Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Štatistické údaje

Demografia

Vierovyznanie je v prevažnej miere katolícke, 94,68 % obyvateľov sa hlási k rímsko-katolíckemu náboženstvu, necelé 1 % tvorí evanjelické vierovyznanie, 2,13 % obyvateľov je bez vyznania a 1,305 % občanov je iného náboženstva.

K 17.03.2009 je k trvalému pobytu v obci prihlásených 2.125 obyvateľov.

 


Veková štruktúra obyvateľstva

   predproduktívne  produktívnepoproduktívne

spolu

 ženy 1989,48%674 32,26% 139 6,65% 1011 48,4% 
 muži 191 9,14%60428,91%283 13,55% 1078 51,6% 
 spolu 389 18,62%127861,17% 422 20,2% 2089 100% 


Vývoj počtu obyvateľov

 Pruské

 natalita

 mortalita

 prirodzený prírastok

 prisťahovaní

odsťahovaní 

migračné saldo

 celkový prírastok

 Počet

 11

29 

-18 

14 

0

14 

-4 Národnostné zloženie obyvateľstva

   slovenská  maďarská  ukrajinská  rómska česká    iná
Pruské 

2055 

98,98% 

0,09% 

0% 

0% 

18 

0.8% 

 0%


  

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva v obci Pruské v porovnaní s ostatnými obcami mikroregionu Zdroje Bielych Karpát

 Stupeň/Obec základné učňovské stredoškolskévysokoškolské 

 Pruské

 389

581 

425 

112 

 Krivoklát

86 

116 

24

 Mikušovce

223 

365 

156 

58 

 Vršatecké Podhradie

93 

55 

24 

 Červený Kameň

234 

194 

146 

22 

 Spolu

1025 

1311 

775 

196 


    


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka