Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Obecný úrad

Úradné hodiny Obecného úradu a starostu obce

Obecný úrad Pruské, Matričný úrad 

 

 Pondelok 07.15 – 12.00 13.00 – 15.30 hod.
 Utorok 07.15 – 12.00 13.00 – 15.30 hod.
 Streda 07.15 – 12.00 13.00 – 16.30 hod.
 Štvrtok nestránkový čas 13.00 – 15.30 hod.
 Piatok 07.15 – 13.30 bez prestávky

 

Obedňajšia prestávka: 12.00 – 13.00 hod. okrem piatku.


 

Organizačná štruktúra OcÚ a kontakty

Prednosta Obecného úradu, Oddelenie organizačno – právne a životného prostredia, Stavebný úrad: Vladimír POLEŠENSKÝ              

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy: Zuzana MEŠŤÁNKOVÁ           

Oddelenie finančné a správy majetku: Ing. Terézia ZLATOŠOVÁ, Katarína KUTLÁKOVÁ,

Anežka KRAJNÁ, Anna GREGUŠKOVÁ           

Oddelenie matrík: Zuzana MEŠŤÁNKOVÁ            

Oddelenie sociálnych vecí: Mgr. Martina KLOBUČNÍKOVÁ    

Oddelenie daní, miestnej správy a poplatkov:  Ing. Peter PECUŠ

                         


 
Vladimír POLEŠENSKÝobec.pruske(at)stonline.sk info(at)obecpruske.sk042/4492 730, 0905/869 677
Zuzana MEŠŤÁNKOVÁzuzana.mestankova(at)obecpruske.sk podatelna(at)obecpruske.sk 042/4492 730
Ing. Terézia ZLATOŠOVÁterezia.zlatosova(at)obecpruske.sk 042/4492 753
Katarína KUTLÁKOVÁkatarina.kutlakova(at)obecpruske.sk 042/4492 753
Anežka KRAJNÁanezka.krajna(at)obecpruske.sk042/4492 753
Mgr. Martina KLOBUČNÍKOVÁmartina.klobucnikova(at)obecpruske.sk 042/4492 753
Ing. Peter PECUŠpeter.pecus(at)obecpruske.sk webmaster(at)obecpruske.sk 042/4492 777
Anna GREGUŠKOVÁanna.greguskova(at)obecpruske.sk042/4492 753

Kde nás nájdete

Obec Pruské sa nachádza severozápadne od Mesta Ilava. Z dialnice D1 vedie do Pruského privádzač a cesta II. kategórie č. 574

mapa obce Pruské

Obecný úrad v Pruskom sa nachádza v blízkosti Kostola Sv. Petra a Pavla v strede obce na ulici Pod kostolom. Pri ceste autom v smere z Nemšovej odbočíte pred kostolo vľavo, 50m od hlavnej cesty nájdete budovu Obecného úradu. 

Kde sa nachádza Obecný úrad


 

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Pôsobnosť obecného úradu:
- zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce, 
- zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií, 
-  vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní, 
-  vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 

V obci je zriadená funkcia prednostu obecného úradu, ktorý vedie a organizuje obecný úrad. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka