Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Povolenie stavby

Stavebný úrad

Prílohy k stavebnému konaniu
 Obsah_a rozsah_projektovej_dokumentacie_pre_stavebne_konanie.rtf (13.4 kB) (13.4 kB)

 
Prehlásenie - stavebný a odborný dozor
 Prehlasenie_stavebneho_odborneho_dozoru.rtf (18.5 kB) (18.5 kB)

 
Správne poplatky stavebná správa od 01.01.2013
 Spravne_poplatky_stavebna_sprava_od_01_01_2013.rtf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyuziti_uzemia.rtf (73.4 kB) (73.4 kB)

 
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.rtf (50.8 kB) (50.8 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (88.2 kB) (88.2 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

 
Návrh na vyvlastnenie
 navrh_na_vyvlastnenie.rtf (45.4 kB) (45.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (59.2 kB) (59.2 kB)

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

 
Oznámenie o začatí stavby
 Oznamenie_o_zacati_stavby.rtf (9.9 kB) (9.9 kB)

 
Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (60.3 kB) (60.3 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.rtf (73.1 kB) (73.1 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_terennych_uprav.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Dodatočné povolenie stavby § 88
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_-__88.rtf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby-1.rtf (76.8 kB) (76.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby (prístavby, nadstavby, stavebné úpravy)
 ziadost__o_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby_pristavby_nadstavby_stavebne_upravy.rtf (80.3 kB) (80.3 kB)

 
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby
 navrh_na__povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby_bez_zmeny_stavby.rtf (63.4 kB) (63.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní
 ziadost_na_povolenie_zmeny_stavy_spojenu_s_uzivanim.rtf (47.3 kB) (47.3 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.rtf (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby
 Ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_zaciatku_uzivania_stavby.rtf (16 kB) (16 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla
 Ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.rtf (65.9 kB) (65.9 kB)

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 Ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla.rtf (66.2 kB) (66.2 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 ziadost_o_povolenie_informacneho_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.rtf (57.1 kB) (57.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie parkovania
 ziadost_o_povolenie_parkovania.rtf (35.5 kB) (35.5 kB)

 
Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 ziadost_o_rozkopavkove_povolenie.rtf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Žiadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Ziadost_ o_ zriadenie_zjazdu_pripojenia.rtf (25.7 kB) (25.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 suhlas_na_prevadzku_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.rtf (44.6 kB) (44.6 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody
 ziadost_o_stavebne_povolenie_studne_a_povolenie_odberu_vody.rtf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Bilancia skrývky
 Bilancia_skryvky.rtf (37 kB) (37 kB)

 
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_trvale_odnatie.rtf (64.5 kB) (64.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy
 Ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_planovanej_vystavbe_intravilan.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

 
Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov
 Letak_zateplovanie_rekonstrukcie_a_ochrana_chranenych_druhov_zivocichov.rtf (77.9 kB) (77.9 kB)

 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka