Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo dobrého v kníhách čítaš (H. Gavlovič)

Názov projektu:                                 Čo dobrého v kníhách čítaš (H. Gavlovič)
Prijímateľ finančných prostriedkov:   obec Pruské
Číslo zmluvy:                                     17-513-03281

Na základe rozhodnutia Fondu na podporu umenia bola obci pridelená dotácia na akvizíciu knižničného fondu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov číslo 17-513-03281. 
Cieľom uvedeného projektu bolo doplnenie a rozšírenie knižničného fondu Obecnej knižnice v Pruskom o hodnotné knihy slovenských a svetových autorom s prihliadnutím na záujmy a potreby čitateľov a návštevníkov knižnice. Takisto plnenie základných funkcií knižnice: poskytnutím knižných titulov z rôznych oblastí pre našich čitateľov a riešenie nevyhovujúcej situácie pri doplňovaní – akvizícii knižničných jednotiek v knižnici. V žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkom sme žiadali o dotáciu vo výške 5000 €, avšak bola nám poskytnutá dotácia v sume 1000 €. V mesiacoch 11/2017 a 12/2017 boli nakúpené knihy za 1109, 07 € v počte 104 kníh.
 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FPU_logo1_modre.jpg

 

Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školyv obci Pruské

 

oplz+eu_na sirku.png

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Žiadateľ: Obec Pruské 
Názov projektu: Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b 
Kód žiadosti o NFP: NFP312060B737
Celkové výdavky projektu: 510226,45 €
Celkové oprávnené výdavky projektu: 481121,39 €
Neoprávnené výdavky projektu: 29105,06 €
Schválená výška NFP: 457065,32 €

 

Predmetom projektu Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské je prístavbabudovy materskej školy a jej obnova v rozsahu zateplenia a zmenou dispozície. Konkrétne sa jedná o výstavbu dvojpodlažnej prístavby jestvujúceho objektu materskej školy zo strany od základnej školy, kde vzniknú dve triedy pre navýšenie počtu žiakov o cca 36 -40 podľa presného počtu uchádzačov o umiestnenie dieťaťa do Materskej školy (ďalej iba "MŠ"), ktorých je v jestvujúcom objekte nedostatok vo vzťahu k rastu záujmu o umiestnenie dieťaťa do MŠ, ako aj zvyšovanie počtu nevybavených žiadostí. Vstup do prístavby MŠ bude cez jestvujúci hlavný vchod do MŠ, ku ktorému sa dostaneme po spevnenej ploche, ktorá je priamo napojená na priľahlú miestnu komunikáciu. V prístavbe MŠ sa na 1.NP budú nachádzať tieto miestnosti: herňa + jedáleň, odpočiváreň, WC deti, umyváreň, šatňa deti, výdaj jedla, chodba, vonkajšie schodisko, izolačka, WC, predsieň, WC zamestnanci, sprcha zamestnanci, šatňa personál. V prístavbe MŠ sa na 2.NP budú nachádzať tieto miestnosti: herňa + jedáleň, odpočiváreň, WC deti, umyváreň, šatňa deti, výdaj jedla, chodba, šatňa personál, izolačka, WC, predsieň, WC zamestnanci, sprcha zamestnanci. Investor obec Pruské je majiteľom jestvujúcej budovy a pozemku na ktorom sa bude prístavba nachádzať. Súčasťou projektu je obnova časti budovy MŠ v rozsahu zateplenia obvodového múru ako aj zmeny vnútornej dispozície.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.
www.esf.gov.sk
www.minv.gov.sk

Pruske_maly.jpgObec Pruské                            LogoMVSR_7771.jpgMinisterstvo vnútra SR

 

50. ročník GAVLOVIČOVO PRUSKÉ 2017 

 

Názov projektu: 50. ROČNÍK  „GAVLOVIČOVO PRUSKÉ“
Termín realizácie: 28.07.2017 – 30.07. 2017.
Miesto realizácie: obec Pruské.
Organizátori: obec Pruské,  divadelný súbor HUGO, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské, Považské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Ciele projektu: 
Cieľom projektu je udržanie dlhodobej tradície slávností Hugolína Gavloviča, so zameraním na budovanie zdravého národného povedomia. Takisto aj prehĺbenie záujmu o históriu stredného Považia, vytváranie nevyhnutného zázemia a povedomia kontinuity dejín a historických súvislostí so súčasným spôsobom života a tak prispievať k identite národa a národných kultúrnych dejín. Sme hrdí na tohto človeka, ktorého napriek jeho poľskému pôvodu považujeme za nášho, za Slováka, ktorý v minulosti, ale aj v súčasnosti pomáha zviditeľňovať Pruské a región Vršatecka a pomáha obyvateľom pri udržaní lokálpatriotizmu. Týmito spomienkovými slávnosťami aj obec prispieva do mozaiky kultúrno – osvetovej činnosti v regióne, napomáha naplneniu odkazu Hugolína Gavloviča. Gavlovič bol jedným z významných dejateľov barokovej literatúry, ktorý prostredníctvom svojej tvorby poukázal na potenciál slovenského jazyka pred jeho uzákonením za spisovný jazyk. Je našou morálnou povinnosťou a zároveň národnou hrdosťou nezabúdať na významné osobnosti našich dejín. Z jeho diel čerpáme inšpiráciu a múdrosť aj v súčasnosti. Cieľom projektu je budovanie zdravého národného povedomia a hrdosti na svoju obec, svoj rodný kraj u našich spoluobčanov a obyvateľov všetkých vekových kategórií, pokračovať v dlhoročnej tradícii spomienkových slávností a viacerými divadelnými žánrami prilákať ľudí na návštevu našej obce, spolupracovať pri kultúrno – osvetovej činnosti regiónu v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a naplniť odkaz diela Gavloviča pre súčasníkov. 

Cieľové skupiny: obyvatelia regiónu a okolitých regiónov , s cezhraničným dopadom  vzhľadom na zapojenie i moravského partnera.  Návštevníci Považského regiónu, žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Odborný garant projektu: Mgr. Andrej Škvaro.

Program
Slávnosti sa začnú v piatok o 19:00 hod. na nádvorí kaštieľa Strednej odbornej školy, kde sa predstaví Celkom malé divadlo zo Starého Tekova komédiou Návšteva mladej dámy. O 20.30 hod. bude koncertovať hudobná formácia Carpathians project (čítaj Karpatians prodžekt) vo františkánskom kostole.  O 22:30 hod. na nádvorí kaštieľa piatkový program vyvrcholí komédiou Drápačky v podaní divadelného súboru DINO z Piešťan.

Akcia pokračuje v sobotu o 19:00 hod. na nádvorí kaštieľa, kde divadelný súbor f*ACTOR z Liptovského Petra odohrá predstavenie Obec roka. O 20:30 hod. sa na námestí predstaví folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny s vystúpením Roztancovaný Rozsutec. Po folklórnom vystúpení o 21:15 hod. hod. na námestí nasleduje koncert skupiny Balkansambel. O 22:30 vystúpi skupina Družina so svojím koncertom a o 24:00 hod. bude koncert hlavného účinkujúceho: skupiny Arzén, ktorej tvorba je inšpirovaná slovenským folklórom s prvkami rocku.

V nedeľu o 17:45 hod. vo františkánskom kostole bude sv. omša, ktorú budú sláviť kňazi z rehole františkánov. Sv. omšu bude sprevádzať františkánska schóla z Bratislavy. Po sv. omši bude koncert Opus Franciscanum (čítaj Opus franciskanum), kde budú interpretované diela františkánskych autorov a spevy františkánskej tradície zo stredoveku.

Bohatý je aj sprievodný program. V kaštieli sú inštalované dve výstavy: Pohľady – výstava výtvarných diel Zdenky Cíbikovej a druhá pod názvom Duch minulosti kaštieľa, mapuje jeho vývoj, minulosť a súčasnosť a nachádza sa v podzemí kaštieľa. Vo františkánskom kostole bude možnosť prezrieť si výstavu fotografií Návraty, ktorá sleduje 50 ročníkov spomienkových osláv Gavlovičovo Pruské a takisto výstavu Videl som všetky kostoly Slovenska.

Vstup na nádvorie kaštieľa je cez hlavný vchod školy pri ceste na Vršatec. V prípade nepriaznivého počasia sa divadelné predstavenia a koncerty v piatok a v sobotu uskutočnia v Kultúrnom dome v Pruskom. Všetkých Vás srdečne pozývame.  

 

003.jpg

 

 


 
 • Gavlovicovo Pruské 50-7.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-25.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-23.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-40.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-690.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-60.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-56.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-41.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-49.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-50.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-73.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-160.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-170.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-195.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-197.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-202.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-83.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-113.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-118.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-152.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-173.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-241.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-250.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-253.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-301.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-304.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-319.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-321.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-332.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-425.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-431.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-476.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-602.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-610.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-611.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-619.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-623.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-624.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-643.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-677.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-679.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-682.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-683.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-684.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-687.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-689.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-693.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-696.jpg

 • Gavlovicovo Pruské 50-700.jpg


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka