Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Pruské č. 1/2015 o zriadení školského zariadenia: „Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369, 018 52 Pruské

Schválené: 18.3.2015

Vyhlásené: 18.3.2015

Účinnosť: 18.3.2015

Obec Pruské ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. b) v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e), § 18 ods. 1 a 2 zákona č. 569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) a l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

 

Článok 1

 

Obec Pruské zriaďuje školské zariadenie – „Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369,  018 52 Pruské“ (ďalej len „VŠJ“).
VŠJ sa zriaďuje ako organizačná zložka Základnej škole s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská ulica 369,  018 52 Pruské.
Predmetom činnosti VŠJ je zabezpečenie školského stravovania žiakov ZŠ.
Financovanie činnosti VŠJ je zabezpečené formou dotácií od zriaďovateľa a príspevkov od zákonných zástupcov žiakov.

  

 

Článok 2

 

VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Pruskom uznesením číslo 1-4/2015   dňa 18.3.2015.
VZN nadobúda účinnosť 15 dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce Pruské.

 

 

 

V Pruskom 18.3.2015

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka