Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ocenenia

CENA ZA ROZVOJ MIESTNEJ DEMOKRACIE 2008

Cena za podporu miestnej demokracie udeľovaná v súťaži O ľuďoch s ľuďmi je ocenenie za zavádzanie a uplatňovanie takých metód a procesov v praxi, ktoré motivujú občanov zaujímať sa o veci verejné, podieľať sa na rozhodovaní a vytvárať aktívnu občiansku spoločnosť.

 

1. miesto: ObecPruské, projekt Vox populi ... alebo spýtajme sa ľudí – Anketový spätno-väzobný systém a Komunitné plánovanie v obci Prusk.

Pruské reprezentovalo Slovensko v Prahe 24.04 -25.04. 2008 v medzinárodnej súťaži a s týmto projektom obsadilo krásne 3. miesto

 

Súťaž Dedina roka 2007 – Pruské -  bronzová dedina roka


Za výsledky rozvoja obce vo všetkých súťažných kategóriách
Udelila: Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny 

Súťaž Dedina roka 2005 – ocenenie v kategórii „Dedina ako hospodár“
Za vynikajúce výsledky v plánovaní rozvoja obce a jeho realizácií v hospodárskej oblasti.
Udelila: Slovenská agentúra životného prostredia a Spolok pre obnovu dediny


Mosty 2005 a 2006
Cena MOST sa udeľuje za pozitívny prístup k práci detí a mládeže, za podporu mimoškolských aktivít a vzťah k tejto skupine obyvateľstva. Cieľom tohto ocenenia je motivovať samosprávu ako i súkromný sektor k aktívnej spolupráci a podpore detských a mládežníckych organizácií a poukázať na neziskovosť a verejnoprospešnosť týchto aktivít. 
V kategórii "Obce, mestské časti a mestá SR" porota rozhodla o udelení maximálneho počtu cien tri (bez poradia). Ocenenými v roku 2005 boli mesto Prievidza, obec Pruské, mesto Pezinok 


Ciele ocenenia Most sú:
• motivovať samosprávu k podporu mládežníckeho neziskového sektora
• zviditeľniť spoluprácu medzi samosprávou, súkromným sektorom a mládežníckym neziskovým sektorom a motivovať k zakladaniu rozvoju ďalšej spolupráce
• prekonať komunikačné bariéry medzi samosprávou, súkromným sektorom a mimovládnymi organizáciami
• zviditeľniť prácu detských a mládežníckych organizácií na miestnej a regionálnej úrovni a poukázať na jej verejnoprospešný rozmer
• zvýšiť povedomie o mládežníckom neziskovom sektore v samosprávach a súkromnom sektore
V kategórii "Obce, mestské časti a mestá SR" obhájila v roku 2006 ocenenie obec Pruské.
Udelila: Rada mládeže Slovenska

Zlatý Erb 2004
Internetová stránka obce Pruské www.pruske.amiga.sk, získané ocenenie v kategórii obce.

Udelila: Únia miest Slovenska a občianske združenie eSlovensko – združenie pre informatizáciu Slovenska.

Cena Združenia miest a obcí Slovenska
Za spoluprácu, partnerstvo a pomoc pri rozvoji samosprávnej demokracie na Slovensku
Udelilo: Združenie miest a obcí Slovenska

Cena ministra životného prostredia SR za rok 2006
T áto cena sa udeľuje od roku 1999 ako nefinančné, čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. Udeľuje sa v štyroch kategóriách – obciam, podnikom, občianskym združeniam, jednotlivcom a kolektívom. Cenu udeľuje minister životného prostredia SR na základe predkložených návrhov na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.
Udelilo: Ministerstvo životného prostredia SR 

Oskar bez bariér 2006 - najprestížnejšia cena samosprávy pre Pruské
Oskar bez bariér je ocenenie pre mestá a obce, ktoré búraním bariér príkladne uľahčujú život svojím zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným obyvateľom.
Oskar bez bariér vychádza zo snahy prostredníctvom celoročnej osvetovej a propagačnej súťaže viesť mestá a obce k výraznejšej angažovanosti v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a slabších občanov. V konkrétnej podobe je orientovaný na najdôležitejšie oblasti života takýchto ľudí v mestách a obciach. Venuje sa rovnako základným oblastiam bezbariérového sprístupnenia úradov, zdravotníckych zariadení, kultúrnych inštitúcií a športových podujatí, ako aj vytváraniu bezbariérových peších trás pre vozičkárov a nevidiacich. Ďalšou oblasťou sú domy sociálnych služieb, útulky pre bezdomovcov a školiace strediská pre zdravotne postihnutých, alebo sociálne slabých občanov. Súčasťou hodnotiacich kritérií je aj bezbariérovosť vo vzťahu k mentálne postihnutým občanom, ako aj k iným menšinám.
Udelilo: Združenie miest a obcí Slovenska

Cena Informácie bez bariér
Cena Informácie bez bariér denníka SME za uľahčenie prístupu k informáciám zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným skupinám
Udelil: Denník SME


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka