Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Obec Pruské, Obecný úrad Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské
IČO: 00317721
DIČ: 2020610966
Názov banky: Prima banka Slovensko, pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK1056000000004481662002
BIC: KOMASK2X 
Štatutárny zástupca: MUDr. Viliam Cíbik, PhD. – starosta obce
Telefón: 042/4492 753
Fax: 042/4492 730
Mobil.: 0908/793 140
e-mail: obec.pruske(at)stonline.sk, info(at)obecpruske.sk

 

Obec Pruské leží na pravom brehu Váhu asi na 4 km vzdialená od okresného sídla Ilava. Na špeciálnej mape je nakreslená medzi rovnobežky 1188-1192 a medzi poludníky 480-484. Podhradský potok obec delí na dve skoro rovnaké čiastky – východnú a západnú. Nadmorská výška geodetického bodu na námestí obce je je 252 m nad morom.

obec Pruské na mape Slovenska

Obec je chránená od severných vetrov Bielymi Karpatmi. Na ich svahoch vyčnievajú vápencové bralá jurského a spodno-kriedového pôvodu. Ich najvyšší končiar v katastri obce Chmelová dosahuje výšky 960 m n.m. Na týchto bralách spočívajú pieskovcové paleogenné vrstvy, ktoré vystupujú na povrch pri Dúžavách, pozdĺž cesty vedúcej z Pruského na Vršatec. Tieto paleogenné (treťohorné) útvary veľmi strmo vystupujú smerom k Vršatcu, takže úplne znemožňujú vývoj obce na západ.

Súčasťou obce sú i miestne časti Podvažie a Savčina. Časť Podvažie sa nachádza v srdci Ilavskej kotliny na pravej strane Váhu pri ceste z Ilavy do Pruského. Geografická poloha je vymedzená 48°54' severnej šírky a 18°11' východnej zemepisnej dĺžky. Táto časť územia bola v mladších treťohorách zaliata morom a obec sa nachádza na nízkej terase, ktorú tvoria nivné pôdy na aluviálnych sedimentoch. Väčšinu chotára tvorí úrodná pôda s bohatými vodnými zdrojmi. Nízka terasa poskytuje zo svojej 10 - 15 m hrubej štrkovej vrstvy kvalitný stavebný materiál a dostatok pitnej vody. Savčina leží na rovine polohou najnižšie v strednom Považí na pravom brehu rieky Váh. Vzdialená je od Pruského 3 km. Je teraz jeho časťou. V minulosti bola samostatnou obcou spojenou s Podvažím.piktogram

Obec Pruské, ktorá je i centrálnou obcou mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát (ZBK), má ambíciu stať sa modernou európskou obcou 21. storočia s využitím všetkých moderných technológii. Na druhej strane však nezabúda na problémy bežného občana a snaží sa kombinovať inovatívnosť s odstraňovaním bariér. Víziu obce by sme teda mahli v krátkosti charakterizovať tým, čo chceme a ako to chceme spraviť.
Keďže doteraz naša obec zaspala 21. storočie v práci s technológiami, chceme byť tí, ktorí na jednej strane dokážu motivovať mládež, na druhej strane nekonvenčným prístupom sa postarajú aj o starú generáciu.

Náš prístup vychádza z starej legendy o troch grošoch:
- ten prvý chceme vrátiť našim starým rodičom - zamerali sme sa na opatrovateľskú starostlivosť, výstavbu hospicového zariadenia
- ten druhý chceme investovať do našich detí a našou ambíciou je plná počítačová gramotnosť aspoň bilingválnosť, ešte lepšie trilingválnosť našich detí, úcta k starým hodnotám a lokálpatriotizmus.
- z toho tretieho chceme žiť a budovať našu obec.piktogram

 

Hlavní zamestnávatelia 

V obci Pruské:
Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Pruské,
Mikon - výroba gumových a gumokovových výrobkov.

 

Mimo obce: 
ZVS Holding, a.s., Dubnica nad Váhom, elektrotechnický priemysel,
Continental Matador Rubber Púchov, Continental Púchov, a.s., výroba pneumatík,
Halla Climate Control Ilava - výroba klimatizácií pre automobilový priemysel
RONA Crystal, Lednické Rovne, výroba skla, 
Leoni   – výroba autokáblov a elektrotechnických súčiastok,
Kaufland Slovakia – logistické centrum a skladové priestory

Priemerná nezamestnanosť je v obci okolo  5%.

Dopravné spojenie do obce:
Autobusom z Ilavy, z Dubnice nad Váhom. Osobná vlaková preprava bola vo februári 2003 zrušená.

Prístupové komunikácie :
Štátna cesta č. II/574 z Ilavy do Pruského
Štátna cesta č. II/507 z Nemšovej do Pruského
Štátna cesta č. II/507 z Púchova do Pruského

 

Služby 

V obci je možnosť ubytovania v internáte Strednej odbornej školy, potom najbližšie v Ilave v penzióne Daniel. Možnosti stravovania  sú v pohostinstve Furman, na námestí v pizzerii di Siusi. V blízkosti námestia sa nachádzajú ešte ďalšie možnosti na stravovanie a občerstvenie: Kebab café, bar Maxi Café a Café No 5. V Ilave sa nachádzajú dve pizzerie a reštaurácia. Ďalšia možnosť občerstvenia a ubytovania je v hoteli Vršatec vo Vršatskom Podhradí - viac info na www.hotelvrsatec.sk

V Obvodnom zdravotnom stredisku pôsobia 2 stomatológovia, 3 všeobecní a 2 detskí lekári a 1 gynekológ. V obci funguje lekáreň, najbližšie dve lekárne sú v okresnom meste Ilava. V obci sídlia takisto dve prevádzky pneuservisu. Najbližšie benzínové čerpadlo je v Ilave. Bankomat Slovenskej sporiteľne je v prevádzke v budove strediska, ďalšie bankomaty sú v Ilave.

Významnou firmou v Pruskom je MIKONA, a.s., najväčší predajca pneumatík na Slovensku a firma MIKON - výroba gumových, gumokovových výrobkov, manipulačnej techniky a ortopedickej výroby. Obe firmy podnikajú v objekte bývalej tehelne.

Technická vybavenosť obce

Obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou z vlastných studní a od r. 2002 časť obce je napojená na miestny vodovod.
Odpadové vody sú odvádzané do žúmp. Do budúcnosti je predpoklad výstavby kanalizácie, ktorá by bola financovaná z fondov Európskej únie.
Zásobovanie elektrickou energiou je zabezpečené vzdušným vedením, na ktoré je napojené aj verejné osvetlenie.
S plynofikáciou obce sa začalo v roku 1997, v súčasnosti je splynofikovaná celá obec.

Telekomunikačné siete: 
Orange, Telekom, Telefónica O2.


Televízny signál:
STV 1, STV 2, TV Markíza, TV Nova, ČT 1, ČT 2, TV JOJ, TV PRIMA.

V budúcnosti sa plánuje realizovať projekt internetizácie obce s vybudovaním prípojok na pripojenie na internet spolu s káblovou televíziou. Pre nezáujem dostatočného počtu domácností bol projektový zámer posunutý na ďalšie obdobie. 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka