Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

Obec Pruské podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 

 

V  zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Pruské na internetovej stránke www.obecpruske.sk svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Pruské 
Sídlo: Pod kostolom 1, 018 52  Pruské 
Štatutárny zástupca: MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce 
E-mail: starosta(at)becpruske.sk 
Telefón: +421 908 793 140 
Kontaktná osoba: Vladimír Polešenský, prednosta obecného úradu 
Telefón: +421 42 4492 753 
Fax: +421 42 4492 730 
E-mai: obec.pruske(at)stonline.sk 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, pobočka Dubnica nad Váhom 
IBAN:  SK 1056000000004481662002 
BIC: KOMASK2X 
IČO: 00317 721
DIČ: 20 20 61 09 66  
DPH: Obec Pruské nie je platcom DPH

 


 

Zverejnenie zadávania zakázky - tovary

Obec Pruské v zmysle § 9 ods. 9 zverejňuje zadávanie zakázky na predmet zákazky: tovary - semená, rastliny, dreviny a záhradnícky materiál podľa priloženej špecifikácie. Stručný opis zákazky: Nákup a dodávka semien byliniek, letničiek, krov, polokrov, cibuľovín, drevín  a záhradníckeho materiálu podľa špecifikácie s dopravou do miesta sídla obstarávateľa. Viac informácií získate v priloženom súbore vo formáte *pdf.
Lehota na prekladanie zakázok je do 03. 06. 2014 do 12:00 hod.

 

Zverejnené dňa: 21. 05. 2014


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka