Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti a tlačivá

Sociálna agenda

Žiadosť o byt
 ziadost_o_byt.rtf (79.9 kB) (79.9 kB)

Čestné prehlásenie k žiadosti o byt
 cestne_prehlasenie_ziadost_o_byt.rtf (53.1 kB) (53.1 kB)

Jednorázový finančný príspevok obce pri narodení dieťaťa - leták
 Jednorazový príspevok obce_letak.pdf (27.6 kB) (27.6 kB)

Smernica o poskytovaní jednorazového príspevku obce Pruské pri narodení dieťaťa
 Smernica_2_2015.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa
 ziadost_jednorazovy_prispevok.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 Ziadost_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_služby.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

Prílohy k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 prilohy_k_ziadosti_o_uzatvorenie_zmluvy_o_poskytovani_socialnej_sluzby.rtf (81.2 kB) (81.2 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.rtf (1.6 MB) (1.6 MB)

Stavebný úrad

Prílohy k stavebnému konaniu
 Obsah_a rozsah_projektovej_dokumentacie_pre_stavebne_konanie.rtf (13.4 kB) (13.4 kB)

Prehlásenie - stavebný a odborný dozor
 prehlasenie_stavebneho_odborneho_dozoru.rtf (49.7 kB) (49.7 kB)

Správne poplatky stavebná správa od 01.01.2013
 Spravne_poplatky_stavebna_sprava_od_01_01_2013.rtf (66.7 kB) (66.7 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia
 navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_vyuziti_uzemia.rtf (76.4 kB) (76.4 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.rtf (53.9 kB) (53.9 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (90.5 kB) (90.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.rtf (77.4 kB) (77.4 kB)

Návrh na vyvlastnenie
 navrh_na_vyvlastnenie.rtf (47.3 kB) (47.3 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (59.2 kB) (59.2 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

Oznámenie o začatí stavby
 oznamenie_o_zacati_stavby.rtf (41.7 kB) (41.7 kB)

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (41.8 kB) (41.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (60.3 kB) (60.3 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.rtf (75.9 kB) (75.9 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénne úpravy
 navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_terennych_uprav.rtf (56.5 kB) (56.5 kB)

Dodatočné povolenie stavby § 88
 ziadost_o_dodatocne_povolenie_stavby_-__88.rtf (66.4 kB) (66.4 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf (78.8 kB) (78.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny dokončenej stavby (prístavby, nadstavby, stavebné úpravy)
 ziadost__o_povolenie_zmeny_dokoncenej_stavby_pristavby_nadstavby_stavebne_upravy.rtf (82.8 kB) (82.8 kB)

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby
 navrh_na__povolenie_zmeny_v_uzivani_stavby_bez_zmeny_stavby.rtf (66.8 kB) (66.8 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní
 ziadost_na_povolenie_zmeny_stavy_spojenu_s_uzivanim.rtf (49.6 kB) (49.6 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
 ohlasenie_stavebnych_uprav_udrziavacich_prac.rtf (49.1 kB) (49.1 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby
 ziadost_o_vydanie_potvrdenia_o_zaciatku_uzivania_stavby.rtf (52.4 kB) (52.4 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 ohlasenie_drobnej_stavby.rtf (57.2 kB) (57.2 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla.rtf (71.4 kB) (71.4 kB)

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
 ziadost_o_zrusenie_supisneho_cisla.rtf (71.1 kB) (71.1 kB)

Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia
 ziadost_o_povolenie_informacneho_reklamneho_a_propagacneho_zariadenia.rtf (60 kB) (60 kB)

Žiadosť o povolenie parkovania
 ziadost_o_povolenie_parkovania.rtf (40.4 kB) (40.4 kB)

Žiadosť o rozkopávkové povolenie
 ziadost_o_rozkopavkove_povolenie.rtf (72 kB) (72 kB)

iadosť o povolenie na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie a pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 ziadost__o__zriadenie_zjazdu_pripojenia.rtf (61.7 kB) (61.7 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy
 ziadost_o_trvale_odnatie.rtf (71.7 kB) (71.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 suhlas_na_prevadzku_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia.rtf (47.4 kB) (47.4 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody
 ziadost_o_stavebne_povolenie_studne_a_povolenie_odberu_vody.rtf (49.4 kB) (49.4 kB)

Bilancia skrývky
 Bilancia_skryvky.rtf (37 kB) (37 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe - použitie poľnohospodárskej pôdy
 ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_planovanej_vystavbe_intravilan.rtf (67.2 kB) (67.2 kB)

Informácie pre stavebníkov pri zatepľovaní a rekonštrukciách a ochrana živočíchov
 Letak_zateplovanie_rekonstrukcie_a_ochrana_chranenych_druhov_zivocichov.rtf (77.9 kB) (77.9 kB)

Životné prostredie

Výrub dreviny
 ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.rtf (59.7 kB) (59.7 kB)

Miestne dane a poplatky

Priznaniek miestnym daniam - daň z nehnuteľností, daň za psa
 Tlaciva_priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

VZN obce Pruské č.04/2015 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
 VZN_obce_Pruske_c_4_o_miestnych_daniach_a_poplatku.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.pdf (46.5 kB) (46.5 kB)

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov editovateľné
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.rtf (56.8 kB) (56.8 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- fyzické osoby
 Ohlasenie_KOaDSO_fyzicke_osoby.rtf (90.8 kB) (90.8 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- právnické osoby
 Oznamenie_KOaDSO_pravnicke_osoby.rtf (107.2 kB) (107.2 kB)

Čestné prehlásenie k oslobodeniu od platenia poplatku za KO a DSO
 cp_oslobodenie.rtf (83.8 kB) (83.8 kB)

Trhové miesta

Žiadosť o vydanie povolenia
 Ziadost_o_vydanie_povolenia.rtf (64.1 kB) (64.1 kB)

Čestné vyhlásenie
 Cestne_vyhlasenie.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 18.4.2019

meniny má: Valér

webygroup
ÚvodÚvodná stránka