Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2013

Kamerový systém v obci PRUSKÉ

Informácie o projekte

Názov projektu: kamerový systém v obci PRUSKÉ
Realizácia: rok 2013
Suma poskytnutej dotácie: 5000 €
Spolufinancovanie projektu: 1000 €
Spolu pre projekt: 6000 €
Poskytovateľ dotácie: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

Cieľ projektu

Základným cieľom realizácie projektu Kamerový je prevencia a zvýšenie účinnosti pri odhaľovaní kriminality v obci (najmä vlámania, odcudzenia motorových vozidiel), prevencia a odhaľovanie páchateľov priestupkov, poškodzovania majetku obce i občanov, porušovania verejného poriadku a vandalizmu v priamej súvislosti so zabezpečením neustáleho zvyšovania bezpečnosti občanov obce a návštevníkov obce. Primárnym záujmom obce je teda v rámci situačnej prevencie zabezpečiť komplexnú ochranu života, majetku a zdravia všetkých občanov, návštevníkov, majetku obce, ako aj fyzických a právnických osôb, ktoré sa nachádzajú na území obce.
Kamerový systém vychádza z analýzy príčin a podmienok pri páchaní trestnej činnosti a priestupkov, ako aj iných javov na území obce Pruské. Vzhľadom na geografický charakter  (hviezdicovité spájanie komunikácii, prihraničný región je úlohou projektu i regionálny rámec, spočívajúci v zamedzeniu „regionálnej“ trestnej činnosti
Samotné umiestnenie kamier v exponovaných zónach vytvorí psychologický efekt zábrany u narušiteľov verejného poriadku, pretože vedia, že môžu byť sledovaní a následne zaistení a potrestaní. Treba sa vžiť do myslenia narušiteľa a uvedomiť si, ako silne na neho pôsobí fakt, že je videný a že neujde pred spravodlivosťou.


Plánované aktivity a termíny ich realizácie


1. Analýza a následné presné určenie miest pre inštaláciu
kamerového systému – marec 2013.
2. Spracovanie projektovej dokumentácie kamerového systému – apríl 2013.
3. Realizácia verejného obstarávania – máj – jún 2013.
4. Realizácia optickej prenosovej sústavy – júl 2013.
5. Inštalácia snímacích, prenosových a monitorovacích komponentov – september – október 2013.
6. Vybudovanie obslužného pracoviska, inštalácia hardvéru a softvéru – október 2013.
7. Zaškolenie obslužného personálu kamerového systému, skúšobná prevádzka – november 2013.
8. Publicita projektu, záverečné vyhodnotenie projektu – december 2013.


 

Kamerový systém

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš


 
 
bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš


 
 

 

Revitalizácia vodného zdroja

Názov projektu: Revitalizácia vodného zdroja v historickom centre obce Pruské
Názov donora: nadácia Ekopolis v rámci programu Nestlé pre vodu v krajine.
Celková výška dotácie: 2.000 EUR.

 

Cieľ projektu
Cieľom projektu je obnoviť jednu z troch kedysi veľmi využívaných studní v centre obce, čo má okrem estetickej funkcie najmä environmentálny vplyv: zníženie prašnosti a zlepšenie mikroklímy. Aktivity projektu spočívajú v etape plánovania s občanmi, kedy okrem informovania o zámere obnovy bude prebiehať etapa motivácie, aby ľudia v etape realizácie už vedeli, čo a prečo sa ide robiť a zúčastnili sa dobrovoľníckych brigád. Po legislatívnom ošetrení úpravy sa začne so samotnými prácami, kde budeme kombinovať prácu dobrovoľníkov a prácou vybraného dodávateľa technológie. Pri prácach budú využité domáce  suroviny: teda stavebné materiály a obkladové prvky. Využité budú aj existujúce nástroje, technologický park obce, materiály pripravené odborom krajinotvorby miestnej strednej školy. Chceme tak vzdať úctu vode, bez ktorej by neexistoval život a pripomenúť jej cenu a význam v živote komunity.

 

logo ekopolis    logo nestle

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Nestlé Slovensko v rámci programu „Nestlé pre vodu v krajine“


 

Revitalizácia vodného zdroja

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu


Autor: Ing. Peter Pecuš

bez názvu

 
 

 
Položky 1-4 z 29

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

webygroup
ÚvodÚvodná stránka