Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O KOZE - komplexnej výsadbe zelene v obci

Realizácia projektu

Primárnym cieľom realizácie projektu bola úprava a výsadba 5 lokalít v obci Pruské v zmysle spracovaného komplexného projektu. Sekundárnym cieľom bolo  utužovanie komunitárnych väzieb na princípe dobrovoľníckych aktivít  v spolupráci so zložkami a školami v obci. Všetky práce boli vykonané dobrovoľníckymi aktivitami mládeže a seniorov, s ktorými opakovane v tomto smere obec spolupracuje.
Terciárnym cieľom bola edukácia o cenných lokálnych  biotopoch v okolí a snaha o pestovanie kladného prístupu k životnému prostrediu s víziou trvalej udržateľnosti projektu.

 

Po vykonaní verejného obstarávania v mesiaci jún 2014 bola podpísaná zmluva s vybraným dodávateľom a v septembri boli dodané semená byliniek, letničiek, krov, polokrov, cibuľovín, drevín a záhradnícky materiál. Následne obec Pruské v spolupráci so Strednou odbornou školou, znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie   a dobrovoľníkmi začala realizovať výsadbu cibuľovín, polokrov, drevín a trvaliek -  I. etapa výsadby. V súvislosti s pokročilým vegetačným obdobím  roku 2014  prebehne druhá etapa výsadby – bylinková záhradka a výsadba letničiek  v jarných mesiacoch roku 2015 v závislosti od počasia. Na druhej etape výsadby sa budú podieľať žiaci základnej školy, študenti  strednej odbornej školy, dobrovoľníci z radov seniorov ako aj znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

                                                                                                                                       

Projektom sa vytvorili podmienky na zlepšenie a skrášlenie životného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev obce, zachovanie identity vidieckej krajiny, s cieľom trvalého zvýšenia štandardu života obyvateľov Pruského a udržateľnosti rozvoja vidieka v súlade so  strednodobým plánom rozvoja obce. „Zazelenaním“ priestorov sa dosiahol rozvoj environmentálneho myslenia a prístupu v myslení občanov vo väzbe na vizáž obce.  Vznikol tak priestor využiteľný žiakmi Základnej školy pre účely environmentálnej výchovy (tvorba a udržiavanie životného prostredia, ochrana drevín a rastlín) občanmi a návštevníkmi regiónu.    


logo Environmentalny fondlogo program obnovy dediny

 

Projekt: „O KOZE – o Komplexnej Obnove Zelene v Exteriéri v Pruskom“ bol zrealizovaný vďaka podpore SAŹP prostredníctvom Programu obnovy dediny.

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka