Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Programové rozpočty na roky 2019 - 2021

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť nasledovné dokumeny:

1. Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021 - návrh na zverejnenie.
2. Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021 - návrh na zverejnenie príjmy.
3. Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021 - návrh na zverejnenie výdavky.
4. Tabuľka k programovému rozpočtu.

 

Zverejnené dňa: 12. 11. 2018

 

 

 

 

 


 

Verejná vyhláška- stavebné povolenie

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť verejnú vyhlášku - stavebné povolenie stavebníka: Jozef Suchánek pre stavbu: Príjazdová komunikácia k rodinným domom na pozemku parc. číslo CKN 1527/28. . 

 

Zverejnené dňa: 05. 11. 2018 


 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov.

 

Zverejnené dňa: 05. 11. 2018


 

Oznámenie o uložení zásielky

Na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o doručení zásielky: Ján Vršata, bytom Pruské.

 

Zverejnené dňa: 29. 10. 2018


 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov a Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie.

 

Zverejnené dňa: 11. 09. 2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva a voľbu starostu obce

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľsva a pre voľbu starostu obce.


 

VZN č.1/2018, VZN č.2/2018 a VZN č.3/2018

Po kliknutí na nasledovný link si môžete pozrieť schválené všeobecne záväzné nariadenia obce Pruské nasledovne: 

1. Všeobecne záväzné nariadene obce Pruské č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Pruské.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

https://www.obecpruske.sk/vzn-obce-pruske.phtml?id3=24952

 

Zverejnené dňa: 06. 06. 2018 

 


 

Záverečný účet obce za rok 2017

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť Záverečný účet obce za rok 2017.

 

Zverejnené dňa: 23. 05. 2018 

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka