad. Asi každý vie, kde je projektová dokumentácia, je tu k nahliadnutiu. K webu som skôr myslel na riešenie potenciálnych iných problémov, ale v zásade námestie je bezbarierové až na jediný 8 cm schod pri zdravotnom stredisku a ten sa riešiť bude.
Vašej druhej časti rozumiete zle a vysvetľujete si ju chybne.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
Reakcia na príspevokpridané 28.10.2011 10:52:07, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený pán Troška, ak máte záujem pozrieť si projektovú dokumentáciu (PD), môžete sa kedykoľvek počas úradných hodín zastaviť na OcÚ, mám ju k dispozícii, prípadne môžete osloviť p. Polešenského v rámci stavebného úradu, ktorý Vám detailne vysvetlí aj technické veci.
Informovali sme sa o možnosti dať PD na web, je však chránená autorským zákonom a projektant Vám ju nemusí poskytnúť v elektronickej podobe. Skenovať tak veľké výkresy na OcÚ technicky nie je možné.
S pozdravom

Ing. Peter Pecuš, administrátor webovej stránky


 
pridané 27.10.2011 10:40:53, IP: 213.160.181.94

Re:Macka

Je možné takú vec ako napr. kompostér venovať na faru, alebo do ústavu ? Ja ho do záhrady naozaj nedám, vystačím si s tými mojimi pletenými.
Príjemný deň
P.S.Nie som inžinier

Troska


 
Reakcia na príspevokpridané 27.10.2011 16:34:14, IP: 178.40.131.92

Reakcia starostu obce

Je iba na dobrovoľnosti občanov, či kompostéry budú chcieť alebo nie. V blízkej budúcnosti však určite dôjde k diferenciácii poplatkov pre občanov, ktorí odpad separujú a pre tzv. "netriedičov" a teda aj biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Ak si viete situáciu riešiť inými kompostérmi, je to Vaša vec. Plastové kompostéry budú dodané z Rakúska a budú kvalitné s dlhšou životnosťou.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 26.10.2011 10:37:07, IP: 95.103.14.161

Bezbariérovosť námestia

Všimol som si, že viaceré mamičky s kočíkmi radšej chodia vo vrchnej časti námestia (pred zdravotným strediskom) po asfaltovej ceste ako po novom chodníku. Dôvodom je, že nový chodník od Kebab Café až po Kaviareň No. 5 nie je bezbariérový, ale má vysoké obrubníky.
Bolo to takto nevhodne naprojektované alebo bola len výstavba chodníka nesprávne zrealizovaná? Bolo by fajn zabezpečiť bezbariérovosť aj týchto častí chodníka, aby sa predišlo prípadným dopravným nehodám vozidiel s mamičkami a kočíkmi.

Kurinec Marek


 
Reakcia na príspevokpridané 27.10.2011 16:39:57, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený pán Kurinec, chodník pri Kebabe má bezbariérové vyústenie, na druhej strane je síce obrubník, ale jeho výška nie je prekážkou pre kočík. Je pravdou, že projektant mohol aj tu riešiť položenie obrubníka nabok, ale nestalo sa tak, budeme to pribetonovaním. Škoda len,že táto pripomienka nezaznela v čase, keď dlhodobo bol projekt na webe, na nástenke pri Jednote a taksito k nahliadnutiu na OcU. Inak od OZS až po kaviareň No5 je bezbariérovosť zaistená po novom chodníku a smerom pod krytou terasou strediska.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 24.10.2011 12:16:35, IP: 195.91.111.44

Miss Kompost 2011

Pekný deň všetkým,
za organizátorov súťaže chcem upresniť niektoré informácie a odpovedať na niektoré otázky, ktoré tu odzneli v súvislosti so súťažou Miss Kompost.
Do súťaže sa zapojilo 54 účastníkov z celého Slovenska. Odborná porota z tých prihlásených vybrala 5 finalistov. O konečnom poradí finalistov rozhodla verejnosť 7.10.2011 na trenčianskom BIOjarmoku.
Čo sa týka zloženia finalistov a konečného poradia, tak hodnotitelia a ani verejnosť pri hlasovaní o poradí nevedela, odkiaľ sú súťažiaci. Je zaujímavé, že finalisti boli 2 z Košíc, 2 z Pruského a 1 z obce Košeca.
Je mi ľúto, že ste o súťaži všetci nevedeli, ale nemôžem súhlasiť, že o tom nevedel nikto. Vo vašej obci bol oznam o súťaži na webovej stránke obce v časti AKTUÁLNE OZNAMY (údajne až niekoľko týždňov) a taktiež niekoľko týždňov visel aj farebný plagátik na úradnej tabuli obce pri potravinách COOP Jednota.
Verím, že takáto propagácia bude aj keď na jar vyhlásime 2. ročník súťaže. A hlavne, že sa do nej všetci prihlásite :-).
Ešte raz gratulujem všetkým finalistom Miss Kompost Slovensko 2011 !
Viac informácií o súťaži nájdete na stránke občianskeho združenia Priatelia Zeme - SPZ (www.priateliazeme.sk/spz)

Branislav Moňok (organizátor)


 
Reakcia na príspevokpridané 24.10.2011 13:47:00, IP: 178.40.131.92

Reakcia starostu obce

Dobrý deň,
samozrejme je pozitívom, že občania obce sa zapájajú do takto žiaducich a potrebných aktivít, akými sú separácia a zhodnocovanie odpadov. Obec vytvárala a bude vytvárať materiálne a technické zabezpečenie a podporu týchto aktivít. Finalistom z obce, pánovi Troškovi a pani Lehotskej gratulujem. Ako ocenenie dostanú bezplatne 1 ks kompostér.
K samotnému kompostovaniu a distribúcii kompostérov: v obci čakáme každým dňom na výsledok kontroly verejného obstarávania na Environmentálnom fonde a následne výzvu na podpísanie zmluvy. Po jej zverejnení dôjde k dodávke kompostérov, aj s brožúrami o správnom použití zariadenia a o správnom kompostovaní jednotlivým občanom v celej obci.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 22.10.2011 23:20:32, IP: 95.102.241.182

reakcia

Milá slečna Machalová, iba z úcty k Vašim rodičom a značnej dávky slušnosti tu nebudem používať neslušné slová. Ak niekto má niečo proti Vašej rodine, reagujte iba na nedostatky tej osoby, ktorá pripomienky mala. Bordel po vykosení obecným úradom prekážal aj mne, i keď na druhej strane si myslím, že majú dosť svojej roboty v dedine a nič by sa nikomu nestalo, keby to upratal v rámci svojho životného priestoru. To, že ste ostrihali živý plot vy, to mi nevadilo, nedá sa všetko spratať hneď. Ale čo mi vadí, že beriete do úst slušných ľudí. Drevo na ceste nie je rozťahané, nikomu neprekáža, je uložené a priestor okolo pozametaný. Zabúdate na to, že niektorí ľudia pracujú aj na smeny, ktoré sú náročné a času naviac je málo a ako ste si určite Vašim bystrým okom stihli všimnúť, manžel spracúva drevo sám, alebo len s malou pomocou svojho sedemročného syna. A prepáčte, že nemám doma Supermana, ktorý by to stihol hneď a zaraz. Napokon, neznepríjemňujeme život nikomu ani smradom ani zbytočnou kritikou.

Mgr. Viera Konáriková


 
pridané 21.10.2011 07:31:46, IP: 94.229.32.83

Misskompost

Pám inžinier Troška veru asi finalistov nebolo viac keď pozerám tie mená -2 z Pruského a ďalší pán z Košece rodina tamojšieho starostu asi pekne naaranžovaná súťaž to bola. Myslím že kvalitného vyhnitého hnoja je v Pruskom veľmi veľa len nigdo nevie o tej súťaži. Apropó pekné tie lieskové koše na kompost. Ak nebudete potrebovať ten plastový kompostér čo ste vyhrali môžete ho venovať do ústavu alebo na faru. Nie každý si to vie upliesť. Veľmi Vám závidím.

Macka


 
pridané 20.10.2011 09:39:31, IP: 213.160.181.94

MISS KOMPOST

Otázka je:
Bolo finalistov vôbec viac ako päť ?

Robím si srandu.

A pani Severíne Lehotskej samozrejme tiež gratulujem.
Pri vyhlásení výsledkov na to nebol priestor.

Troška ( súťažiaci )


 
pridané 18.10.2011 07:36:03, IP: 95.103.197.9

MISS KOMPOST 2011

Dvaja z Pruského medzi prvými piatimi finalistami súťaže \"MISS KOMPOST 2011\":
3. Troška Vladimír
5. Lehotská Severína

Gratuľujem. Kompost-Prezident a Viceprezidentka už sú. Už len rozdať tých 500 kompostérov a v Pruskom začne sezóna 1. oblastnej kompostovej ligy. Liga s 500 družstvami (mužstvami a ženstvami) bude hádam aj zapísaná do Guinessovej knihy rekordov.
... snáď tým skončí epocha záhradných a poľných pyro(wo)manov spaľujúcich záhradné a poľné bioodpady, ničiacich životné prostredie, zdravie a nervy susedov.

Kurinec (nesúťažiaci Kompost MISSko)


 
pridané 15.10.2011 18:37:55, IP: 95.102.199.195

Pre nespokojnú občianku

Škoda, že ste pána poslanca nevideli vtedy, keď pomáhal pri prácach okolo ZŠ, škoda, že ho nevidíte vtedy, keď rieši problémy občanov ako predseda komisie verejného poriadku, možno by ste zmenili názor ohľadom svojho "volebného hlasu". Škoda, že prechádzate len okolo jeho domu, keby ste sa prešli okolo celej radovky, videli by ste aj niečo iné, čo by nestálo za Váš hlas.

Spokojná občianka


 
pridané 15.10.2011 16:20:29, IP: 178.41.93.236

Parkoviská

Velmi ocenujem prácu pána starostu. Je vidiet v našej obci za ním velký kus práce. Naša obec zkrásnela a dostala sa do povedomia širokéj verejnosti, za čo u ako občianka velmi pekne dakujem. Jednu vec si ale dovolím pripomienkovat: Velmi užitočne sú vyriešené parkoviská pri družstve i na námestí. Tieto parkoviská boli potrebné i napriek tomu , že sa siahlo na záhradky občanov, ktoré využívali bezplatne a priestranstvo daných záhradok bolo majetkom obce. Ukázalo sa však, že parkovisko je dôležitejšie ako tá trocha zeleninky pre ktorú boli zvady. Ja iba tíško dúfam, že niake parkovisko vznikne aj pri bytovkách pri stanici kde nerastie ani tá zeleninka ani krásna zeleň pre ktorú by sa občšania hnevali. V danom priestore sa nachádzajú viacere firmy a Stavebniny takže niekedy prejazd touto ulicou je priam kúzelnicky ťažké. Vopred ďakujem za zamyslenie sa nad touto situáciou a jej budúcim riešením. S pozdravom a želaním pevného zdravia .

lLetková


 
pridané 14.10.2011 14:30:25, IP: 91.127.215.173

Odpoveď nespokojnej občianke

Pán Machala ostrihal živý plot a nechal ho na ceste...to, že zamestnanec obecného úradu kosil pri ceste o 10 metrov ďalej a nechal na tom kúsku novej cesty, čo tu máme, všetko vrátane starých bední, drôtov a odpadu, tak to Vám, nespokojná občianka, nevadí ????
To, že pani Máčková aj pani Polešenská doma pravidelne pália svoj odpad zo záhradky a v okolí je dym a smrad, to vám tiež nevadí????
Alebo pán Jurenka, ktorý v tejto dobe chová doma kozy a v celej radovke je z toho smrad, to je vám tiež jedno???
Alebo pán Konárik, ktorý má svoje drevo už minimálne 2 týždne rozložené do polovice cesty, to asi nevidíte....
Takže nad sebou sa zamyslite vy a keď už máte takúto pripomienku na konkrétnu osobu, tak sa nabudúce aspoň podpíšte...
Skúste sa pozrieť na svoje obydlie a vnímajte aj iné veci, ktoré sa v okolí robia, možno ktoré robíte aj vy a potom sa sťažujte...
Ďakujem

Šárka Mahcalová


 
pridané 11.10.2011 07:47:54, IP: 78.98.19.31

Park

Dobry den. Chcem sa spytat ohladne parku. Neni nahodou aj zakladna skola majetkom VUC? Tak treba oplotit aj ju. Problem vytrznosti v parku, teda ak sa to da tak nazvat,ma riesit policia. Ked opity clovek sadne za volant tak treba oplotit cestu ktora predpokladam patri do vlastnictva VUC? Cesta 1 a 2 tridy. Tvrdenie pani riaditelky o zodpovednosti za zvereny majetok tak trochu rozumiem ale u mna to neobstoji. Tuto zodpovednost ma aj pan riaditel ZS a pani riaditelka Materskej skoly. Aj tam mozu nastat vytrznosti tak to treba oplotit. Potom decka budu sedet pri telke a bude pokoj. Priklad park led. Rovne. Predpokladam ze cast parku vlastni LR cristal, alebo aspon kastiel. Nikdy nebol problem s pristup a pritom je to sukromny objekt. Som obcan pruskeho od narodenia vychovavam tu svoje dve deti. Riadne platim obecne ci statne dane s ktorych ide cast na chod skol v obci. Tak raz uz by som chcel zazit aj vyhodi a nie len povinnosti. Ak som sa dopustil tvrdenia chybnych informaci tak prosim o poopravenie.

obcan


 
Reakcia na príspevokpridané 11.10.2011 16:28:53, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Vážený pisateľ,

Len niekoľko upresnení. Základná škola so škôlkou sú zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské a nie VÚC. Aj v škole sa bude robiť na rok oplotenie z fondov EÚ a počas noci sa bude areál uzamykať. Počas dňa bude štandardne otvorený pre deti v súčasnom režime. Mám záujem na tom, aby deti čo najviac času trávili na ihrisku, ale na noc treba zaistiť majetok voči vandalom. Zatiaľ sa namontoval len kamerový systém.
K polícii len krátka pripomienka. Nie je možné, aby dvaja policajti v nočnej službe zvládli všetky parky v pôsobnosti policajného oddelenia v Ilave, to asi uznáte. Snahu o poriadok zo strany pani riaditeľky chápem a rozumiem jej. Na druhej strane dala prísľub, že počas dňa bude park k dispozícii deťom a mamičkám. Neviem, aké sú dohody a vzťahy majiteľov parku na Lednických Rovniach, ale režim súkromného majiteľa, ktorý si sám rozhodne o svojich veciach a zodpovedá len sám sebe a režim verejnej ustanovizne, ktorá spravuje majetok nadriadeného subjektu, sa nedajú porovnávať.

S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 8.10.2011 18:36:53, IP: 78.98.116.126

postreh

Dobrý deň. Chcela by som pochváliť úsilie pána starostu o snahu ktorú vynakladá nato aby naša obec bola krajšia a krajšia. Prajem mu v ďalšej práci veľa úspechov. Ale čo ma najviac zarazilo je to, keď som prechádzala okolo domu pána poslanca Ferdinanda Machalu a videla som jeho ostrihaný živý plot z ktorého zbytky nechal na komunikácii a je to tam už min. 2 týždne ,tak si myslím , že na jednej strane chceme mať obec krásnu a na druhej sám poslanec o to nedbá. Mal by sa tento človek nad sebou zamyslieť. V ďalších volbách mu určite hlas nedám. Ďakujem

nespokojná občianka


 
Reakcia na príspevokpridané 10.10.2011 13:08:16, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Dobrý deň,
v prvom rade ďakujem za uznanie. Aj ja som človek a aj pre mňa je dôležitá pozitívna motivácia.
Váš názor budem však tlmočiť aj pánovi Machalovi. Aj keď ťažko hodnotiť prečo sa to stalo, možno pozabudol, možno mu niečo súrnejšie prišlo do práce. Ale ako ho poznám, určite nie je z tých, ktorým za bránou pozemku končí svet. V každom prípade ho upozorním.
Aj keď tu si musím aj ja sám sypať popol na hlavu. Keby ste sa pozreli do mojej záhrady, na ktorú nemám vôbec, ale vôbec čas.....
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 6.10.2011 14:18:14, IP: 95.102.243.37

Zmena názvu SPTŠ

Kočila som SPTŠ v roku 1959 a už vtedy sme sa tak volali, k tomu sme
ešte mali napísané odbor ekónom, alebo agronóm, alebo zootechnik,
tak zmena názvu bola minimálne od roku 1958.
Prežila som vo Vašej dedine 4 školské roky a tak má zaujíma čo nového v Pruskom, občas si prečítam Vašu stránku.

Remšíková


 
pridané 5.10.2011 08:04:19, IP: 178.40.131.92

Nesuhlasim

P. starosta, nesuhlasim s majitelkou, ale s mamickou. Preco by mal tovar sukromnika byt na chodniku?Ved ma velky obchod,nech si ho da tam. Zaujalo ma tato diskusia,vcera mala tatopani tovar na kraji chodnika a vjeho strede cedulu :-( Su to sice malichernosti,ale aj tie vedia cloveka niekedy vytocit.

tato


 
Reakcia na príspevokpridané 5.10.2011 10:37:33, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Dobrý deň,
samozrejme, že prioritou je bezpečnosť detí a chodcov, veď preto sa plochy upravovali, ale zároveň chápem obe strany, opakujem, upozornil som majiteľa na problém a riešenie je napr. prenájom časti plochy .
Podľa môjho názoru normálne je keď sa ľudia dohodnú a nájde sa akceptovateľný kompromis. Chodníky sú dostatočne dimenzované aj na prechod, aj na akceptáciu podnikateľských záujmov, vždy sa treba dohodnúť. A ak sa dohodnúť chcete a dokážete, je to najlepšie - veď sa jedná často len o malichernosti.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 4.10.2011 20:31:10, IP: 91.127.95.80

pouličné osvetlenie

Dobrý deň chcela by som sa spýtať pána starostu či bude vôbec niekedy vyriešené poulične osvetlenie pri pani Rajníkovej (horný koniec). Pani Rajníková má už na Obecnom úrade niekolko žiadostí , vždy kedc stretne Vás alebo pána Polešenského odpoveď je: je to v štádiu riešenia. Ja chápem že to nieje také jednodúche ale pani Rajníková je tiež obyvatelkou obce Pruské a tiež by mala mať právo aspoň na jednu osvetlenú lapmu pri svojom dome tak ako každý obyvatel. Píšem preto lebo toto nieje problém že lampa nesvieti mesiac ale problém že lampa tam ani nikdy nebola a nesvietila.
Z a skoré vyreišenie vopred ďakujem.

anonym


 
Reakcia na príspevokpridané 5.10.2011 10:37:00, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Dobrý deň,

Rozširovanie verejného osvetlenia (VO) nie je a nebolo súčasťou projektov, z ktorých sme rekonštruovali VO. Žiaľ, neviem, o ktorej pani Rajníkovej hovoríte, Rajníkovcov je v Pruskom viacero a žiadna pani Rajníková za mnou na úrade nebola. Takisto si nepamätám, že by bola nejaká žiadosť na rozšírenie VO so mnou (mimo Podvažia) niekedy prejednávaná. Je však možné, že mi to vypadlo, ale nezvyknem si veci, o ktorých jednám nepamätať. Takže, ak máte záujem na riešení, nech sa páči prísť na Obecný úrad a prejednať Váš problém.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 4.10.2011 13:37:15, IP: 178.40.131.92

k upozorneniam 2

p. starosta, dna 29.9.2011 som pisala prispevok ohladne upozornenia majitela dreveneho bufetu, aby nevykladali tovar na novy chodnik. Naozaj sa tadial neda chodit s kocikom. A date mi za pravdu, ze chodniky budujeme v dedine pre chodcov. Zatial som nedostala vasu odpoved. Dakujem.

mamicka


 
Reakcia na príspevokpridané 4.10.2011 15:06:46, IP: 178.40.131.92

Odpoveď

Dobrý deň, hovoril som s majiteľkou, prisľúbila, že tovar uloží tak, aby sa dalo bezpečne prechádzať.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 29.9.2011 12:50:41, IP: 95.102.245.85

k upozorneniam

p. starosta, tiez vas prosim, upozornite majitela dreveneho bufetu - zelovocu, aby nevykladal tovar na novovybudovany chodnik, ved tadial sa neda prejst s kocikom. Codnik ma sluzit chodcom, nie predavacom. Velmi pekne dakujem.

mamicka


 
pridané 28.9.2011 18:52:47, IP: 91.127.215.173

Cesty

Chcem sa spýtať pána starostu, ako je možné že, niektoré cesty v dedine sú rozbité, respektíve nedokončené a cesta k Vašej budúcej chate / ateliéru je novo vyasfaltovaná.
ďakujem za Vašu odpoveď

p. Pagáč


 
Reakcia na príspevokpridané 29.9.2011 12:00:43, IP: 95.102.245.85

Odpoveď

A zase polopravda. Vážený pán Pagáč, mýlite sa, nie je novo vyasfaltovaná. Je to nepoužitý zvyšok asfaltu, ktorý zakúpila súkromná osoba (obyvateľ Pruského) pre svoje súkromné účely a po vzájomnej dohode s ním sme ho použili na spevnenie vjazdu (teda nie na vyasfaltovanie cesty).
Nakoľko sa jedná o zvyšok, ktorý sa nespracoval a vozidlo muselo byť vyprázdnené, aby asfalt nestvrdol, majiteľ mi tento zvyšok ponúkol a ja som jeho ponuku prijal. Majiteľ teda nemusel platiť poplatok za uloženie asfaltu na skládku odpadov a tiež dopravu. Skutočne je to nepoužitý zvyšok z auta a bol v konečnom dôsledku použitý na miestnu komunikáciu, aj to len na jej malú časť, nie ako novo vyasfaltovaná komunikácia.
Tento zvyšok asfaltu nemá vôbec nič spoločné s prebiehajúcou výstavbou. Ak ste pozorným pozorovateľom, určite ste zaregistrovali to, že bol položený dávno predtým, než začalo súčasné asfaltovanie ciest zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja (cesta II/574 od pošty až po železničné priecestie) a na námestí (projekt podporený z fondov EÚ).
Obec si žiadny iný neobjednávala od žiadneho dodávateľa. Podsúvanie, že som konal nekalým spôsobom absolútne odmietam. Práve naopak, vždy sa snažím predsunúť obecný záujem nad vlastný. V prípade asfaltovania je potrebné miesto, kde sa kladie, vopred pripraviť. V tomto prípade to nebolo možné, pretože som mal asi 1 hod. na rozhodnutie či sa niekde súkromne vybavený nepoužitý asfalt položí alebo vyvezie na skládku.
Ak by som býval chcel riešiť cestu ku svojej chate, mohol som buď dávno použiť asfaltovú drť, ktorú máme uskladnenú pri ihrisku TJ, alebo by som sa bol býval dohodol s dodávateľom a pri prebiehajúcej výstavbe by mi prístupovú komunikáciu vyasfaltovali. Ani jedna z uvedených vecí sa však nestala. Nákup materiálov viem zase zdokladovať bločkami alebo faktúrami.
Dúfam, že som Vám poskytol dosť vyčerpávajúcu odpoveď. Ak chcete o veci detailnejšie diskutovať, som pripravený, nech sa páči príďte.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 28.9.2011 18:48:06, IP: 91.127.215.173

Upozornenie

Prosím o upozornenie pána Nesvadbu aby neparkoval svoje vozidlá na ceste, nakoľko dosť prekážajú, pretože parkuje na novej ceste a ostatní ho musia obchádzať po tej rozbitej. A má vlastné parkovisko, ktoré má vždy prázdne. ďakujem

obyvatelia Májovej ulice


 
pridané 22.9.2011 14:45:04, IP: 178.41.157.101

pripomienka

p.starosta,velmi nevhodna poznamka od Vas co do minulosti podvazia,ake polopravdy a lzi ,len nerad pocuvate pravdu od obcanov mozno jednoduchym podanim od nich no pokial sledujem problem nie su daleko od pravdy...

obcan


 
Reakcia na príspevokpridané 23.9.2011 08:49:00, IP: 178.40.48.113

Odpoveď

Vážený občan,
je to zase iba Váš uhol pohľadu a Váš názor. Veľmi rád sa otvorene a bez emócii s Vami porozprávam. Napríklad posledné obvinenie s údajným prejazdom obecného auta ktoré bolo zatvorené, to asi inak ako klamné obvinenie nazvať nedá.
...nerád počúvate pravdu od občanov, prečo sa prosím schovávate za anonymné my? Naopak som rád konštruktívnej a úprimnej kritike , či rade, veď nik z nás nie je dokonalý...
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 13.9.2011 14:15:05, IP: 178.40.48.113

k anonymnym podnetom

aj anonym, ak je k veci a konstruktivny, moze pomoct, ci nie? Inak aj na samotnej stranke je napisane:
"Vopred Vám srdečne ďakujeme za Vaše podnety a pripomienky, ktoré nám môžete touto formou anonymne zaslať."

obcan pruske


 
Reakcia na príspevokpridané 14.9.2011 10:58:15, IP: 178.40.48.113

Odpoveď

Vážený "obcan pruske",

áno, ale ak je konkrétny podnet voči obci nepravdivý (pričom vecí okolo Podvažia bolo už viac ako dosť, najmä v minulosti zazneli polopravdy a lži), nedá sa inak brániť inak, ako tak, že na ne nebudeme reagovať a zbytočne otravovať pracovné ovzdušie ľuďom, ktorých prvoradý záujem je dobro obce. Takýmto človekom je p. prednosta a preto jeho názor akceptujem.
Naviac, skutočne nikdy sme sa nebránili kritike, tá však musí byť opodstatnená a vecná (alebo ak chcete konštruktívna) tak, aby sme hľadali východiská, ktoré nás posunú ďalej.

S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 13.9.2011 07:46:25, IP: 178.40.48.113

Pripomienka

Dobry den, mam tri pripomienky, ktore by prispeli ku skrasleniu obce
1. Vymena tabul smerom na Vrsatec, su to stare a neplatne tabule, oslovte krajskych cestarov, aby ich vymenili
2. Ak sa da, vycistit priekopu pred starou skolou a dalsou budovou, kde je uctovnicka firma, tam to treba aj vykosit.
3. Cestou stavebneho uradu oslovte majitela budovy oproti jednote, ma neporiadok vo dvore, stromy a burina prerastaju cez plot a poskodzuju cestu. Stajplony padaju a ma otvorene a rozbite okno, nech si to da do poriadku.
Vdaka.


 
Reakcia na príspevokpridané 13.9.2011 08:31:55, IP: 178.40.48.113

Odpoveď

Dobrý deň,
1. Výmena značiek – stalo sa, ale teraz sa skôr robia údržbové práce a asfaltovanie
2. Čistenie priekop bola a je vecou majiteľa nehnuteľnosti rovnako ako v zime údržba chodníka. Obec nemá kapacity na čistenie priekop v obci.
3. Oproti Jednote sme opakovane upozorňovali a ak sa nedá vec do poriadku, pristúpime k sankciám. Naviac opakovane tam býva otvorené okno a určite nechcem, aby sa tam usadili bezdomovci. Už máme v obci dosť iných problémov...
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 31.8.2011 07:28:15, IP: 213.160.181.94

?

Bytovka, ktorú páni obecní poslanci odklepli, je od včerajšieho dňa vykolíkovaná a tak by sa patrilo, keď už si na to doteraz ani jediný z nich nenašiel čas, prísť sa pozrieť ako tá ich deklarovaná pomerne vysoká zodpovednosť bude vyzerať v praxi.


 
pridané 25.7.2011 01:25:21, IP: 178.143.197.253

RE: odpady verzus p. Kurinec

Vážený Dubničan,
1. Ďakujem za odporučenie na moju osobu. Odpadov mám síce denne po krk (ba aj vyše hlavy), ale kým ma ešte nezasypali, tak snáď stihnem aj Pruskému v niečom pomôcť.
2. Potvrdzujem, že s p. starostom som v kontakte na odpadovú tému a trpezlivo čakám, kým "boje" na niektorých "frontoch" utíchnu, aby sa mohli rozpútať boje aj na protiodpadových frontoch. Čas je nato veľmi vhodný (Pruské získalo veľmi štedré eurozdroje a je na odpadovej križovatke). Ideálny čas vybrať si správnu cestu.
3. V Dubnici n/V vrecový množstvový zber nestroskotal. Poslanci ho odsúhlasili len v Prejte a tam dosiahol výborné výsledky. V Dubnici sa nemali rušiť všetky kontajnery, ale len tie na smeti. V Dubnici tento systém poslanci neschválili nie preto, že by občania museli skladovať vrecia po balkónoch a pivniciach (čo je nepravda, resp. nepochopenie celého systému), ale preto, že Dubnica nebola schopná za 15 rokov zabezpečiť prevádzku kompostárne. Vrecový množstvový zber zmesového komunálneho odpadu bol podmienený realizáciou zberu a kompostovaním bioodpadov. Zlyhali predstavitelia samosprávy!!!
4. Ale aj tak sa Dubnici darí: získala hlavnú cenu v súťaži o najlepšie separujúce mesto/obec na Slovensku za rok 2010 a tento rok aj 1. miesto v súťaži "3 Z" (Znižuj, Znovupoužívaj, Zrecykluj) o najväčší dosiahnutý pokrok v odpadovom hospodárstve za roky 2007 - 2009.
5. Prajem Pruskému, aby "zostrelila" Dubnicu z trónu. Je to jednoduché a Pruské na to má.

Kurinec


 
pridané 20.7.2011 14:59:14, IP: 195.168.232.87

odpady verzus p.Kurinec

Asi by ste si mal dat poradit pán starosta od p.Kurinca má bohaté skusenosto ako správne nakladat s odpadmi, v čase jeho bývania v dca sa snažil zaviest vrecový typ odpadku t.j platilo by sa za každé vreco osobitne ,no stroskotalo to na tom že ludia nemali záujem skladovat vrecia po balkonoch a pivniciach,lebo kontajneri by sa odstranili !!!!

Dubničan


 
Reakcia na príspevokpridané 20.7.2011 16:47:54, IP: 178.40.101.189

Odpoveď

Vážený Dubničan, o dalšom riešení problematiky odpadoveho hospodarstva budeme diskutovať na jeseň tohto roku 2011, avšak až po doriešení školy a zemných prác v centre obce. V rámci kapacitných možností nedokážeme bojovať na viacerých "frontoch" odrazu. Na túto tému som už aj s p. Kurincom diskutoval.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.7.2011 11:55:10, IP: 95.103.45.29

vlastníci pozemkov

Dávam do pozornosti webovú stránku Obec Fačkov v jej časti:
Združenie vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov.
Inšpirujúci príklad fantastickej súhry obce a jej terajších či voľakedajších obyvateľov!
Naviac: kompletný návod ako pod záštitou obce takéto niečo urobiť aj
v Pruskom.

Dr.Peter Dráb


 
pridané 18.4.2011 18:29:24, IP: 91.127.15.118

spalovanie odpadu nai hrisku

Vazeny pan starosta, aj ked je otazka anonymna a vecna, nechapem, preco by ste nemali odpovedat. Ze o tom nic neviete, neznamena, ze sa to nedialo. Skuste sa opytat zamestnancov uradu, co o tom vedia.


nespokojna obcianka Bohunic


 
pridané 15.4.2011 21:22:53, IP: 213.151.217.133

Spalovanie odpadu

Preco pan starosta obecne auto palilo toxicky odpad na futbalovom ihrisku, ked tak dbate na ochranu zivotneho prostredia?

Anonym


 
Reakcia na príspevokpridané 18.4.2011 18:23:54, IP: 91.127.15.118

Odpoved

Na anonym odpovedat nebudem a naviac nie je mi znama ziadna takato skutocnost.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. - starosta obce


 
pridané 10.3.2011 16:06:31, IP: 178.40.54.123

RE: Kontajnery na plasty

Dobrý deň, pán starosta,
ďakujem za odpovede, aj keď som ale odpovede na svoje otázky nedostal. Nevadí, život ide ďalej. Uviedli ste, že zvažujete ako postupovať ďalej.
Keďže mám s odpadmi a separáciou mnohoročné skúsenosti (profesionálne aj občianske, teoretické aj praktické), možno by som mohol byť obci pri "zvažovaní budúcnosti" v niečom nápomocný, ak by bol zo strany obce záujem zasvätiť ma do projektových zámerov a vízií obce.

Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 10.3.2011 16:38:57, IP: 178.41.8.159

Odpoveď

Vážený pán Kurinec!
Nevidím v tom problém, stačí sa prísť porozprávať. K Vami požadovanej odpovedi som sa vyjadril jasne. Máme vrecový zber a zatiaľ kontajnery na plasty sú istou rezervou a zvažujeme aj vo väzbe na projekt separovaného dvora ako ďalej. Ak máte záujem poradiť radou, či skúsenosťou, budem len rád, aby život v Pruskom bežal lepšie.

S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 9.3.2011 22:32:45, IP: 213.151.217.129

Kontajnery na plasty

Všimol som si, že na zbernom dvore sú už niekoľko mesiacov uskladnené žlté kontajnery na plasty. Prečo tam prosím ležia ľadom-skladom nevyužité a nie sú umiestnené na hniezdach separácie?

Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 10.3.2011 13:21:58, IP: 178.41.8.159

Odpoveď

Vážený pán Kurinec,

odpad budeme riešiť v priebehu budúceho týždňa. Čo sa týka kontajnerov, zatiaľ je v obci zavedený vrecový zber, zvažujeme, ako budeme postupovať ďalej v nadväznosti na iné projekty.

S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 9.3.2011 22:28:00, IP: 213.151.217.129

Preplnený kontajner na papier

Už viac ako týždeň je preplnený kontajner na papier pri bytovkách pri žel. stanici? Aký je prosím dôvod jeho včasného nevyprázdnenia?
Ak sa kontajnery na separáciu nebudú vyprázdňovať včas, má to za následok aj takéto javy:
- spaľovanie papiera na záhradách
- strata dôvery a ochoty separovať suroviny
- vyhadzovanie papiera do smetí
- znečisťovanie prostredia úletmi z kontajnera alebo papierov vyložených vedľa kontajnera, atď.

Kurinec


 
pridané 1.2.2011 20:55:22, IP: 213.151.217.149

Psy

Na margo pobehovania psov. Chcem sa spytat preco volne kazdy den beha po ulici pes pani notarky. Po ulici do skoly, po ktorej denne chodi vela deti do a zo skoly. Predsa vsetci dobre vieme, koho je to pes. Plati aj tu pravidlo: Niekto môže všetko a niekto nie? Čakáme zase aj v tomto prípade, kým sa stane nejake nestastie? Pritom by stacil ustny dohovor majitelke.

rodic dietata


 
Reakcia na príspevokpridané 2.2.2011 14:15:13, IP: 95.103.97.234

Odpoveď

Vašu pripomienku budem tlmočiť majiteľke psa.

S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 1.2.2011 07:23:16, IP: 95.103.204.187

K odchytu psov

Minulý rok som sa informoval v Útulku v Dubnici n/V ohľadom odchytu psov. Riaditeľ útulku mi povedal, že útulok je ochotný vykonávať pre obce odchyty len za poplatok (okolo 40 EUR/odchyt) na pokrytie nákladov súvisiacich s odchytom (preprava, odčervenie, ...). Poplatok je samosprávam okresu Ilava účtovaný preto, lebo vraj neprejavili ochotu prispievať na prevádzku útulku.
Nedá sa odchyt zabezpečiť legálne cez tento útulok? Nepredpokladám, že tých pár desiatok EUR je pre obec finančný problém. Je v niečom inom?

Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 1.2.2011 10:10:14, IP: 95.103.97.234

Odpoveď

Dobrý deň, problémov je zasa niekoľko:
1. Flexibilita. Raz som to skúšal aj touto cestou, ale žiaľbohu bol problém zaistiť pokoj zvieraťa a prinútiť ho k tomu, aby nejakú polhodinu stálo na mieste.
2. Cena. 40 € (Sk 1200) za odchyt zvieraťa nie je nezanedbateľná suma. Neviem, či si nechceme uvedomiť, že máme krízový režim a „vyšponované financie“. Každé výdavky sú len a len problémom. Navrhovali sme, že sprostredkujeme pre útulok dodávku suchého starého chleba, ale ostalo to akosi len vo verbálnej rovine. Prečo, to si už nepamätám.
3. Zaznamenali sme v obci aj „psiu turistiku“ s opakovaným vypustením zvierat z Trenčianskej Teplej v našom katastri.
4. V neposlednom rade minimálne 50% zvierat sú psy majiteľov z Pruského, ktoré opakovane utekajú. Zatiaľ som nedostal žiadny konkrétny podnet na majiteľa, preto vec riešime len rozhlasovými reláciami (a článkami na internete), kde apelujeme na majiteľov na zaistenie zvierat.

S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce


 
pridané 28.1.2011 19:27:04, IP: 178.41.61.152

Odchyt psov

V tejto obci neexistuje odchyt psov??? Prednedávnom ma pred domom ráno o 5 napadol zúrivý pes, ktorý si len tak behal po ulici...a to nie je prvý pes, čo si tu pobehuje len tak bez majiteľa..mohli by ste konečne s tým niečo robiť, nakoľko nemienim vychádzať z domu v strese, že ma tu chytí cudzí pes...Ďakujem...

Šárka Machalová


 
Reakcia na príspevokpridané 31.1.2011 12:31:34, IP: 178.40.228.244

Odpoveď

Plne s vami súhlasím, čakáme na to kedy pes niekoho roztrhá . Bohužiaľ je "deravý zákon" a opakovane upozorňujem poslancov Národnej rady SR na potrebu riešiť situáciu, ale niet záujmu.
V zásade
- policajti nesmú takúto situáciu riešiť, až keď pes zaútočí aj to len v nutnej a primeranej obrane
- hasiči nie sú vybavení na takúto službu a ani nemajú to v popise činnosti
- mestskú políciu nemáme a tá môže konať len v príslušnom meste
- poľovníci v intraviláne obce strieľať nesmú až minimálne 200 m od obydlia
- najbližšia služba s uspávacou zbraňou je v Žiline (a kým príde k nám pes už býva dávno preč).
Legálne sa dá pes len uspať - a tu platí posledný riadok.

Z vlastnej skúsenosti: pes nás ohrozoval na ulici, napádal deti a museli sme ho naháňať až do polí aby sa mohol streliť , boli tam aj policajti aj mestská polícia v čase osobného voľna ale aj tak sme to napokon museli riešiť v rozpore so zákonom...
Ak mi poradíte ako sa to legálne dá budem rád, zatiaľ je to len a len na zodpovednosti majiteľov....
P.S.: Viem, že som Vás nepotešil, ale toto je celoslovenský problém, ktorý nik dlhodobo nerieši.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 20.1.2011 21:11:26, IP: 78.99.128.155

pochvala za dobrú internetovú stránku obce

Pán starosta, chcem Vám vyjadriť pochvalu za dobrú internetovú stránku obce. Myslím si, že patrí medzi najlepšie z okolia, našla som tam všetko, čo občanov môže zaujímať. Všimla som si,
že zverejňujete informácie, nenechávate si všetko len pre seba.
Môžem len konštatovať, že podľa oficiálnej stránky obce sa komunálnej politike rozumiete a verejné funkcie sú v správnych rukách.
Prajem Vám ešte veľa pracovných úspechov.

Z. Podhradská, Ilava


 
Reakcia na príspevokpridané 24.1.2011 11:34:21, IP: 178.40.228.244

Odpoved

Uzannie tesi, ale nepatri mne. Predovsetkym patri administratorovi stranky, budem mu to tlmocit.
Vdaka.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 8.1.2011 17:19:08, IP: 195.168.234.254

dotaz

Prosím Vás ako uplatnujete zákon o vyberaní miestnych poplatkoch a daní ,čo robíte s tymi obyvatelmi ktorý niekolko rokov neplatia nič ,akou formou to od nich vymáhate ? Vedie sa nejaka evidencia o neplatičoch?A je verejnosti prístupná?

p. Triezvy


 
Reakcia na príspevokpridané 10.1.2011 08:12:20, IP: 178.40.228.244

Odpoved

Vazeny p. Triezvy

V zmysle zakona o miestnych daniach a poplatkoch a o sprave dani a poplatkoch vyzyvame dlznikov upomienkami, aby zaplatili svoje nedoplatky. Ak nie je tato forma ucinna, pristupujeme k zapovediam na plat a navrh na exekuciu. Obec vedie zoznam danovnikov, ktori do terminu splatnosti neuhradili svoje zavazky. Zatial nie je tento zoznam verejnosti pristupny, ale zakon to umoznuje za dodrzania platnych ustanoveni zakona.
S uctou

Bc. Peter Pecuš - oddelenie daní, miestnej správy a poplatkov


 
pridané 8.1.2011 12:39:26, IP: 178.40.223.142

Kontajner na cintoríne

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť, či by nebolo možné vyviesť kontajner umiestnený na cintoríne v Pruskom, je veľmi naplnený a niet kde vysýpať plné vrecia i nádoby na odpad. Ďakujem.

Jakúbková Marcela


 
pridané 4.1.2011 16:15:53, IP: 195.91.108.138

časti obce

Po Novom Roku sme si opakovane vypočuli oznamy v obecnom rozhlase o zmene vývozu odpadu v obci Pruské a v miestnych častiach Savčina a Podvažie. Mali by to byť práve pracovníci úradu ktorí by si mali osvojiť štatút našej obce. Podľa neho aj samotné Pruské je len miestnou časťou obce Pruské, spolu s časťami Podvažie a Savčina. Tieto 3 miestne časti tvoria obec Pruské. Podobne aj v oficiálnej propagande sa vyskytujú informácie o ďalších miestnych častiach obce Výčapy resp. Dúžavy. Bohužiaľ, tieto sú len pomenovania častí miestnej časti Pruské a podľa štatútu obce nie sú miestnymi časťami. Dúžavy nikdy obcou neboli a niekdajšia obec Výčapy s Pruským splynula asi v 15. storočí.
Teda nie Pruské a jej miestne časti Podvažie a Savčina, ale obec Pruské vytvárajú jej miestne časti Pruské, Podvažie a Savčina.
Aby som len nekritizoval tak súčasne s touto pripomienkou prinášam návrh, aby pracovníci obce ktorí pri svojej činností nedodržia štatút obce, obdržali pracovný postih v zmysle zákonníka práce.

J. Trenčan


 
Reakcia na príspevokpridané 10.1.2011 08:07:51, IP: 178.40.228.244

Odpoved

Vážený pán Trenčan.

Rovnako ako vyjadrujete Váš názor na formuláciu v miestnom rozhlase určite by
bol problém a následná diskusia keby sme formulovali oznam v duchu - vývoz v
miestnej časti Pruské obce Pruské a v miestnych častiach Savčina a Podvažie
obce Pruské. Existuje zvykové právo a podľa môjho názoru každý lepšie rozumie
formulácii , ktorá je zaužívaná - aj keď nekopíruje štatút obce ako formulácii
v súlade so štatútom. Každý totiž vie, že Pruské je zložené z centrálnej časti
a miestnych častí niekdajších osád Savčina a Podvažie. Rovnako boli a sú
zaužívané aj niekdajšie označenia, veď samotné Pruské vzniklo fúziou viacerých
pôvodných osád, resp. odlúčených oblastí, akými sú Dúžavy. Niet dôvod prečo
potierať tieto zaužívané zvykové označenia. Vašu pripomienku však budem tlmočiť
na zastupiteľstve a ak bude vôľa poslancov otvoriť štatút obce môžeme o ňom
diskutovať. Môj názor však je, že niet momentálne čo v tomto smere riešiť. Skôr
pri problematike organizačných zmien by som sa chcel zamerať na riešenie
názvoslovia ulíc tak, aby sa nemuseli okamžite meniť všetky doklady občanov.
V žiadnom prípade však nevidím dôvod na sankcionovanie pracovníkov obce / a už
vôbec nie za základe zákonníka práce - na to ani neexistuje právny titul / pre
hlásenia, na ktoré sú občania zvyknutí a ktorým rozumejú. Nedochádza totiž,
podľa môjho názoru, k žiadnym závažnejším poškodeniam niečích práv a zaužívaná
formulácia, aj keď nekopíruje štatút je pre občanov zrozumiteľnejšia.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 18.12.2010 17:16:27, IP: 95.102.12.3

Korculovanie

Nedalo by sa poliat ihrisko ved sa uz nemame ani kde korculovat! Rybnik je v dezolatnom stave. Dakujem

Peter Fabus


 
Reakcia na príspevokpridané 20.12.2010 11:14:35, IP: 178.40.228.244

Odpoved

O zriadení klziska uvazujeme, rozhodneme sa podla vonkajsich teplot. Tento tyžden ma byt silny odmäk, uvidime, ake bude pocasie.

MUDr. Viliam Cibik, PhD. - starosta obce


 
pridané 19.5.2010 10:17:05, IP: 213.151.217.129

Koho

Koho treba oslovit aby zmizol spomalovac z miesta kde vonkoncom neplni ziadnu ulohu alebo bol premiestneny na miesto kde plni funkciu?Nibrz ponevac ked to rozkurim od spomalovaca tak okolo detskeho ihriska prefrcim 70 km/hod,pravdaze cisto teoreticky pretoze som slusny obcan a vodic respektujuci zakony...ale tak ci tak budem tade chodit 50km/hod .pretoze mi to zakony aj spomalovac umoznuju:)To ze projektant naprojektoval polohu spomalovaca cca 50-60 metrov od detskeho ihriska sa mi zda trocha uchylne(tato veta nieje urazliva,je iba informacneho charakteru)...A este by som poprosil vyjadrenie k zavedeniu jednosmerky v ulici pri stanici v tvare U ktore ste spomenul pri nasom vrelom dialogu...
PS:Opomenieme to ,ze pracovnici OcU nevyfasovali meter a umiestnenie spomalovaca odkrokovali od nmou blizsie neidentifikovatelnej koty:)pochybujem ze v projekte bolo nakotovane xy krokov od bodu yz:D

Visolajsky Jozef Pruske 545


 
Reakcia na príspevokpridané 19.5.2010 17:35:41, IP: 178.40.206.226

Odpoveď

Vzhľadom na negatívny postoj určitej časti občanov k umiestneniu spomaľovacích prahov na miestnej komunikácii pri bytovkách chcem uviesť nasledovné fakty:

1. Montáž spomaľovacích prahov sa uskutočnila na základe požiadavky občanov (vrátane petície) v miestach, kde je najvyššia koncentrácia detí.

2. Umiestnenie spomaľovacích prahov bolo na základe platnej vyhlášky a na základe projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilou osobou – projektant s oprávnením vypracovať projekt na takúto úpravu komunikácie. Projektant sa pri umiestnení musel držať noriem a dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade. Z hľadiska skutočnosti, že môže dôjsť napríklad ku kolízii priamo na spomaľovacom prahu, musí jeho umiestnenie a osadenie zodpovedať predpisom a musí ho schváliť príslušný dopravný inšpektorát, čo sa aj v našom prípade stalo.
Spomaľovací prah sa teda nedá umiestniť ľubovoľne. Ak je k jeho umiestneniu problém, obráťte sa prosím so sťažnosťou na dopravný inšpektorát. Stanovisko inšpektorátu môžeme však doložiť k nahliadnutiu.

Do rozporu sa dostáva bezpečnosť detí a vplyv spomaľovacích prahov na motorové vozidlá.

Pri dodržiavaní rýchlosti sa však vplyv na motorové vozidlá minimalizuje. Je vecou každého účastníka cestnej premávky, ako sa s touto skutočnosťou vysporiada. V ďalšej etape sa namontuje spomaľovací prah pri bytovkách pri družstve.

K stavu ciest v obci. Obec nemá zdroje na úpravu miestnych komunikácii. Spracovali sme projekt a odhadovaná cena dopráv je asi 3 mil. €. Preto je potrebné stanoviť čiastkové priority a tie sú nasledovné:
1. Oprava cesty Podvažie
2. Dokončenie cesty 1. májová ulica
3. Rekonštrukcia chodníka Kvetinová (pri stanici) s vysprávkou cesty
4. Vysprávka cesty k rybníku.

Zo zdrojov VÚC následne dokončenie rekonštrukcie cesta Savčina smerom na Tuchyňu.

MUDr. Viliam Cíbík, PhD. - starosta obce


 
pridané 6.5.2010 19:07:04, IP: 178.41.7.114

Kosenie cintorína

Prosím Vás kedy sa chystáte pokosiť trávu na cintoríne? Potrebovala by som to vedieť kôli úprave hrobu a mimochodom už by sa aj patrilo. Viem, že v týchto dňoch stále prší, ale keby sa to dalo bola by som vďačná.
Za odpoveď vopred ďakujem.

:-)


 
Reakcia na príspevokpridané 7.5.2010 09:14:41, IP: 178.40.209.74

Odpoveď

Kosenie cintorína je plánované od 13. - 14.5. 2010, ale iba v tom prípade, že klimatické podmienky dovolia začať údržbu zelene v obci od 10.5.2010, inak sa termín primerane posúva.

S pozdravom

Vladimír Polešenský - prednosta Obecného úradu


 
pridané 5.5.2010 02:34:21, IP: 178.41.114.25

Termin zasadnutia obecneho zastupitelstva.

Chcem sa opýtat na najbližší termín,termíny zasadnutia obecneho zastupitelstva kde sa možu zúčastnit aj občania,bohužial nikde to nevidim.


 
Reakcia na príspevokpridané 5.5.2010 18:26:12, IP: 178.40.209.74

Odpoveď

Termíny rokovania zastupiteľstva boli schválené (rámcovo) a riadne zasadnutia sú každú prvú stredu každý nepárny mesiac. Zasadnutia sú vždy vyhlasované v miestnom rozhlase a sú verejné a prístupné občanom. Za celé moje dve funkčné obdobia bolo iba 1 zasadnutie neverejné, vzhľadom na podmienky obchodnej zmluvy.
Ale cez letné prázdniny dúfam, že budeme mať "dovolenkovú pauzu". Platná legislatíva hovorí, že zasadnutia musia byť minimálne raz za tri mesiace. Okrem toho bývajú i mimoriadne zastupiteľstvá, ak treba riešiť nejaký problém...
Určite budem rád, ak záujem občanov o veci verejné bude vyšší. Dnešné zastupiteľstvo bude rokovať o 17.30 hod.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 15.4.2010 07:24:27, IP: 178.41.35.222

Výpadok elektrickej energie

Dobrý deň .
Chcela by som sa spýtať , či by nebolo možné zverejňovať informácie o výpadku elektrickej energie aj tu na internetovej stránke , nakoľko nie všetci občania si môžu vypočuť takéto informácie v rozhlase . Ďakujem.

občanka


 
Reakcia na príspevokpridané 19.4.2010 12:59:22, IP: 178.40.209.74

Odpoveď

Dobrý deň, áno, snažíme sa tieto dôležité informácie zverejňovať nielen miestnym rozhlasom, ale aj na internetovej stránke. Pri výpadku elektrickej energie však bol problém s presnou identifikáciou tých odberateľov, ktorí boli odpojení. Tieto veci sa riešili priamo na mieste a často boli odpojení aj tí, čo nemali byť(napríklad aj samotný úrad).
Ďakujeme za konštruktívnu pripomienku a do budúcnosti budeme tieto informácie zverejňovať.
S pozdravom

Bc. Peter Pecuš - administrátor


 
pridané 7.4.2010 19:26:06, IP: 195.91.79.188

Separovaný zber 2.

Dnes v miestnej časti Podvažie boli pravdepodobne v nočných hodinách ukradnuté ďalšie 3ks liatinové poklopy kanalizačných šácht pred domami č.3, č.6 a č.9. Teraz už chýba na ulici 6ks poklopov.

J. Trenčan, Podvažie


 
Reakcia na príspevokpridané 8.4.2010 08:58:42, IP: 95.103.172.122

Podané trestné oznámenie

Vážený pán Trenčan,
bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za trestný čin krádeže na najbližšom Obvodnom oddelení Policajného zboru v Ilave a situácia je v riešení.

Bc. Peter Pecuš - administrátor


 
pridané 6.4.2010 17:02:19, IP: 178.40.121.30

upozornenie

už 4 den horný koniec svieti miesto v noci cez den, neviem či pan Pecueš to nevidí


 
Reakcia na príspevokpridané 7.4.2010 07:49:58, IP: 178.41.0.206

Odpoved

Vazeny anonymny pisatel,

o situacii vieme, aj ja som o nej informoval p. prednostu Polesenskeho. Pracuje sa na jej odstraneni, no chyba bola zrejme v prekrizenom elektrickom vedeni.
Dakujeme za Vasu pripomienku. Do buducnosti vsak prosim vsetkych diskutujucich, aby sme sa zdrzali zbytocnych obvinovani a nekonstruktivnych pripomienok, suvisiacich s osobami na OcU.
S pozdravom

Bc. Peter Pecuš - administrátor


 
pridané 24.3.2010 13:39:13, IP: 195.91.79.217

Separovaný zber

V predvečer ohláseného separovaného zberu predbehol zatiaľ neznámy páchateľ pracovníkov obecného úradu a v Podvaží si okrem separovaného odpadu spred domov majiteľov vyseparoval a odniesol aj liatinové kanalizažné poklopy na ulici, zatiaľ 3 kusy. Počkáme si kto prvý spadne do otvorených šácht.

J. Trenčan,Podvažie


 
pridané 22.3.2010 00:20:54, IP: 213.151.217.129

SEPAROVANÝ ZBER

V dňoch 24.-26.3. bude jarný separovaný zber. Niektorým veciam však nerozumiem:
- Prečo sa separovane zberajú staré topánky? Je pre ne zabezpečené nejaké zhodnotenie?
- Prečo sa "plastové výrobky" zberajú vo štvrtok a "vrecované plasty" v piatok? Je nejaký rozdiel medzi plastami vo štvrtok a v piatok?

Ináč, vďaka, že sa už v rámci papiera zberajú aj kartóny a že sa nemusia páliť po záhradách. Len som si nie istý, či bežní občania zvládnu vytriediť kartóny (vlnitá lepenka, hladký kartón, atď.) zvlášť od ostatného papiera tak, aby to vyhovovalo odberateľovi.
Fakt by som nerád zažil, aby z dôvodu nedostatočne vyseparovaného papiera skončil všetok niekde na skládke.

Marek Kurinec


 
Reakcia na príspevokpridané 22.3.2010 19:12:10, IP: 178.41.73.13

Odpoveď

Pán Kurinec, staré topánky, textil, matrace skončia na skládke, to znamená, že nie všetok zbieraný odpad je spracovateľný, resp. je odoberaný na ďalšie spracovanie, a samozrejme môže byť aj zmiešaný (nemal by však byť zmiešaný s druhotnými surovinami), vo vyhlásení sa iba demonštruje, čo v ktorý deň sa zberá. Rozdiel medzi plastom je v tom, že obalový plast je odoberaný pre ďalšie spracovanie bez problémov (vrecované plasty), plastový odpad ako napr. prepravky, vedrá a pod je už trochu problematické odovzdať do zberu pre ďalšie využitie a tak sa zberá samostatne.

S úctouVladimír Polešenský


 
pridané 4.2.2010 13:09:04, IP: 95.103.201.237

k ceste

Skutočným problémom je majetkove nevysporiadanie. Cesty v Pruskom sa robia len z peňazí mimo rozpočtu, boli peniaze VÚC Trenčín a rovnako tomu bolo i v prípade Savčinej.
Oprava časti miestnej komunikácie v Pruskom pod Obecným úradom sa uskutočnila z dotácie premiéra a táto cesta bola skutočne v horšom stave ako je cesta v miestnej časti Podvažie.
Ako starosta sa snažím nájsť spôsob a formu ako vyriešiť i opravu cesty v Podvaží, ale neviem zaručiť že budem úspešný. Obec ani nemôže v zmysle zákona o majetku obcí investovať peniaze do opravy komunikácie, ktorú nemá vo svojom majetku.
Ako poslanec VÚC chcem podniknúť kroky, aby túto cestu prevzala VÚC v Trenčíne, čím by sa otvorila cesta na jej opravu z jej rozpočtu.
Rovnako by som chcel doriešiť i osvetlenie miestnej časti Podvažie. V blízkej dobe by mal by byť vyhlásený grant, na ktorý chcem zareagovať. A napokon do konca volebného obdobia predložiť i projekt rekonštrukcie chodníka v Podvaží, ak bude vhodná výzva vyhlásená (čo doteraz nebolo).

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 28.1.2010 15:52:40, IP: 95.102.13.9

cesta

dobrý deň pán starosta, chcela by som sa spýtať, či sa nebude opravovať cesta, resp. pokladať nový koberec na ceste cez Podvažie. Cesta je v zlom stave. V minulosti sa robila cesta cez Savčinu a aj v Pruskom sa opravujú cesty a v Podvaži sa nič nerobí. Alebo je to v pláne v tomto roku? Ďakujem za odpoveď.

obyvateľka Podvažia.


 
pridané 13.1.2010 06:39:50, IP: 95.102.136.91

tabule

Pan starosta, pripomienka - na ceste od Vrsatca do Pruskeho je stary typ tabule, treba ju vymenit. Tusim tam ostala aj 40-tka, neviem presne.
No a na Duzavach chybaju tabule, oznacujuce zaciatok a koniec obce, tak Hornych, ako aj Dolnych.
Pri ceste z Vrsatca, kusok pred zakrutou pri potoku ostala mala kopa asfaltu, pri vyhybani tam robi galibu.
Diky.

vodic


 
Reakcia na príspevokpridané 21.1.2010 17:51:02, IP: 78.99.37.164

Vážený pán vodič,
Značenie štátnej cesty II. cesty je vecou Slovenskej správy ciest, upozorníme odbor dopravy na VÚC Trenčín, najneskôr do 1. rokovania zastupiteľstva TSK s požiadavkou nápravy v čo najskoršom termíne.
Kasfaltu – akonáhle budú vhodné klimatické podmienky, odstránime.

MUDr.Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 31.12.2009 16:29:36, IP: 95.103.193.64

K pravidlám diskusie

Nakoľko som vždy zverejňoval všetky diskusné príspevky, okrem jediného príspevku, ktorý sa však ľudsky znevažoval iného spoluobčana (podotýkam nie zamestnanca obce), rád by som tak robil i naďalej. V príspevku podpísanom ako „Maja“ však podľa názoru pracovníkov OcÚ došlo k porušeniu zákonných a morálnych noriem, preto po diskusii s administrátorom príspevok zverejnený nebude až do termínu, kedy autor bude ochotný za tvrdenia uvedené v diskusii niesť i zodpovednosť. Okamžite mienim požiadať o preverenie skutočností uvedených v jeho príspevku príslušné orgány. Ak má pravdu, bude vo veci konané, ak pravdu nemá a jedná sa o poškodzovanie dobrého mena, bude si niesť zodpovednosť. Zároveň mám eminentný záujem, aby v diskusii prebiehala zdravá výmena názorov a diskusia v na stránke obce Pruské neskĺzla na úroveň fór niektorých okolitých miest a obcí, kde pár ľudí beztrestne a permanentne cestou webu ohovára a špiní. Kritika každého je dôležitá, ale musí to byť konštruktívna kritika a nie snaha plodiť zlo a ubližovať. Preto navrhujem aj isté pravidlá diskusie a dávam ich i pripomienkovaniu. Nevymyslel som ich ja, ale sú z internetových stránok iných, ktorí majú skúsenosti. Rozhodne sa nejedná o cenzurovanie, všetky aj kritické príspevky budeme uverejňovať, ale bránime sa vytváraniu priestoru pre ohováranie a tvrdenie neprávd.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 31.12.2009 12:25:28, IP: 91.127.113.19

Odpoved na prispevok

Reagujem na prispevok "Divne veci", podpisany menom Maja (hoci v texte prispevku je napisane, ze tento clovek by "chcel"), takze netusim, ci ide o muza alebo zenu.

Vas prispevok zatial nebol zverejneny. Ak trvate na jeho zverejneni, zverejnime ho a zaroven podam trestne oznamenie na neznameho pachatela pre podozrenie zo spachania trestneho cinu ohovarania a poskodzovania dobreho mena.
S pozdravom

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 
pridané 29.12.2009 21:24:49, IP: 78.98.118.17

Pripomienka-návrh

Mal by som jednu malú pripomienku skôr možno návrh,zavesitˇ na stránky OcU aj také oznamy ktoré zazneli v obecnom rozhlase.Nemyslim tým kto čo predáva,ale skôr správy týkajúce sa vývozu odpadov a i..Pretože parím medzi skupinu občanov ktorí skoro ráno odchádzajú za prácou a vracajú sa po zotmení.A na "nete" si večer pozrem najnovšie aktuality a do rána sa môžem zariadit.Ďakujem.

Jaro


 
Reakcia na príspevokpridané 30.12.2009 07:51:03, IP: 91.127.113.19

Odpoved

Mily Jaro, dakujeme za Vas navrh. Tato pripomienka je velmi dobra. Doteraz boli niektore oznamy zverejnovane na webe, no budeme vyvijat snahu, aby vsetky dolezite oznamy boli na webe a s dostatocnym casovym predstihom. Co sa tyka odpadov, pripravujeme samostatnu sekciu, venovanu odpadovemu hospodarstvu, kde budu zverejnene vsetky relevantne informacie - niekedy v jarnych mesiacoch.
S pozdravom

Bc. Peter Pecuš - administrator


 
pridané 29.12.2009 13:06:36, IP: 91.127.113.19

Príspevky za rok 2009 v archíve

Vážení občania, prispievatelia, návštevníci!

Vaše príspevky za rok 2009 boli administrátorom stránky presunuté do archívu na serveri. Vyzývam Vás, aby ste Vaše otázky, pripomienky a názory aj v roku 2010 smerovali do tejto diskusie. Budeme sa snažiť reagovať na každý príspevok.
S úctou

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 

Napíšte nám čo sa Vám nepáči (a ako by ste to riešili Vy)

Pridať príspevok
:
:
:


 
pridané 16.3.2010 18:20:01, IP: 95.103.48.244

Osvetlenie

Dobrý deň,

Je fajn mať v obci nové osvetlenie, len veľká škoda, že väčšinu dní v týždni na hornom konci (od školy smerom na Vršatec) nefunguje. Práve v tejto časti obce je to skutočne veľmi nepríjemné. Chcem sa spýtať, v čom je problém, a kedy bude osvetlenie fungovať bez porúch. Ďakujem.

MF


 
Reakcia na príspevokpridané 17.3.2010 14:09:21, IP: 178.41.10.113

Odpoveď

Po preverovaní stavu sú možné dve situácie, ktoré vyvolávajú Vami popisovaný problém:
1. Možnosť poruchy fotobunky, nevieme však nájsť príčinu a fotobunku chceme vymeniť.
2. Možnosť skratovania, k výpadku však väčšinou dochádza vždy pri zhoršených klimatických podmienkach - pri vetre a daždi. Budeme robiť kontrolu za použitia vysokozdvižnej plošiny.

Ani jedna z popisovaných situácií nemá príčinu v rekonštrukcii VO, ale je to chyba, ktorá je spôsobená pravdepodobne únavovou chybou materiálu, spôsobenú časom.
Aj keď tomu veľmi nerozumiem (nie som technicky zdatný), ale obdržal som toto vysvetlenie aj s návrhmi riešenia.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. - starosta obce


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka