Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vzdelávanie

Základné školstvo

Základná školas materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom.
web:             http://zspruske.sk
E-mail školy: zspruske@zspruske.sk

Kontakt:      Pruské 369 
                    018 52 Pruské

riaditeľ: PaedDr. Adela Jureníková, tel: 042/444 17 71, mobil: 0915/765 303

e-mail: riaditel@zspruske.sk

sekretariát: 042/4492 647

e-mail: zs.pruske@stonline.sk

Materská škola a jedáleň

tel.: 042/4492 722

e-mail: ms@zspruske.edu.sk 
 

O škole:
Už v roku 1665 nechal postaviť majiteľ Pruského Imrich Jakušič drevenú školu. Bola to jediná škola na celom vtedajšom panstve. Jej prvým správcom bol Ján Pecho. Svedčí o tom jeho podpis na kúpnopredajnej zmluve z roku 1665. Škola pozostávala z dvoch častí: zo školskej učebne a bytu učiteľa. Byt učiteľa pozostával z izby a kuchyne. K bytu patrila aj ovocná záhrada a dve role. Celoročný plat učiteľa činil 17 zlatých. Nakoľko bol aj organistom, dostával naviac osobitný honorár. Miestny farár bol povinný ho pozvať k stolu každú nedeľu a cez sviatky.

V roku 1752 nechal pán Pruského, Karol Ferdinand Siegfried Königsegg postaviť novú školu z pálených tehál. Nová budova sa stavala na pôvodnom pozemku, kde stála pôvodne drevená škola. Celkom bolo na stavbu novej školy potrebných 16 406 kusov tehál. Na stavbu prispeli tehlou: richtár pruštiansky, bohunický, richtár Baranec, Urbánek, Kamas, Mišo Mazán, Hanzel, Juro Kolár, Jano Mazán, Snohár, Martiniak, Juro Kováč, Lojkow, Podracký Ščeffo, Jano Denička, Juro Mičuda, od štvrty gruntu Dworjackého, Holiar, Sopušek, Warga, Sčeffo Ondrášek, Sčeffo Wesselý, Ivanyš, Fabčin, Juro Marikovec, Jarabička, richtár tuchynský, richtár mikušovský, Matušech Ondrej, Jano Petrušek, Mišo Mazán, Jano Smatanka. Naviac bolo potrebné zabezpečiť drevo na krov, dvere, okná, železo, ktoré si celkom vyžiadali náklad 233 zlatých a 62 korún. Celý rozpočet sa rozdelil na jednotlivé obce farnosti, teda i na Červený Kameň, ktorý v tom čase bol filiálkou.

Rímsko-katolícka škola Pruské jestvovala ako jednotriedna pre celú farnosť do roku 1870. Navštevovala ju mládež z dvanástich okolitých obcí. Škola stála na mieste bývalého potravného družstva. Škola bola spojená s učiteľským bytom. 2. januára 1870 sa škola osamostatnila od okolitých obcí. Navštevovali ju už len pruštianski žiaci, ale naďalej zostala ako jednotriedna. Vyučovanie prebiehalo pod vedením nekvalifikovaných učiteľov, bez učiteľského diplomu. Pôvodná Königseggová škola po úprave slúžila od 21. februára 1909 ako potravné družstvo. Z roku 1887 sa nám dochovala písomná zmienka o Ľudovej škole v Pruskom. Škola slúžila celému okoliu, no v roku 1907 bola ukončená stavba novej školskej budovy. Budova tejto školy bola oproti kláštoru. Do konca 19. storočia sa v nej vyučovalo po slovensky a na prelome storočia sa v nej vyučovalo slovensky i maďarsky, no od roku 1907 až do roku 1918 vyučovalo sa len po maďarsky. V dochovaných katalógových listoch sú zapísané mená žiakov v maďarskom jazyku, ktorý bol úradným jazykom v tom čase. V jej priestoroch sa do roku 1992 nachádzali triedy I. stupňa ZŠ a v povedomí ľudí zostala zapísaná ako „dolná škola“.

V roku 1898 bola v Pruskom založená židovská škola. Židovským učiteľom bol Saproň Bányai Leo. Škola existovala do vystavenia novej štátnej školy. Riaditeľom meštianskej školy bol Viktor Janega, odborný učiteľ v Ilave. Nakoľko škola nemala vlastnej budovy, bola umiestnená provizórne na viacerých miestach. Obec zakúpila pozemok bývalého parku naproti kaštieľu od bývalej Dunajskej banky na výstavbu vlastnej budovy meštianskej školy. Prípravné štádium trvalo niekoľko rokov. K výstavbe vlastnej školskej budovy došlo až v roku 1944. V súčasnosti sa v nej nachádza I. stupeň (ročníky 1. - 4.). V roku 1949 ju slávnostne otvoril vtedajší poverenec vlády (minister školstva) Ladislav Novomeský. V roku 1991 sa začalo s výstavbou nového pavilónu školy. V roku 1997 bol udelený čestný názov školy: Základná škola Hugolína Gavloviča. Právnu subjektivitu škola získala v roku 2002. Odvtedy vystupuje ako samostatný právny subjekt v konaní so štátnymi inštitúciami. K základnej škole v Pruskom sa pripojilo elokované pracovisko školy pre ročníky 1. – 4. v Dulove. V roku 2003 došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou. V roku 2005 bola podpísaná Zakladajúca listina Školy Slovanskej vzájomnosti. Ide o vzájomnú medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávacích, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít medzi základnými školami v Pruskom, v Čiernom Dunajci a Valašských Kloboukoch. Od roku 2008 sa osamostatnilo elokované pracovisko v Dulove a škola začala používať oficiálny názov Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča.
 


 

Stredné školstvo

Stredná odborná škola

web:        http://www.sospruske.edupage.org

e-mail:     info@sospruske.tsk.sk

Kontakt: Pruské 294 
                018 52 Pruské

Riaditeľ : Ing. Janka Fedorová,  Tel.: 042/445 61 22

Sekretariát: Tel: 042/449 25 32
Fax: 042/449 27 38

 

O škole:

Stredná odborná škola Pruské patrí k najväčším stredným školám v rámci Trenčianskeho kraja. Škola počas viac ako 50 – ročnej histórie prešla mnohými zmenami. Sídli v historickom kaštieli, ktorého súčasťou je rozsiahly park. Tri krídla pruštianskeho kaštieľa vybudovali v roku 1620 Jakušičovci. V roku 1787 bol upravený renesančný objekt zbarokizovaný – v tomto období ho obývala rodina Königseggovcov. Po politických zmenách začiatkom 20. storočia bol majetkom Dunajskej banky, v roku 1944 budovu odkúpila Kongregácia dcér Najvätejšieho Spasiteľa a v roku 1949 bol znárodnený. Od roku 1949 pôsobí v priestoroch kaštieľa poľnohospodárske školstvo – ako prvá bola zriadená Odborná roľnícka škola, paralelne s ňou Poľnohospodárska majstrovská škola. V roku 1945 bola zriadená aj Poľnohospodárska učňovská škola a tzv. zimná poľnohospodárska škola. Od tohto roku pôsobila v Pruskom aj Poľnohospodárska technická škola. Nový rozšírený názov Stredná poľnohospodárska technická škola získala v roku 1960. Od roku 1981 tu bolo Stredné odborné učilište poľnohospodárske, ku ktorému v roku 1998 pribudla Stredná poľnohospodárska škola. V roku 1991 bol kaštieľ v reštitúcii vrátený pôvodným majiteľom, od ktorých sa ho podarilo v roku 1998 odkúpiť a dnes je majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od roku 2001 došlo k fúzii SOUP a SpoŠ a vznikla Združená stredná škola poľnohospodárska (ZSŠP). V roku 2009 sa začal používať názov Stredná odborná škola (SOŠ). Škola je zameraná na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a krajinárstvo. V školskom roku 2004/2005 na škole študovalo 636 študentov denného štúdia a 34 študentov externého štúdia v 4 študijných, 7 učebných, 3 nadstavbových a 1 pomaturitnom odbore. V rámci medzinárodných aktivít škola spolupracuje od roku 1994 s francúzskou školou EPLEA de Metz Courcelles – Chaussy. Bolo uskutočnených 54 akcií, ktoré boli organizované oboma partnermi. V rámci týchto aktivít sa uskutočnili výmeny študentov, pedagógov, ako aj pracovníkov z oblasti agrosektoru. Ďalšou partnerskou školou je Magyar Gyula Kerteszeti Szakkoépiskola Ěs Szakmunkászépzo Budapest, s ktorou spolupráca trvá od roku 1994. V rámci tejto spolupráce dochádza každoročne k výmenným exkurziám a strážam študentov a pedagógov. V neposlednej miere je to Střední odborné učilište zemědelské Valašské Klobouky, s ktorým škola kooperuje nielen na odbornej úrovni, ale aj v kultúrno – športových oblastiach. Spolupráca trvá od roku 1996. V roku 2002 sa nadviazal kontakt s ďalším zahraničným partnerom, ktorým je nemecká škola Staatliche Fachschule fur Blumenkunst Weinstephan. S touto školou SOŠ participuje na spoločnom projekte ES Sokrates – podprogram Comenius, týkajúci sa výmeny študentov, učiteľov a majstrov odborného výcviku. Škola je zapojená v medzinárodnom projekte Flornet, ktorý združuje školy, inštitúcie, štúdia a obchody zaoberajúce sa floristikou a aranžovaním. V tejto organizácii pracuje 10 európskych krajín – Maďarsko, Slovensko, Rakúsko, Holandsko, Nemecko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Taliansko a Španielsko. V roku 1999 začala spolupráca školy s Kyjevsko – Pečerským Lýceom N 171 LIDER z Ukrajiny. Spolupráca prebieha na úrovni výmenných pobytov študentov a pedagogických pracovníkov. Škola má Domov mládeže – poskytuje ubytovanie nielen vlastným študentom a zamestnancom, ale aj širokej verejnosti, čím nemalou mierou prispieva k zlepšovaniu finančnej situácie školy. Školská autoškola prispieva ku komplexnému odbornému vzdelaniu vlastných absolventov a prostredníctvom vlastníctva osobných automobilov, motoriek a traktorov poskytuje služby vedúce k získaniu vodičského oprávnenia nielen študentom okolitých škôl. Vzhľadom na to, že škola pripravuje odborníkov v učebnom odbore predavač záhradníckeho tovaru a potrieb, v roku 1995 bola zriadená vlastná predajňa, v ktorej ponúkajú záhradnícky tovar a študenti školy poskytujú služby širokej verejnosti. Škola neustále zdokonaľuje svoju mimoškolskú činnosť organizovaním a poskytovaním servisu počas letných jazykových kurzov angličtiny, francúzštiny, nemčiny, španielčiny, zastrešovaním rekvalifikačných kurzov aranžovania, výpočtovej techniky a školený všetkých druhov a poradenskou činnosťou.

  


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka