Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Oznámenie o doručení písomnosti

V prílohe si môžete nájsť lístok z pošty: Oznámenie o doručení písomnosti, ktorá je uložená na pošte v Pruskom: p. Miroslav Vršata, trvale bytom: Pruské.

 

Zverejnené dňa: 10. 09. 2018 


 

VZN č.1/2018, VZN č.2/2018 a VZN č.3/2018

Po kliknutí na nasledovný link si môžete pozrieť schválené všeobecne záväzné nariadenia obce Pruské nasledovne: 

1. Všeobecne záväzné nariadene obce Pruské č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Pruské.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

https://www.obecpruske.sk/vzn-obce-pruske.phtml?id3=24952

 

Zverejnené dňa: 06. 06. 2018 

 


 

Záverečný účet obce za rok 2017

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť Záverečný účet obce za rok 2017.

 

Zverejnené dňa: 23. 05. 2018 

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

dnes je: 21.9.2018

meniny má: Matúš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka